√ Geguritan Tema Pendidikan Paling Keren 2020!

Geguritan Tema Pendidikan. Geguritan tema pendidikan seringkali dicari saat momen Hardiknas. Ya, geguritan dengan tema ini sangat pas dibaca sebagai penyemarak moment peringatan setiap 2 Mei tersebut.

Mencari geguritan tema pendidikan memang lebih mudah dari pada kamu membuat sendiri. Tentu membuat gegurita Bahasa Jawa bukanlah perkara mudah. Ada banyak ketentuan yang harus kamu pahami. Kamu bisa baca ketentuan puisi bahasa Jawa disini.

Selain menghemat waktu, mencari geguritan tema pendidikan di internet juga akan memberikanmu pilihan geguritan yang sangat bervariatif. Ada geguritan singkat dan pendek, ada geguritan variatif terdiri atas 2 bait, 3 bait dan 4 bait. Jadi kamu cukup mencetaknya lalu membacakannya dengan baik.

Nah, jika kamu juga mengalami hal yang sama, berikut ini telah kami sajikan kumpulan geguritan tema pendidikan dari berbagai penyair yang pastinya keren banget untuk dibacakan.

Geguritan Tema Pendidikan Singkat

Sebagai Pemanasan untuk kamu yang suka hal simpel, berikut ini ada pilihan geguritan bahasa Jawa dengan tema pendidikan singkat. Geguritan ini cukup dibacakan dalam 3-4 menit saja.

Judul 1: SMK Warga Sekolahku

Sakjroning keselku ana esemu
Sekolah ku kuat tanpa sambat
Mung kanggo kamulyanku ing tembe mburi

Dadi murid warga kudu siap batin
Kudu siap awak, siap disiplin, sregep
Tanpo mikir rekasane awak
Siogo ngundi ilmu, siap nrima perintahe
Dawuh e bapak lan ibu guru

Tetep sabar ngadepi guru
Tetep kuat ngadepi akehe kewajiban
Lan kudu bisa nyingkiri wewalening sekolahku

Judul 2: Tirakatan

Jare tirakat
Lho
Kok malah pada remi
Lho
Pojok kono remi
Lho
Sisih kono dangdutan
Lho, wiraneme
Malah ngedep botolan
Aku malah bingung
Apa yo tiraka kui
Nek ngendikane simbah..
Jare prihatin
Manekung marang Gusti
Nyepi selo rame
Yoo yooo
Tak tinggal, nyngkir wae.

Judul 3: Sekolahku

Sekolahanku…
Panggonan anggonku golek ilmu
Sekolahanku…
Diwulang dening Bapak-ibu Guru

Sekolahanku…
Sinau, maca buku
Ing Panggonan iki
Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

Ing panggonan iki
Aku diajari marang kanca aja srei
Diparingi PR kanggo gladhen
Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan

Aku percaya…
Sanajan abot kudu dilakoni
Kabeh mau kanggo kepentingan pribadhi
kareben ngesuk dadi wong kang aji
miguna tumprap bangsa lan nagari

Judul 4: Senajan Ketok Nakal

Senajan nyekel buku wae ngantuk
Gayane nyekel rokok neng ngarep kanca-kanca
Ben diarani sangar
Metu bengi-bengi jalan-jalan karo pacar
Ben diarani payu

RECOMMEND :  √5 Jinis Jinise Artikel Basa Jawa lan Teges Tegese

Nanging ana krenteg atine
Pengen banget bisa sukses
Isa oleh ipk kumlot
Isa gage olih kerja sing bener

Kuwi awakmu nang
Kang ora bisa nahan nafsu senenging donya
Nanging aku salah
Awakmu iki
Saiki wis isa nahan nafsu senenging donya
Lan padhanging donya isa katon ing mripatmu

-Intan Nukhi Adhiya–

Judul 5: Yo Kui Sekolah

Wiwit esuk tekan awan
Ngangsu Kawruh golek ilmu
Para Guru nggulawentah, kanthi sabar
Mulang lan ndidik para siswa kanthi gemi

Sekolahku
Panggonan nomer loro sawise omahku
Sekolahku
Di didik mring guru
Supaya dadi bocah kang mituhu.

