√7+ Jenise Layang Basa Jawa LENGKAP Pangerten lan Contoh

Jenise Layang Basa Jawa – Layang minangka salah suwijine jinis media komunikasi sing wis ana awit jaman biyen. Layang dipérang dadi pirang-pirang jinis miturut isine. Contone, jinis layang prasaja sing digawe yaiku layang ijin ora mlebu sekolah.

Ing basa Indonesia layang diarani surat.

Jenise Layang Basa Jawa, Sanadyan ing jaman saiki layang wis arang digunakake amarga anane sarana komunikasi kang luwih canggih kayata WhatsApp, SMS, telepon, internet, email, fax, lsp, layang isih narik kawigaten kanggo disinaoni.

Layang Yaiku

Layang yaiku mujudake sarana komunikasi kanggo nyalurake informasi kang ditulis dening pihak siji marang pihak liyane kanthi ancas kanggo ngandharake tujuwan pesen saka kang ngirim layang.

Layang yaiku satunggaling minangka sarana nyambung gunem ingkang awujud sinerat.

Lha nek pas nelpon kudu tumbas pulsa, nek ngirim layang kudu nganggo prangko. Jarene prangko iki mujudake barang unik, mula akeh dikumpulake. Kegiatan ngumpulake prangko diarani filateli.

Kejaba prangko nulis layang uga mbetahake amplop kangge njago kertas tulisan panggah apik, lan uga supaya layang kita ora diwaca wong liya kang ora ndue kepentingan.

Jenis jenis amplop uga akeh tergantung jenise layang.

Bab-bab sing Perlu Digatekake Sadurunge Nulis Layang

Cerita Surat Cinta Berusia 100 Tahun dalam Menemukan Pemiliknya - Banjarmasinpost.co.id

Ana bab kang kudu digatekake nalika nulis layang. Amarga nalika layang dikirim sampeyan ora bisa ngowahi maneh.

Kaping pisanan, priksa manawa sampeyan nulis alamat layang kanthi bener lan lengkap. Kajaba iku, nulis tulisan sing apik, rapi lan sing gampang diwaca.

Kapindho, nggatekake pangkat, gelar utawa jabatane wong sing dikirimi layangan. Mesthi wae sampeyan pengin entuk tanggapan sing apik nalika wong kasebut maca layangan sampeyan.

Ugi nggunakake basa krama nalika nulis serat marang wong sing langkung sepuh. Nanging, yen mung kanggo kanca-kanca sing padha umur, nggunakake basa ngoko wae.

Perangane Layang

Jenise Layang Basa Jawa, Perangan ing basa Indonesia tegese bagian bagian, mula perangane layang tegese bagian-bagian layang.

Perangane layang umume iku ana 9 yaiku:

 • Titi mangsa yaiku keterangan wektu ing layang. Isine awujud tanggal, wulan, taun layang sing ditulis.
 • Satata basa yaiku alamat tujuwane layang.
 • Adangiyah/adawiyah utawa puji syukur.
 • Purwaka yaiku salam layangan. Biasane isine Assalamualaikum utawa sugeng enjing/ siang/ sonten/ dalu.
 • Surasa dhasar yaiku isi layangan.
 • Wasana basa yaiku wujude salam panutup.
 • Prepenah yaiku sesambungane sing ngirim layang karo wong sing dikirimi layang, contone anakmu, pak lekmu, biyungmu.
 • Tapak asma yaiku tandha tangan utawa cap jempol.
 • Asma padhang utawa nama terang.
RECOMMEND :  √ 5 Paugeran Tembang Macapat Beserta Contoh dan Penjelasannya

Layangan ing ndhuwur kudu ditulis runtut amarga wis dadi pakem utawa aturane.

Coba sampean pirsani contoh layang ing ngisor iki.

Jenis Jenise Layang

Panjelasan sing pungkasan yaiku jinis layangan. Layang miturut isine ana 6 yaiku:

 1. Layang Iber-Iber
 2. Layang Kitir
 3. Layang Ulem
 4. Layang lelayu
 5. Layang Paturan
 6. Layang Dhawuh

Layang Iber-Iber

Siapa bilang menulis surat cinta itu kuno? Klasik namun ampuh kembalikan kemesraan

Layang iber-iber yaiku layang kang isine bab utawa perkara pribadi.

Layang iber yaiku layangan kang isine bab utawa prakara pribadi. Layang iber-iber uga diarani layangan ganep amarga nggunakake rancangan layangan kang jangkep, ing antarane:

 1. Titi mangsa
 2. Satata Basa
 3. Adangiyah/ Adawiyah
 4. Purwaka
 5. Wasana basa
 6. Prepenah
 7. Tapak asma
 8. Asma Terang

Isine layang iber iber iki maneka werna bisa kabar, kabingahan, kesehatan, sukses lan sanes-sanesipun.

 • Contoh layang iber-iber

Bandung, 14 Desember 2020

Kancaku,
Rahma Nur Fadlilah

ing Garut

Muga-muga tansah pinaringan rahmat saha barokah saking Allah SWT.

Halo, Mbak, piye kabare? Wis suwe ora ketemu. Wiwit lulus kuliah, awake dhewe ora nate ketemu maneh amarga padha sibuk.

Ma, aku krungu yen sampeyan saiki dadi pengusaha ing Garut, ta? Wah, aku seneng banget duwe kanca sing sukses. Muga-muga usahamu gampang, Ma. Oh ya, aja lali manut pajak ya? Ha ha ha.

Kabarku saiki apik ing Bandung. Saiki aku uga nyoba dadi pengusaha cilik, nerusake bisnise bapak. Lan alhamdulillah, bisnisku wis akeh pelanggan, apa maneh aku kerep ngekspor barang menyang manca.

Lha, layangku tekan kene dhisik, Ma. Sabanjure kita bisa ketemu nganti ngobrol. Aja lali mbales pesenku, matur nuwun.

kancamu,
Sinta

Layang Kitir

Dianggap Kuno, Surat Menyurat Ini Seru Banget

Layang kitir yaiku layang utawa cathetan sing digawe kanthi ringkes, padet lan cetha kanthi tujuwan lan tujuwan tartamtu marang sing nampa tanpa pambuka.

RECOMMEND :  √ 15+ Contoh Tembang Macapat Maskumambang (Watak + Cakepan)

Layang kitir diarani memo ing basa Indonesia. Kayata memo, kitir kitir ringkes banget lan langsung menyang intine layang. Layang kitir biasane diwenehake saka atasan marang bawahan utawa pesen antarane anggota kulawarga ing omah.

 • Contoh layang kitir

Saka: Dewan Guru

Kepada : Kepala Bagian Tata Usaha

Dina iki dewan guru lan administrasi bakal nganakake rapat karo kepala sekolah. Pramila sumangga nyiapake data ingkang gayut kaliyan bab ingkang dipunginakaken kangge materi evaluasi wulan punika. Lan dina iki murid-murid dikon mulih jam 10.00. Pramila mangga diumumke marang kabeh ketua kelas.

Malang, 25 Desember 2016

Dewan Guru

Siti Khuzaina Ula

Layang Ulem

surat-surat lama, bulu ayam, tua s, pena, surat, tinta, tua, retro, vintage, antik, kuno | Pikist

Apa kowe wis tau nampa layang undhangan? Nah, layang undhangan ing basa Jawa diarani layang ulem. Layang ulem bisa ngemot isi ngundang wong ing mantenan, khitanan, walimah, ulang tahun, lsp.

Dadi, layang ulem yaiku layang sing isine njaluk pihak liya teka ing wektu, panggonan, lan acara sing wis ditemtokake.

Layang ulem iku minangka jinise layang jangkep, tegese perangan saka tanggal nganti jeneng padhang kudu ana.

