Jenise Layang Basa Jawa – Layang minangka salah suwijine jinis media komunikasi sing wis ana awit jaman biyen. Layang dipérang dadi pirang-pirang jinis miturut isine. Contone, jinis layang