Tag jenise layang akeh coba miturut jenise layang kaperang dadi…