√7 Jenis Drama Tradisional Jawa + Panjelasan

Jenis drama tradisional Jawa – Ing artikel sadurunge kita wis ngrembug babagan struktur teks drama basa Jawa. Langsung wae ing kesempatan iki kita bakal ngrembug jenis drama tradisional Jawa.

Jenis (jinis) drama tradisional Jawa ana akeh kayata:

 1. Ludruk
 2. Ketoprak
 3. Wayang Wong
 4. janger
 5. Jemblung
 6. Wayang topeng
 7. Topeng dhalang

Ludruk

blogkulo.com

Jenis drama tradisonal Jawa kang kawitan yaiku ludruk.

Ludruk yaiku salah sijining kesenian drama rakyat Jawa Timur, khususe Surabaya lan Malang.

Ciri-ciri ludruk kayata:

 1. sakabehing pelakon utawa paragane piyantun kakung
 2. pentasane nganggo basa padinan
 3. cerita sing ditampilake yaiku cerita sedina-dina ing masyarakat
 4. ana selingan lawakan
 5. diiringi gamelan minangka dadi musik
 6. ludruk biasane diwiwiti karo Tari Remo lan diselani karo lakon paraga sing main “Pak Sakera”, pahlawan Madura.

Ludruk minangka drama tradisional kang beda banget karo kesenian drama Jawa Tengah lan Jawa Barat amarga ora njupuk saka cerita sejarah.

Ludruk nyritakake babagan urip saben dina kang nyenengake banget lan nggawe pamirsa ngguyu cekakakan.

Ketoprak

goodnewsfromindonesia.com

Ketroprak uga jenise drama tradisional Jawa.

Ketoprak yaiku minangka salah sawijining seni pertunjukan drama tradisional sing dipercaya asale saka Surakarta lan berkembang ing Yogyakarta.

Ciri ciri ketoprak tradisional yaiku:

 1. ora nggunakake skrip utawa skenario,
 2. drama dramatis nuduhake wayang kulit purwa
 3. dialog improvisasi
 4. akting lan pindah pindahe paraga sipate intuisi
 5. tata rias lan tata busana realis
 6. musik iringan gamelan Jawa
 7. nggunakake keprak lan tembang
 8. dawane pertunjukan ketoprak cukup dawa
 9. tema crita lan alur fleksibel

Ketoprak amarga salah sawijining jenis drama tradisional Jawa kang moncer ing Jawa Timur, Jawa Tengah lan Yogya.

Sumber critane saka buku babad lan sejarah.

Wayang Wong

beritasatu.com

Wayang wong yaiku wayang sing dimainake kanthi nggunakake wong dadi paraga ing crita wayang.

RECOMMEND :  √25 Tuladha Tembung Sing Nganggo Swara i Miring Yaiku

Ciri ciri wayang wong yaiku:

 1. nggawe wong dadi pemain,
 2. Praupane paraga dirias nganti padha karo karakter sing bakal dimainake,
 3. Nganggo klambi sing padha persis karo karakter sing bakal dimainake.
 4. Ana tari kolosal lan tari individu saben jeda adegan crita.
 5. Wayang wong uga nampilake punakawan minangka pencair swasana.

Wayang wong moncer ing Jawa Timur jawa Tengah lan Yogya. Sumber critane saka crita Ramayana lan Mahabarata.

Janger

merdeka.com

Jenis drama tradisional Jawa kang kaping papat yaiku Janger.

Janger moncer ing tlatah Banyuwangi lan mujudake perpaduan seni Jawa karo Bali. Gamelan sing digawe ing pagelaran Janger ya gamelan Bali.

“Jenis drama tradisional sing nggunakake gamelan bali diarani janger.”

Janger Banyuwangi disebut juga damarwulan atau jinggoan.

Cerita kang diangkat ana Janger kayata “Ande Ande Lumut”, “Cindelaras”, “Minakjinggo Mati”, “Damar Wulan Ngenger”, “Damarwulan Ngarit”, “Sri Tanjung”.

Janger iku mujudake perpaduan drama tradisional, tari-tarian lan tetabuhan.

Ing drama tradisional Janger Basa kang digawe yaiku Basa Osing lan Basa Jawa.

Jemblung

metrum.co.id

Jemblung minangka drama tradisional Jawa akulturasi antarane budaya Jawa lan Islam.

Pemain Jemblung ana 8-11 wong, kalebu 6-9 wong dadi pemain musik. Pagelaran jemblung diselingi dakwah utawa donga kanthi musik tradhisional.

Crita sing dicritakake meh padha karo kethoprak utawa prastawa sejarah lan kaprawiran.

Ciri utawa karakteristik teater tradisional iki yaiku lakon sing mambu Islam, shalat, lagu, guyonan, parikan (pantun) lan dakwah.

Wayang Topeng

goodnewsfromindonesia.com

Wayang topeng minangka dadi jenis drama tradisional nomer pitu.

Wayang topeng kondhang ing dhaerah Malang lan umume diarani Wayang Topeng Malangan. Amarga, sejarah wayang iki asale saka Kerajaan Kanjuruhan ing Malang.

Pagelaran wayang iki dipengaruhi budaya India kayata ramayana lan mahabharata. Nanging, saiki lakon wayang kasebut dadi crita sejarah Kerajaan Jenggala lan Kediri.

RECOMMEND :  √5 Sandhangan Wyanjana Aksara Jawa (Pengertian, Gambar & Contoh)

Karakter rai ing wayang topeng luwih katon lan warnane mencolok. Pagelaran kasebut diiringi gendhingan, tarian, lan ana dalang sing nuwuhake crita.

Topeng Dhalang

tribunnews.com

Jenis drama tradisonal Jawa kang pungkasan yaiku topeng dhalang.

Teater tradisional iki meh padha karo Wayang Topeng sing misuwur saka Madura. Wayang dimainake karo wong sing nganggo topeng. Nanging, umume dialog kasebut ditindakake dening dalang. Boneka ora ngomong, kajaba sing main Semar. Amarga, ing cangkeme topeng ana kesenjangan. Ana loro versi wayang iki, yaiku versi Kalianget lan versi Salopeng.

Sumber lan Referensi

https://id.wikipedia.org/wiki/Ketoprak_(seni_budaya)

https://brainly.co.id/tugas/10604151

https://id.wikipedia.org/wiki/Janger_Banyuwangi

https://www.idntimes.com/life/relationship/fatma-roisatin-nadhiroh/5-teater-tradisional-jawa-timur-c1c2/5

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *