√25 Contoh Ukara Lamba lan Pangertene

 Ukara Lamba lan Pangertene, Padukata.com – Padha karo ing basa Indonesia, ing basa Jawa uga ana macem-macem ukara. Ana ukara tanggap, ukara tanduk, ukara camboran lan sapiturute.

Sawetara ukara bakal dibahas ing artikel mbesuk. Saiki kita bakal ngrembug jinis ukara sing paling dhasar, yaiku ukara lamba.

Artikel iki kalebu pangerten ukara lamba lan tuladha utawa contoh ukara lamba.

Amarga iki kalebu bab kang penting, mula ayo disimak kanthi tliti.

Ukara Lamba Yaiku

 Ukara Lamba lan Pangertene, Ukara lamba yaiku ukara kang gagasane utawa andharane mung siji.

Artine ukara lamba yaiku ukara kang polane mung kadadean saka jejer, wasesa lan lesane mung siji.

Nah sebenere apa seh kang diarani jejer, wasesa lan lesan iku?

 • Jejer (subjek) yaiku perangan kang dadi bakune ukara.
 • Wasesa (predikat ) yaiku perangan kang ngandharake jejer.
 • Lesan (objek) yaiku perangan kang diender utawa dituju.

Ukara lamba uga diarani ukara tunggal.

Ukara lamba iku wujude ukara crita utawa kandha (kalimat berita).

Contoh ukara lamba lan perangane:

Ibu tumbas sayur.

 • Ibu: jejer
 • tumbas: wasesa
 • sayur: lesan

Bapak maos koran.

 • bapak: jejer
 • maos: wasesa
 • koran: lesan

Mas Galih nyancang sapi.

 • Mas Galih: jejer
 • nyancang: wasesa
 • sapi: lesan

Contoh Ukara Lamba

Ing ngisor ana 25 contoh ukara lamba kang bisa dadi bahan sinau.

 1. Koran diwaca bapak.
 2. Ibu tumbas sayur.
 3. Simbah nitih sepur.
 4. Sumini asah-asuh
 5. Adhiku maca layang kabar Suara Merdeka
 6. Tini lagi ndolani adhine ana ing ngarepan
 7. Yulianta sinau matematika lan basa Indonesia
 8. Bapak nembe sare.
 9. Ani nyapu latar.
 10. Ibu mundhut sayuran ing peken.
 11. Dina Selasa Mas Joni kelangan jaket.
 12. Bulik nembe siram.
 13. Dimas numpak sepedha.
 14. Bapak sare
 15. Ibu masak bakmi goreng
 16. Adhiku dolanan montoran ing ngarepan
 17. Ratih garap tugas
 18. Sapine bapak mangan suket
 19. Bu Jum bakulan tempe.
 20. Bocah bocah sinau daring.
 21. Cecak gumantung ing lawang.
 22. Aku tuku layangan.
 23. Pasare katon resik.
 24. Motore bala bali macet.
 25. Karyawan padha ngaso.
RECOMMEND :  √ 35+ Sanepan Jawa Beserta Arti dan Fungsinya Paling Lengkap

Mangkene panjelasan babagan ukara lamba utawa ukara tunggal, mugi saged migunani kangge bebrayan agung.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *