Bahasa Jawa

√25 Contoh Layang Lelayu Basa Jawa (Teges, Struktur, Tuladha)

Layang lelayu bahasa Jawa – Nalika ana pati ing sawijining panggonan utawa ing basa Jawa diarani “kesripahan”, mula kuwajiban kita yaiku ngandani warta marang sanak kadang sing seda lumantar layang. Layang kematian iki banjur diarani layang lelayu. Kejaba ngabarake pawarta duka marang sanak kadang liyane, layang lelayu uga nduweni fungsi kanggo kanggo ngabarake kabar sedhih …

√25 Contoh Layang Lelayu Basa Jawa (Teges, Struktur, Tuladha) Read More »

√37+ Contoh Layang Iber Iber/ Pribadi Singkat (Guru, Wong Tuwo, Konco)

Contoh layang iber-iber – Layang iber-iber iku jeneng liya saka surat pribadi. Sampeyan kudu ngerti, surat pribadi yaiku tulisan utawa layang sing digawe kanggo diwenehake marang wong liya. Layang iki cacahe tulisan sing ora winates, dadi sampeyan bisa nulis akeh kaca sing dikarepake. Layang iber iber iku uga ora duwe aturan baku kaya layang resmi. …

√37+ Contoh Layang Iber Iber/ Pribadi Singkat (Guru, Wong Tuwo, Konco) Read More »

√37+ Contoh Layang Ulem Bahasa Jawa (Ultah, Nikah, Khitan dll)

contoh layang ulem contoh layang ulem bahasa jawa contoh layang ulem ulang tahun contoh layang ulem resmi bahasa jawa contoh layang ulem pernikahan contoh layang ulem khitanan contoh layang ulem khitanan bahasa jawa layang ulem contoh layang ulem contoh layang ulem bahasa jawa contoh layang ulem ulang tahun tuladha layang ulem contoh layang ulem resmi bahasa jawa layang ulem basa jawa

Contoh layang ulem – Layang mujudake jinis komunikasi tulis nggunakake media kertas. Layang dumadi saka pirang-pirang jinis (waca: jenis jenis layang basa Jawa). Salah siji jenise layang yaiku layang ulem. Layang ulem yen ing basa Indonesia diarani surat undangan. Ya, kaya surat undangan umume, layang ulem iku uga akeh jinis isine ana layang ulem ulang …

√37+ Contoh Layang Ulem Bahasa Jawa (Ultah, Nikah, Khitan dll) Read More »

√77+ Contoh Layang Kitir Basa Jawa Singkat (Teges & Struktur)

Layang Kitir Basa Jawa, Contohnya – Tradhisi nulis layang wis ana wiwit jaman biyen lan minangka dadi sarana kanggo komunikasi wong siji lan sijine. Beda karo jaman saiki, layang ing jaman semunu biyasa ditulis nganggo tangan lan kudu liwat kurir. Senajan jaman wis owah, sinau babagan layang tetep nyenengake, amarga ngelingake masa lalu. Nah, ing kalodhangan …

√77+ Contoh Layang Kitir Basa Jawa Singkat (Teges & Struktur) Read More »

√75+ Jenenge/ Arane Gamane Wayang (Pepak Basa Jawa)

gamane bima yaiku kuku pancanaka iku gamane raden gamane puntadewa yaiku panah pasopati iku gamane gamane werkudara gamane arjuna gamane arjuna yaiku

Jenenge Arane Gamane Wayang, Arane gaman wayang – Paraga wayang kayata bima, werkudara, puntadewa, arjuna lan sateruse iku nduweni pusaka kang dianggep suci lan ampuh. Obyek sing dianggep sakral ing kene umume barang warisan sing diwarisake turun-temurun dening para leluhure. Ing carita wayang akeh paraga utawa tokoh sing nduweni pusaka sakti (nduwe daya ghaib), nganti …

√75+ Jenenge/ Arane Gamane Wayang (Pepak Basa Jawa) Read More »