-Dikutip dari geguritan Brainly-

Geguritan Tema Pendidikan Nasional

Bisa dibilang puisi karya Bisri Nuryadi satu ini sangat klop dan ciamik jika kamu bacakan saat Hardiknas. Isinya tentang pengorbanan Ki Hajar Dewantara. Berikut ini bunyinya

Ki Hajar Dewantara

Ing adheme hawa Walanda
Sira panggah netepi setya
Nyawiji ing ngilmu
Ngugemi ing laku
Nyerat ing saben-saben wektu

Nalika ati krasa
Krungu swara jerite sedulur
Ing lemah pertiwi
Sira gumregah greget
Bali ing desa mijilmu
Nuswantara

Suwardi Suryaningrat
Kondhang kanti asma Ki Hajar Dewantara
Putra kraton suguh bandha brana
Milih dadi satriya lelana
Manunggal sajroning rakyat jelata
Gugur dadi pahlawan negara
Minangka bapak Pendhidhikan Bangsa

Jika kamu memilih geguritan ini, kamu secara otomatis membawakan puisi pendidikan dan kepahlawanan 🙂

Geguritan Tema Pendidikan Guruku

Yang namanya pendidikan pasti tidak lepas dari interaksi guru dan murid. Itulah mengapa membawakan geguritan bertema guru juga bisa menjadi alternatif. Kamu dapat membacakan puisi guru ini saat acara puncak Hardiknas, pasti mereka terharu.

Judul 1: Perjuangan Guru

Sliramu tansah digugu lan ditiru
Marang kabeh muritmu
Atumu nora tahu nesu
Senajan aku tansyah kleru
Rupamu nyenengne ati
Pocapanmu ngademne ati
Tasah gemi nastiti, ngati-ati
Menehi elumu kanti tliti

Ora tahu ngraso suntuk
Anggonmu mulang wuruk
Supoyo muridmu nora ketubruk
Dadi wong pinter
Lan nora keblinger
Senajan kauripan nggadang nantang
Nanging tetep maju perang
Lan biso gayeng uripe
Ngrasakne jaman emase
Saka rekasane ing jaman biyene

Karya: Isti Mukarromah, Kebumen

Judul 2: Guru Dalan Uripku

Nora ngiro, nora ngimpi
Gusti gawe lakuku saiki
Dadi abdining bumi pertiwi
Nggawe landep pikiring poro siwining negri

Kudu biso digugu lan ditiri
Digugu pocapanku
Ditiru tumindaku
Supoyo nora nggawe nacad jeneng guru

RECOMMEND :  √ Lagu Gundul Gundul Pacul: Asal, Lirik dan Makna

Nadyan kolo-kolo abang kuping iki
Merga tumindaking siwi
Daktampa kanti lilaning ati

Aja nganti sepi ing kawaruh
Aja pisan-pisan pikire landep dengkul
Cancut taliwanda
Adus kringet aku lila
Adol swara lan ngelmu kanggo majuning negara

Judul 3: Guru Ibarat Banyu

Ibarate banyu laut…
Senajan diombe wong akeh, nora bakal entek
Ibarate srengenge….
Cahyomu nora bakal entek
Senajan digawe ngucal wong sak ndonyo

Ono dokter, ono pulisi, ono dosen
Sopo sing ngajari?
Ana tentara, ono kyai, ono insinyur
Sopo sing ngajari?

Kabeh mau jasane guru
Kabeh iso moco, iso nulis, lan iso pinter
Amergo jasane guru

Karo sopo…
Aku biso balas budi marang panjenengan
Rasane nora ana
Sing nyonggo utang iki

Dening: Rafile Sukmawan

Judul 4: Sertifikasi Guru

Sertifikasi Guru
Kabeh wong wis padha krungu
Apa maneh ana kalangan guru
Nanging… kanthi sertifikasi guru mau
Apa bocah-bocah banjur mituhu
Ora wani karo Guru

Mugiya kanthi sertifikasi iki
Para siswa tambah bekti
Sinau ana sekolah kang mligi
Mantep, karep sajroning ati

Kanthi sertifikasi guru iki
Para guru ana kang ndaftar haji
Uga akeh kang tuku mersi

Nanging kang utama
Kanthi sertifikasi guru iki
Para siswa tambah prestasi
Lan bekti marang Ibu Pertiwi
Lan marang kang gawe urip pati

Oleh Aris Irianti

Geguritan Tema Pendidikan Gatra Dawa

Geguritan tema pendidikan yang terakhir adalah geguritan geguritan keren dan panjang. Untuk membawakannya kalian harus benar benar berlatih dengan giat.

