√5 Jinis Jinise Artikel Basa Jawa lan Teges Tegese

jinis jinise artikel jawa

Jinise artikel ing Basa Jawa ana lima yaiku:

  • Artikel Eksplorasi
  • Artikel Panjelasan
  • Artikel Deskriptif
  • Artikel Prediktif
  • Artikel Preskriptif

Siji mbaka sijine bakal dijelasake ing ngisor iki.a

Artikel Eksplorasi

Artikel Eksplorasi yaiku rtikel utawa tulisan kang isine ngandharake fakta saka sudut pandang pangripta.

Tuladha artikel eksplorasi kayata Makalah riset

Artikel Panjelasan

Artikel panjelasan yaiku tulisan kang digawe kanggo njlentrehake utawa njelasake samubarang marang pamaos miturut maneka sudut pandang, utamane saka sudut pandang pangripta. jinis jinise artikel jawa

Tuladha artikel panjelasan: Buku kanthi irah-irahan “3 Sifat Sukses Pribadi” anggitane (Kevin Wu. Gatra, 16 Maret 2011), uga buku-buku liyane sing padha.

Artikel Deskriptif

Artikel Deskriptif yaiku artikel utawa tulisan sing disusun kanggo njlentrehake masalah sing saiki kedadeyan ing masyarakat Tuladha Artikel Deskriptif: Pawarta bab tawuran antardesa.

Artikel Prediktif

Artikel Prediktif yaiku artikel sing isine ngenani bab sing bakal kelakon utawa ora, miturut analisis penulis.

Tuladha artikel Prediktif: Prakiraan cuaca, Prediksi skor (asil) pertandingan sepak bola.

Artikel Preskriptif

Artikel Preskriptif yaiku artikel ingkang kados mekaten inggih menika artikel ingkang maringi tuntunan dhumateng pamaos supados nindakaken samukawis supados boten ngalami kalepatan saha kalepatan.

Tuladhne artikel preskriptif kayata: artikel babagan carane njaluk paspor, KTP, utawa SIM tanpa liwat perantara. Panjelasan rinci sing dipandu dening sing maca perlu banget. jinis jinise artikel basa jawa

RECOMMEND :  √15 Tembang Tengahan: Pengertian, Fungsi dan Lirik

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *