√35 Istilah Istilah Jroning Drama Basa Jawa

Istilah jroning drama basa Jawa – prekara sing asring ditakokake nalika sinau babagan drama tradisional Jawa yaiku istilah istilah jroning drama.

Sejatine istilah jroning drama nganggo basa Jawa persis padha karo basa Indonesia, nanging biasane bocah-bocah bingung arep nerjemahake dadi basa Jawa.

Dadi ing ngisor iki ana sawetara definisi istilah drama basa jawa, muga-muga bisa migunani.

 • Alur yaiku urut-urutane prastawa ing crita drama wiwit saka prolog, klimaks, nganti tumakane pungkasa crita. Waca: Unsur intrinsik drama.
 • Asisten sutradhara yaiku wong sing mbiyantu ugase sutradhara.
 • Audience yaiku wong wong sing padaha nanonton pagelaran drama.
 • Backdrop yaiku Latar mburi minangka layar mburi. Kain sing bisa digulung utawa diangkat lan diturunake lan nggawe latar mburi panggung.
 • Casting yaiku pamilihan tokoh/paraga sing kadhapuk dening sutradara ing lakon drama
 • Dialog yaiku pacelathon ing crita drama
 • Epilog yaiku pesen sing diucapake ing panutupe crita drama
 • Flashback yaiku crita drama sing lumakune mundur
 • Figuran yaiku paraga drama sing mung dienggo ganep-ganepan wae.
 • Gesture yaiku gerakan utama, yaiku gerakan tangan, sikil, sirah lan awak umume sing ditindakake pemain.
 • Improvisasi yaiku mobah mosike paraga drama kanthi dadakan manut situasi lan kondhisi.
 • Konflik yaiku pasulayan ing antarane paraga lan paraga liyane ing drama
 • Kostum yaiku minangka sandhangane para pemain sing dienggo nalika mainake tokoh crita ing panggung.
 • Layar yaiku minangka kain tutup panggung ngarep sing bisa dibukak lan ditutup yen dibutuhake. Ora kabeh tahap dilengkapi layar.
 • Lighting yaiku tata lmapu jroning pagelaran drama.
 • Mimik yaiku obah mosike polatane para paraga jroning main drama
 • Monolog yaiku paraga drama nalika guneman ijeng ing panggung
 • Montase yaiku iguh pratikel anggione mernata pagelaran drama.
 • Panggung yaiku panggonane paraga meragaake drama. Biasane digawe luwih dhuwur tinimbang kursi pamirsa, dadi pamirsa jog mburi bisa uga nonton apa sing ditampilake para aktor ing panggung.
 • Paraga yaiku tokoh ing crita drama
 • Paraga protagonis yaiku paraga sing kadhapuk tumindak becik ing crita drama
 • Paraga antagonis yaiku paraga sing kadhapuk tumindak ora becik/ala ing crita drama
 • Paraga tritagonis yaiku paraga sing minangka dadi panengah antarane paraga utama karo paraga antagonis.
 • Plot yaiku lelakune crita jroning drama
 • Prolog yaiku purwakane crita drama sadurunge miwiti dialog
 • Setting yaiku panggonan lan wektu dumadine crita drama, utawa tatacara panataning panggonan utawa panggung.
 • Skeneri yaiku paesan sing ndhukung lan ningkatake swasana drama.
 • Skenario yaiku naskahe drama utawa sandhiwara.
 • Sinopsis yaiku ringkesane crita drama. 
 • Sutradara yaiku wong sing mimpin lan ngatur lumakune crita drama.
 • Wong sing mimpin lan ngatur lumakune crita drama yaiku sutradara.
 • Pesen sing diucapake ing panutupe crita drama yaiku epilog.
 • Pamilihan paraga/tokoh sing kadhapuk dening sutradara ing lakon drama yaiku casting.
 • Paraga panengah antarane paraga protagonis lan antagonis arane paraga tritagonis.
 • Purwakane crita drama sadurunge miwiti dialog diarani prolog.
 • Pasulayan ing antarane paraga lan paraga liyane ing drama diarani konflik.
 • Pasulayan ing antarane paraga lan paraga liyane diaranai konflik.
 • Pamilihan paraga sing kadhapuk dening sutradara ing lakon drama arane casting.
RECOMMEND :  √ 23+ Contoh Tembang Pangkur: Gancaran, Watak dan Teges

Mangkene ulasan babagan istilah istilah drama basa Jawa. Muga-muga bisa migunani kanggo kabeh sing maca. Matur suwun.

Sumber: PBT Bahasa Jawa kelas 9 Semester Ganjil Dening Tim Bakti Guru Kab Blitar

http://ilmurrobot.blogspot.com/2014/09/bahasa-daerah-jawa.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *