√25 Contoh Layang Lelayu Basa Jawa (Teges, Struktur, Tuladha)

  • 0

Layang lelayu bahasa Jawa – Nalika ana pati ing sawijining panggonan utawa ing basa Jawa diarani “kesripahan”, mula kuwajiban kita yaiku ngandani warta marang sanak…

Read More

√37+ Contoh Layang Iber Iber/ Pribadi Singkat (Guru, Wong Tuwo, Konco)

  • 0

Contoh layang iber-iber – Layang iber-iber iku jeneng liya saka surat pribadi. Sampeyan kudu ngerti, surat pribadi yaiku tulisan utawa layang sing digawe kanggo diwenehake…

Read More
contoh layang ulem contoh layang ulem bahasa jawa contoh layang ulem ulang tahun contoh layang ulem resmi bahasa jawa contoh layang ulem pernikahan contoh layang ulem khitanan contoh layang ulem khitanan bahasa jawa layang ulem contoh layang ulem contoh layang ulem bahasa jawa contoh layang ulem ulang tahun tuladha layang ulem contoh layang ulem resmi bahasa jawa layang ulem basa jawa

√37+ Contoh Layang Ulem Bahasa Jawa (Ultah, Nikah, Khitan dll)

  • 0

Contoh layang ulem – Layang mujudake jinis komunikasi tulis nggunakake media kertas. Layang dumadi saka pirang-pirang jinis (waca: jenis jenis layang basa Jawa). Salah siji…

Read More

√77+ Contoh Layang Kitir Basa Jawa Singkat (Teges & Struktur)

  • 0

Layang Kitir Basa Jawa, Contohnya – Tradhisi nulis layang wis ana wiwit jaman biyen lan minangka dadi sarana kanggo komunikasi wong siji lan sijine. Beda karo…

Read More
gamane bima yaiku kuku pancanaka iku gamane raden gamane puntadewa yaiku panah pasopati iku gamane gamane werkudara gamane arjuna gamane arjuna yaiku

√75+ Jenenge/ Arane Gamane Wayang (Pepak Basa Jawa)

  • 0

Jenenge Arane Gamane Wayang, Arane gaman wayang – Paraga wayang kayata bima, werkudara, puntadewa, arjuna lan sateruse iku nduweni pusaka kang dianggep suci lan ampuh.…

Read More

√ Teks Pawarta Basa Jawa: Teges, Titikan & Contoh (SUPER LENGKAP)

  • 0

Teks Pawarta basa Jawa – Ing ingisor iki bakal dijlentrehake babagan teks pawarta ing basa jawa kanthi jangkep awit saka pangertene pawarta, titikane pawarta, sifate…

Read More

√5 Jinis Jinise Artikel Basa Jawa lan Teges Tegese

  • 0

jinis jinise artikel jawa Jinise artikel ing Basa Jawa ana lima yaiku: Artikel Eksplorasi Artikel Panjelasan Artikel Deskriptif Artikel Prediktif Artikel Preskriptif Siji mbaka sijine…

Read More
ariwarti lan kalawarti

√ Panjelasan Pawarta Ariwarti & Kalawarti ing Basa Jawa

  • 0

Padukata.com, Kaya sing wis awak dhewe ngerti ing bab pawarta sak durunge, pawarta bisa disebarake ing masyarakat umum kanthi maneka cara. Kayata lewat media cetak,…

Read More

√ Penjelasan Basa Ngoko Alus Lengkap (Yaiku, Fungsi & Tuladha)

  • 0

Basa ngoko alus – Unggah-ungguh basa Jawa ana telung tingkatan. Ana basa ngoko, madya, lan krama. Ngoko kaperang dadi ngoko lugu lan ngoko alus (campuran…

Read More

√25 Tuladha Tembung Sing Nganggo Swara i Miring Yaiku

  • 0

Tuladha Rembung Sing Nganggo, Conto soal bab tembung swara i miring: Tuladha tembung sing nganggo swara i miring yaiku …. A Wajik, sapi, ublik, petisB…

Read More