 • Contoh layang ulem

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
SMA Negeri 1 Jogja
Jl. Pendidikan No. 1, Jogja, 20155
Telp: 0281-657864

Jogja, 13 Februari 2018
Nomor : OSIS/023/18/02/2016
Lampiran : –
Hal : Undangan Rapat OSIS

Panjenengan setya,

Gegayutan karo dianakake acara tahunan utawa pengetan SMA Negeri 1 Jogja

Tanggal 52, pramila kanthi punika ngundang panjenengan rawuh:

Dina/Tanggal : Senin/19 Februari k2018
Wanci : 10.00 WIB – Rampung
Papan : aula SMA Negeri 1 Yogyakarta
Acara : Ngawontenaken adicara pengetan HUT SMA Negeri 1 Jogja ingkang kaping 52.

Mekaten undhangan punika, awit saking kawigatosan saha rawuhipun, matur nuwun.

Hormat Kami,
Ketua OSIS

Andika Sanjaya

RECOMMEND :  √15+ Contoh Ukara Jejer Wasesa Lesan Lengkap

Layang Lelayu

Surat Zaman Perang Dunia I Ini Ditemukan Setelah Hilang Sejak Ratusan Tahun Lalu - I Papua

Jenise layang sing kaping papat yaiku layang lelayu.

Layang lelayu yaiku layang sing ngabari wong kesusahan utawa kepaten (kematian).

 • Contoh layang lelayu

Kabar Pati
INNALILLAHI WAINNA ILLAIHI ROJI’UN
Sampun tilar dhateng Rahmatullah
Pasangan kita Rosina
Administrasi Personil Tenaga
Politeknik Negeri Sriwijaya on:

Dina/tanggal : Selasa, 9 Januari 2018
± Wanci : 20.30 WIB
Alamat : Jl. Ogan No.1052 B Rt.37/Rw.12 Bukit Lama Palembang

Dikubur ing:

Dina/tanggal : Rebo, 20 Januari 2018, Ba’da Dzuhur
ing TPU Puncak Sekuning Palembang

Mugi-mugi arwahipun almarhum dipuntampi dening Allah SWT, lan kulawarga ingkang dipun tilaraken dipun paringi kekuatan fisik lan mental. Amin.

Nuwun sewu
Keluarga Besar Politeknik Negeri Sriwijaya

Sek.IKAS

Layang Paturan

Papan pengumuman - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Layang paturan uga diarani surat pemberitahuan.

Layang iki ngemot bab-bab sing kudu dingerteni dening wong akeh. Biasane layang utawa layangan iki ditempelake ing papan jujukane wong liwat.

 • Contoh layang paturan

DINAS PENDIDKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 15 JAKARTA
Jl. Jend.Sudirman No.38 Telp/Fax (021) 5867898/7654233 Jakarta 23456
Website:www.smk15jkt.sch.id email: smk15jkt@gmail.com

PENGUMUMAN
Nomor : 342/SMK.15/IV/2016

Kawruh marang kabeh guru, siswa lan karyawan SMKN 15 Jakarta, yen ing pengetan dina Kartini minggu ngarep sekolah bakal nganakake Upacara Hari Kartini, kaajab kabeh warga sekolah padha nganggo busana adat saka daerah masing-masing. dianakake ing:

Dina/tanggal : Kemis, 21 April 2016
Panggonan: lapangan SMKN 15 Jakarta
Jam : 08.00 – rampung.

Mangkene wara wara iki, supaya bisa dimangerteni, matur nuwun.

Nganjuk, 18 April 2016

Kepala SMKN 15 Nganjuk

Aries Purnawan, SPd, MPd

Layang Dhawuh

Jenise layang sing pungkasan yaiku layang dhawuh.

Layang dhawuh yaiku layang sing nduweni ancas kanggo menehi pesen saka atasan marang bawahan.

 

 

Artikel ini terkait dengan:

jenise layang,
jenise layang akeh coba miturut jenise layang kaperang dadi…,
jenise layang lan contone,
jenise layang miturut wujude,
jenise layang diperang dadi,
jenise layang ganep,
jenise layang resmi yaiku,
jenise layang miturut isine
,

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *