√25 Contoh Layang Lelayu Basa Jawa (Teges, Struktur, Tuladha)

√25 Contoh Layang Lelayu Basa Jawa (Teges, Struktur, Tuladha)

Layang lelayu bahasa Jawa – Nalika ana pati ing sawijining panggonan utawa ing basa Jawa diarani “kesripahan”, mula kuwajiban kita yaiku ngandani warta marang sanak kadang sing seda lumantar layang. Layang kematian iki banjur diarani layang lelayu. Kejaba ngabarake pawarta duka marang sanak kadang liyane, layang lelayu uga nduweni fungsi kanggo kanggo ngabarake kabar sedhih…

√37+ Contoh Layang Iber Iber/ Pribadi Singkat (Guru, Wong Tuwo, Konco)

√37+ Contoh Layang Iber Iber/ Pribadi Singkat (Guru, Wong Tuwo, Konco)

Contoh layang iber-iber – Layang iber-iber iku jeneng liya saka surat pribadi. Sampeyan kudu ngerti, surat pribadi yaiku tulisan utawa layang sing digawe kanggo diwenehake marang wong liya. Layang iki cacahe tulisan sing ora winates, dadi sampeyan bisa nulis akeh kaca sing dikarepake. Layang iber iber iku uga ora duwe aturan baku kaya layang resmi….

√37+ Contoh Layang Ulem Bahasa Jawa (Ultah, Nikah, Khitan dll)

√37+ Contoh Layang Ulem Bahasa Jawa (Ultah, Nikah, Khitan dll)

Contoh layang ulem – Layang mujudake jinis komunikasi tulis nggunakake media kertas. Layang dumadi saka pirang-pirang jinis (waca: jenis jenis layang basa Jawa). Salah siji jenise layang yaiku layang ulem. Layang ulem yen ing basa Indonesia diarani surat undangan. Ya, kaya surat undangan umume, layang ulem iku uga akeh jinis isine ana layang ulem ulang…

√77+ Contoh Layang Kitir Basa Jawa Singkat (Teges & Struktur)

√77+ Contoh Layang Kitir Basa Jawa Singkat (Teges & Struktur)

Layang Kitir Basa Jawa, Contohnya – Tradhisi nulis layang wis ana wiwit jaman biyen lan minangka dadi sarana kanggo komunikasi wong siji lan sijine. Beda karo jaman saiki, layang ing jaman semunu biyasa ditulis nganggo tangan lan kudu liwat kurir. Senajan jaman wis owah, sinau babagan layang tetep nyenengake, amarga ngelingake masa lalu. Nah, ing kalodhangan…

√75+ Jenenge/ Arane Gamane Wayang (Pepak Basa Jawa)

√75+ Jenenge/ Arane Gamane Wayang (Pepak Basa Jawa)

Jenenge Arane Gamane Wayang, Arane gaman wayang – Paraga wayang kayata bima, werkudara, puntadewa, arjuna lan sateruse iku nduweni pusaka kang dianggep suci lan ampuh. Obyek sing dianggep sakral ing kene umume barang warisan sing diwarisake turun-temurun dening para leluhure. Ing carita wayang akeh paraga utawa tokoh sing nduweni pusaka sakti (nduwe daya ghaib), nganti…

√ Teks Pawarta Basa Jawa: Teges, Titikan & Contoh (SUPER LENGKAP)

√ Teks Pawarta Basa Jawa: Teges, Titikan & Contoh (SUPER LENGKAP)

Teks Pawarta basa Jawa – Ing ingisor iki bakal dijlentrehake babagan teks pawarta ing basa jawa kanthi jangkep awit saka pangertene pawarta, titikane pawarta, sifate pawarta, jenis jenis pawarta, unsur unsur pawarta, perangane (struktur teks) pawarta nganti tuladha utawa contoh pawarta singkat ngemot 5W+1H. Pawarta Yaiku Tegese Pawarta yaiku salah laporan ngenani kedadeyan-kedadeyan kang penyampaian…

√5 Jinis Jinise Artikel Basa Jawa lan Teges Tegese

√5 Jinis Jinise Artikel Basa Jawa lan Teges Tegese

jinis jinise artikel jawa Jinise artikel ing Basa Jawa ana lima yaiku: Artikel Eksplorasi Artikel Panjelasan Artikel Deskriptif Artikel Prediktif Artikel Preskriptif Siji mbaka sijine bakal dijelasake ing ngisor iki.a Artikel Eksplorasi Artikel Eksplorasi yaiku rtikel utawa tulisan kang isine ngandharake fakta saka sudut pandang pangripta. Tuladha artikel eksplorasi kayata Makalah riset Artikel Panjelasan Artikel…

√ Panjelasan Pawarta Ariwarti & Kalawarti ing Basa Jawa

√ Panjelasan Pawarta Ariwarti & Kalawarti ing Basa Jawa

Padukata.com, Kaya sing wis awak dhewe ngerti ing bab pawarta sak durunge, pawarta bisa disebarake ing masyarakat umum kanthi maneka cara. Kayata lewat media cetak, siaran, internet, utawa lisan. Pawarta kang disebar lewat media cetak ana loro jinis yaiku ariwarti lan kalawarti. Ariwarti Miturut jenenge ariwarti kedadean saka tembung ari lan warta. Ari tegese saben…

√ Penjelasan Basa Ngoko Alus Lengkap (Yaiku, Fungsi & Tuladha)

√ Penjelasan Basa Ngoko Alus Lengkap (Yaiku, Fungsi & Tuladha)

Basa ngoko alus – Unggah-ungguh basa Jawa ana telung tingkatan. Ana basa ngoko, madya, lan krama. Ngoko kaperang dadi ngoko lugu lan ngoko alus (campuran ngoko lan krama). Ana ing wacan iki, awak dhewe mung arep ngrembag babagan basa ngoko alus supaya luwih fokus lan paham. Basa Ngoko Alus Yaiku Sing diarani basa ngoko alus…

√25 Tuladha Tembung Sing Nganggo Swara i Miring Yaiku

√25 Tuladha Tembung Sing Nganggo Swara i Miring Yaiku

Tuladha Rembung Sing Nganggo, Conto soal bab tembung swara i miring: Tuladha tembung sing nganggo swara i miring yaiku …. A Wajik, sapi, ublik, petisB Siji, sawi, klambi, matiC Lading, kalis, arit, alisD Wiwitan, dhuwite, adhine Jawaban yang benar adalah C. Lading, kalis, arit, alis. Bahasan: Swara miring yaiku swara sing wis owah saka asline….