√ Lagu Gundul Gundul Pacul: Asal, Lirik dan Makna

  • 0

Lagu daerah gundul gundul pacul termasuk jenis yang lebih populer dibanding lagu daerah yang lain. Selain menjadi lagu daerah,lagi ini ternyata juga termasuk tembang dolanan.…

Read More

√ Pranatacara: Pangerten, Struktur lan Tuladha Teks Singkat

  • 0

Pranatacara Yaiku Pranatacara yaiku salah suwijining pakaryan kang ana gegayutane karo pasamuan utawa adicara ana ing madyaning bebrayan Jawa. Pranatacara uga diarani pambyawara, pranata adicara,…

Read More

√ Tedak Siten Jawa: Pengertian, Perlengkapan, Waktu dan Makna

  • 0

Tedak siten – sebagai masyarakat suku Jawa, kita tentu mengetahui ada banyak upacara ritual yang ada. Upacara dalam masyarakat Jawa meliputi banyak hal, seperti misalnya…

Read More

Jawaban Soal: Sebutna Unsur Intrinsik Cerkak

  • 0

Sebutna Unsur Intrinsik Cerkak Soal: sebutna unsur intrinsik cerkak! Jawab: Cerkak utawa cerita cekak kuwi diwangun saka pirang-pirangane bagean (unsur) kang diarani unsur intrinsik lan…

Read More

√35 Contoh Ukara Sambawa: (Pangarep, Umpama lan Senadyan)

  • 0

Ukara sambawa – Ing babagan sinau basa, sing jenenge huruf, suku kata (wanda) lan ukara iku mesti ana lan wajib dipelajari. Kabeh iku kamangka isine…

Read More
ukara sananta, tuladha ukara sananta, contoh ukara sananta, ukara sananta yaiku

√25 Tuladha Ukara Sananta Lengkap!

  • 0

Tuladha Ukara Sananta Lengkap – wingi, kita ngrembug babagan ukara pakon lan ukara andharan, sabanjure ing kesempatan iki, kita uga bakal mbahas jenising ukara, yaiku…

Read More

√45 Contoh Ukara Pakon: Pangerten, Jenis lan Ciri-Ciri

  • 0

Contoh ukara pakon – Ukara iku wernane ana akeh, misale kayata ukara andharan, ukara pitakon, ukara pakon, ukara sananta lan ukara sambawa. Kalawingi kita sampun…

Read More

√57 Contoh Ukara Andharan: Pangerten, Jenis lan Ciri Ciri

  • 0

Contoh ukara andharan – Ana macem-macem ukara ing basa Jawa.Wiwit saka ukara pitakon, ukara pakon, ukara Sambawa lan liya liyane. Ing kesempatan iki, kita bakal…

Read More

√ Tanggap Wacana Basa Jawa: Yaiku, Jenis lan Struktur Teks

  • 0

Tanggap wacana basa Jawa – Sampeyan mesthi ngerti Presiden Soekarno. Presiden Soekarno minangka presiden Indonesia sing wis kondhang yen pinter tanggap wacana. Kanthi tanggap wacana…

Read More

√ Pariwara Basa Jawa: Pangerten, Jenis lan Tuladha

  • 0

Pariwara Basa Jawa, Padukata.com – Jaman saiki, pariwara wis dudu perkara sing aneh maneh. Saben dina kita sarat pariwara, wiwit tangi turu nganti turu maneh.…

Read More