Judul 1: Arti Tekamu

Ing petenge arah lan langkahku iki
Panjenengan dados srengenge kangge uripku
Menehi sumunar cahya kanggo kabeh pengarepan
Panjenengan madhangi lurung-lurung kang buntu
Liwat sorotan cahya kang metu saka swara lan tuturmu

Ing kelas kang ayem tentrem iki
Aku nangkep artine panguripan
Mung marang panjenengan gegayuhan dipun taruhaken
Lan marang panjenengan pengarep kang luwih becik
Panjenengan Kang nemtokake nasib bangsa Paduka
Boten mokal kagem panjenengan
Mujudake generasi emas bangsa kang gemebyar ing pepeteng

Saben dina panjenengan nindakake kagiyatan mulya iki
rasa sabar uga rasa ikhlas ndampingi saben dina
sakabehe ing donya ora bisa mbales jasamu
yaiku jasamu kang iso nggawe bintang ing pepeteng
kita ora bisa ngganti jasamu karo opo bae
Nanging, kita bakal nggawe panjenengan bangga
Jasamu bakal kita pangeti sajrone uripku
bakal kita pengeti ing sajroning ati
lan ora bakal lebur dening puteran wektu

RECOMMEND :  √ 27+ Contoh Tembang Durma Beserta Lirik, Watak dan Artinya

matur nuwun sanget, guru ingkang kula tresnani
Tanpa panjenengan bakal peteng ……
lan amarga panjenengan urip dadi migunani
Cita Citaku

Esok awan wengi aku sinau
Kanggo nentoake cita-citaku
sedurung turu kula sinau
tangi turu kula nggih sinau

kula sinau sedina-dina
Nggo nyenengake wong tuwa
Ingkang sampun ndonga’aken kula
Supados nggapai cita – cita

Oooh… gusti
Paringana rido awak kula
Supados kula saged bakti negri
Adohana kulo saking godaan setan

Oooh.. gusti
Paringana kesametan wong tuwa kula
lan paringana kesehatan wong tuwa kulo
supados saged mriksani kulo sukses

-Kampungilmu

Judul 2: Pamulangan

Jare simbah aku kudu sekolah
Kareben dadi bocah genah mrenah ora nggladrah
Jare rama ibu aku kudu sregep mangkat
Kareben dadi wong pangkat urip ora kesrakat mlarat

Jare bapak ibu guru aku kudu sinau
Tambah ilmu
Kareben kelakon kabeh kang tinuju
Nanging
prakanca, ….
coba delengen kahanan nyata
apa isih bisa pamulangan kang ana dadekake urip tumata

pamulangan kang tanpa tuladha
pamulangan kang kasatan piwulang
pamulangan kang ngajarake angka-angka wuta
siji lan siji ana pira?

Jare anut kang duwe kersa
Jan ora weruh subasita, trapsila, apa maneh tata krama
lali dosa…
kabeh lurung binarung kumalungkung
pamrih pamuji siji
Pamulangan ora aweh pepadang

Simbah,
Nyuwun pangapunten
Kula mboten kepingin dados dokter
Jalaran duite bapak mboten wonten sakoper

Rama,
Nyadong duka
Kulo mboten kapilut drajat pangkat
Jalaran ajrih sumpahing rakyat
Kang panggah mlarat sekarat

Bapak ibu guru,
Nyuwun donga pangestu
Mugi-mugi sedaya ilmu saged dados sangu

–Budhi Setyawan–
(Sumber: njajalae.info)

Judul 3: Reuni

Sawise lawas pisah
Ketemu wis padha dadi simbah
Rambut-rambut putih, pasuryan padha malih
Pethuk gapyuk rerangkulan nyuntak sakehing rasa kapang
Ati trenyuh mripat kekembeng luh

Wor suh karo rasa bungah
Guyu-guyu renyah kaya nalika isih bocah
Dhek biyen nate dadi sakukuban
Njur padha pisah dalan, nepusi lelakone sowang-sowang

Lungit angelangut, lam-lamen jaman kesaput pedhut
Nganti wancine srengenge dhoyong ngulon
Beja, dene isih bisa sapatemon
Dhuh Gusti ingkang Maha mirah
namung saged muji Syukur Alhamdulillah
Gene isih menangi kumpule balung pisah

Djoko Waluyo
(Sumber: geguritan.com)

Akhirnya geguritan berjudul reuni diatas menutup artikel kumpulan geguritan tema pendidikan kali ini, semoga artikel ini dapat bermanfaat. Terimakasih sudah mampir.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *