√ Contoh Geguritan Tema Ibu Paling Keren 2020!

Geguritan tema Ibu – Seorang Ibu memiliki kontribusi besar dan signifikan dalam membentuk perkembangan agama dan psikologi anak. Di tangan ibulah warna akhlak dan karakter anak berada.

Seorang ibu yang baik akan mencetak anak yang baik. Ibu yang jujur akan mengalirkan nuansa kejujuran pada anak-anaknya. Ibu yang saleha akan memberi warna kesalehan pula pada anaknya.

Itulah mengapa dikatakan seorang ibu bukan hanya berjasa melahirkan kita ke dunia. Namun, jua merupakan sekolah dan rumah pertama bagi kita. Sehingga, jika di tuliskan, maka akan sulit jika harus menyebut semua jasa ibu. Maka dari itulah kita harus menghargai, menghormati, menyenangkan dan sebisa mungkin berbakti pada ibu.

Bentuk gerakan untuk membangkitkan kesadaran akan jasa seorang ibu ada banyak. Salah satunya dengan dibacakannya geguritan atau puisi bahasa jawa bertema ibu, pada momen-momen penting, seperti ketika peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember.

Nah, jika kamu kebetulan sedang mencari referensi contoh contoh geguritan tema ibu, berikut ini ada beberapa geguritan yang dapat kamu pilih untuk ibumu.

Geguritan Tema Ibu Pahlawanku

Ungkapan pahlawan sejati ada di rumah kita sendiri bukanlah ungkapan yang dilebih-lebihkan. Karena karena seorang ibu, kehidupan kita akan lebih tertata dengan baik.

Beliau setiap pagi tanpa lelah menghidangkan makanan untuk seluruh keluarga, beliau yang mencuci, merapikan rumah dan seabrek pekerjaan lain. Maka sudah seharusnya kita sebagai anak, memberikan beliau tanda jasa pahlawan tertinggi dalam hidup kita.

Dan, untuk kamu yang ingin memberikan ibu geguritan, berikut ini contoh geguritan tema ibu pahlawanku yang bisa kamu bacakan.

Ibu Pahlawanku

Tresna ibu ora kaganteaken
Pengorbanan kang tanpo wates
Ora biso winales

Ibu…. Pahlawan uripku
Dungo ibu kang tulus lan suci ngiringi awakku,
Pangorbanan tanpo pamrih lan ora kepedot
Kairingan lakone waktu

Pitutur kang ngajari baktiku nyimaake
Sedanten asihmu ora bakal puput
Ibu Pahlawanku, gonga pujiku kangge ibu….

Geguritan Tema Pengorbanan Ibu

Pengorbanan Ibu

Ibu….
Pangorbananmu kaya bumi pertiwi,,
Nadyan dipiloro, dipaculi malah nukulake wiji
Kangge panguripane sagung dumadi

Kanti sabar anggonmu angreksa
Nggembol sangangsasi sepuluh dino
Kabeh lakon kabeh lelaro ora dirasa

Ibu…..
Asihmu kaya gebtare lintang ing angkasa
Ngawe endah kahanan dunyo
Lumunturing tresnamu kaya aluning samudra
Sambung sumambung tanpo kendat
Anggonmu ngengulang marang putra
Dungomu tansah lumitu anggiring kabeh geguyahanku

Ibu….
Welasmu koyo sorote condrop ing wanci dalu
Tansah paring obor engkang pepeteng
Nalikane anakmu susah ora kendat paring pitedah
Nalikane anakmu luput tansah maring pangenut
Kareben uripku ora kalang kabut…

Ibu…..
Sewu atur ora bakal cukup
Bondo ndunyo ora bakal nutup
Kangge nganteni katresnananmu
Amung esemmu kang bisa ngawe padang atiku

Esem lan Keselmu Ibu

Ibu…
Saknjeroni esemanmu enek keselmu
Rino wengi kerjo, tanpo roso lesu
Tansah kuat lan tanpo sambat
Mung kanggo aku…

Ibu….
Tetep sabar ngadepi ndhablekke awakku
Tetep nyepurani salah polahku
Ngobati naliko aku klara
Nyemangati naliko aku tanpa daya…

RECOMMEND :  √4 Struktur Teks Drama Bahasa Jawa + Contoh

Ibu sepurane ingkang katah
Aku amung biso ndungo
Mugi Gusti tansah ngelindungi
Maringi kawerasan lan rezeki

Ibu Jiwaku

Ibu…
Panjenengan sing tak sayangim tak patuhi lan tak hormati..
Tanpa panjenengan ora bakalan ana aku iki…
Nang dunyo lan buwana iki..

Ibu…
Panjenengan mergawe banteng tulang
Tanpa pamrih, tanpa kesel kangge lare-laremu
Jasane panjenengan kaya keswa ora bisa diitung..

Ibu…
Panjenengan enek terus kangge aku
Tanpa rasa kesel lan rasa pamrih
Ngerungokake cerita curhatanku..

Ibu…
Kasihmu kangge lare-laremu pindah lebuh
Tapi kasihku marang panjenengan ora bakalan iso..
Amargi kasihku mung pindha gotek..

Ibu…
Panjenengan ora bakal tergantekake
Kangge sak iki lan sakteruse..
Panjenengan sak lawase enten ing pikiran lan ingatanku..

Ibu…
Meski panjenengan sampun luput ing bawana
Asmane panjenengan tak inget lan tak ukir
Ing wardayaku sak niki lan sak teruse..

Geguritan Tema Pangapurane Ibu

Anggerku

Ngger biyung nyuwun pangapura
Ora bisa dadi biyung kang sampurno
Ora bisa nglegakne atimu..

Ngger…
Uripku kebak kaluputan
Ngiwo luput, nengen nggih luput
Rumongsoku aku wes manut
Bangun turut karo sing jarene winasis
Ananging nyatane isih tetep luput lan diluputne…

Loro atine biyung, nggih..
Kapingin cerita wae
Ora enek sing gelem krungu
Opo male sambat, mung arep digeguyu..
Kabeh wes ora percoyo karo biyong…

Sedanten iki nyatane ngapusi
Ananging biyung isih tetep percaya, ngger…
Mung siji sing ora bakal iso ngapusi..
Yaiku Gusti Kang Maha Agung…

Pangapurane Ibu

Ibu…
Anakmu kang ndak wanti-wanti
Kang ndak kawatirake
Kang kok titipake ono pawiyatan luhur iki..

Iki anakmu..
Kang durung iso nyenengne ibu
Kang durung iso nyenengne keluarga
Kang isih dados tanggunganmu….

Ananging ibu….
Anakmu iki bakal banggakne ibu
Banggakne keluarga kabeh..
Anakmu ora bakal nyerah bu..

Kagem nyekel lintang ono ing langit
Kang kadang ditutup mendung
Kang kadang mripat wae wes ora biso weruh
Ananging anakmu iki janji ibu…

Sepurane Ibu

Nalika…
Nalika aku nyebut asmamu
Gumeteran kabeh awakku
Ngelingi wak rentanmu

Ibu…
Pangapurane anakmu iki
Ninggalne panjenengan tebih ing mriki
Ing lemah rantau luar Negri…

Ibu…
Tanganku niki mesti tak tengadahken
Nyuwun dupateng Gusti Pangeran
Ndamel panjenengan diapringi kesarasan

Ibu…
Nopo mawon ingkang kuhadiahken
Mboten pernah sepadan
Kalih nopo ingkang panjenengan paringaken…

Ibu…
Mboten wonten ingkang saget tak kirimken
Ndamel mbales sedoyo keapikan
Kejobo dungo dateng Gusti Pangeran

Geguritan Tema Katresnan Ibu

Doamu, Ibu

Tresna asih ibu..
Kesabaran ibu kang kebak wutuh
Ora biso ndak tak lalekke..

Doa ibu kang tulus
Tansah ngiringi awakkmu
Pengorbanan kang tanpo wates
Ora biso winales

Ibu…
Pituturmu bakal nadak rungu
Tresno asihmu marang aku
Ora bakal puput
Pandungoku ibu….
Mugi Gusti Allah tansah nyembadani

Katresnan Ibu

Ibu, sihmu kadya sumunaring bagaskara ingkang madangi jagad raya..
Katresnanmu kadya jembaring segoro tan biso diukur kanti ukoro
Ibu, senajan sang Putra Asring ngelarani panggalih
Ananging katresnanan ndiko ora ngalih

RECOMMEND :  √25 Tuladha Ukara Sananta Lengkap!

Ibu, senajan sang Putra Asring ngawe kuciwa
Ananging ndiko tansah paringi apura
Ibu, pangendikan ndika ngemu pitutur luhur
Kadyo lintang, rembulan ngawe endahing wengi
Tansah paring pepadhang margi lampah kang putra…

Ibu, senajan abot ing sesanggan ananging ora sambat
Senajan nemahi rekoso ananging tan ono iluh ing netro

Ibu, namung dungo ingkang saget kang putra puji
Mugi Gusti paringi kesarasan lan panjang yoswone
Pinaringan kecakapan lan gesang minulyo
Kangge putro mboten saget caos piwelas dumateng ibu
Awit tapaking samparan ibu suwargo kang putra…

Kasih Sayang Ibu

Ibu….
Lumintiring asihmu, kadya cahaya lintang ingkang angkasa, gumebyar ngawe padang ing tyasmu…
Tan kendat pudyamu, pepujimu kangge aku..
Lir pradipta rumeksa ing wengi, rinenggo ing rembulan

Ibu….
Kang kinasih…sih kawelasanmu nyiroake sedoyo luputku marang laku kadarman kang pinerak..

Ibu…
Sewu atur ora bakal cukup, bondo dunyo ora bakal nutup katrenananmu marang aku..

Ibu….
Aku bakal sregep lelaku, ngudi laku utomo, nyebar tresna marang sepadha, kangge esemmu kang ngebakti kalbu…

Sih Katrisnane Ibu

Ibu…
Lumunture sih..
Kegawa ing lumakune umurmu..
Tumeka ing pungkasane wektumu…

Ibu…
Sih trisnamu datan kendat ing waktu
Senajan ragamu ajur mumur
Lebur ing panandang
Kangge ngrungkebi lan mbelani aku…

Ananging
Aku tanpo nduweni salah
Wes ngawe laraning atimu

Sliramu…
Tan pegat ing sihmu
Tansah njaga aku
Kalane watuk
Adem panas ing ragaku

Sumedot rasa..
Ingkalane wengi wes tumiba ing netraku
Kang nuwuhke pangangen
Nalikane sliramu ngendong lan gudhang aku
Isih ndak rasa tumeka saiki…

Ibu…
Wenginge waspa kang lumuntur ing netra iki
Mratandha, menawa aku kangen marang esemanmu..
Marang pasuryanmu
Apa male katrisnanmu

Lan saiki
Aku amung bisa mrapagi papan paleraman
Lan nyawang watu nisan kang tinulis asmamu

Wanda-wanda dungo
Lan gatra-gatra pepujan
Ndak suwunke marang Gusti
Supaya sliramu tansah sumanding ing kasuwargan…

Tema Geguritan Piwelinge Ibu

Piweling Ibu

Kaanggit dening: Dedy Prasetya

Ngger diati-ati aja seneng nyanyandung
Arum endah kembang bakung
Kesrimpung slendang
Kesandung gelung
Kegubel gelung
Ngger, aku tansah ndongolan ngidung
Supaya kecekel anggonku mbujung

Aku tansah eling piweling ibu
Nalika arep budhal sinau
Ngger, urip mono awujud laku
Ombyaking donya aja kapelu
Aja kapilut gebyaring lampu
Kang kairing jejogedan lan gumuyu

Ngger, urip kang prasaja
Aja mung mburu brand donya
Ditansah eling lan waspada
Swara ora dumunung ing keheping netra
Tansah dedonga marang kang maha Kwasa
Kanggo ngudi laku utama

Geguritan Tema Ibu Singkat

Pamit Ibu

Ibu…
Kulo nyuwun sangu…
Sangu dungo sanes jopo montro
Ugo sanes sangu arto..

Ibu…
Kulo nuwun pangestu
Mugi mboten wonten godhong rencana
Nyerimpeti langkah kula…

Kulo atur panuwun
Pangestu lan pandungo kulo tompo
Minangka kageman gayuh kamulyaan.

Ibuku

Ibuku…
Panjenengan kang ngelahiraken kulo
Ngeramut aku
Tekan cilik nganti saiki

Ibu…
Senadyan ta aku nakal
Jiwamu tetep sabar
Lan sayang marang aku

Ibu….
Sayangmu ora ono tandingane
Ora kenek dilalahno…

RECOMMEND :  √ Ukara Camboran : Pangerten, Jenis lan Tuladhane

Emak

Emak…
Tresna asihku mak…!
Ora ono kang bisa nggatekke
Kesabaranmu kang kebak wutuh
Pandongamu Mak..!
Kang tulus tansah ngiring lakuku
Pangorbananmu kang tanpa wates, ora bisa tak bales
Tresna lan welasmu marang aku ora bakal puput..
Pangapuramu yo mak…! Pituturmu bakal tak rungu..
Pamujiku mak..! Muga Gusti nyembadani..
Kagem Ibu, sungkem kulo ingkang putro..
Pangapunten mbok bilih riyadin puniko..
Mboten saget sowan mantuk…

Geguritan Tema Ibu Kartini

Kartini 1

Dening S.nurhayati ngatiyo

Prastawa duh kita
Kang dipengeti saben tanggal selikur apri
pancen gawe geter anggugah rasa
moncering kembang mlati sagagang
mekar semarak arum angambar
thukul nyawiji ing satengahing grumbul
eman kagubel adat pingitan
kapager ruji kurungan wesi
wusana oncat kanthi tangis melas asih

wektu iku langit peteng mendhung nggameng
para wanita angles lemes tanpa daya
urip keranta-ranta kabotan pinjung
kagubel adat pingitan
tan ana keliping lintang pepadhang
amung thathit sacleretan
jalaran KARTINI katimbalan gusti

KARTINI darbe tekad utama
miyak grumbul pepetenging wanita
klawan panggayuh suci
ngudi kamardikaning pawestri

Kartini 2

Dening: NN

Sapa kang ora kenal panjenengan
Pahlawan kang mbela kaum wanita
Pahlawan kang berjuwang nentang paugeran walanda
Kartini,
Sanajan tinitah dadi priyayi
Duweni trah bangsawan
Kartini mbela emansipasi wanita
mbela rakyat jelata
Kartini,
Wulan April iki dadi seksi
lelabuhanmu kang misuwur tumrap bangsa Indonesia
Habis Gelap Terbitlah Terang
dadi bukti masa perjuwangan
Kutha Jepara dadi papan panggonan ngukir sejarah wanita
Kartini,
amarga jasamu
wanita eropa lan wanita pribumi
dadi duweni hak kang padha
duweni hak pikantuk pendidikan

Contoh Geguritan Tema Ibu Guru

Guru Dalan Uripku

Nora ngiro, nora ngimpi….
Gusti gawe lakuku saiki
Dados ngabdining bumi pertiwi
Nggawe landepe pikiring poro siwining Negeri.

Kudu bisa digugu lan ditiru
Digugu pocapanku
Ditiru tumindakku
Supoyo ora nggawe nacad jenenge Guru.

Nadyan kolo-kolo abang kuping iki…
Mergo tumindaking siwi..
Ndaktampa kanti lilaning ati…

Aja nganti sepi ing kawaruh
Ojo pisan-pisan pikirane landep dengkul
Cancut taliwanda
Adus kringet aku lilo
Adol suwara lan ngelmu kangge majuning Negara

Untuk kumpulan geguritan tema guru lainnya, dapat kamu temukan di geguritan tema pendidikan paling keren untuk SMA dan SMP.

Geguritan Tema Ibu Bapak

Rimma.co

Bapak Biyungku

Urip…
Oramung sadermo ngelakoni
Ananging kudu tetep mbudidaya
Senajan rumaket ing wengine badeg
Tanpo kapetung ing nyawa
Mung supoyo bocah-bocah cukup

Songko meltheking surya
Jumangkah suku kanti tatag
Luake ing sakdawane dalan
Tumeko lingsire bagaskara

Tan rinasa lungkrahe raga..
Tan ginawa..
Tumurune kringet lan waspodo..

Budidaya ing pangupayan
Nyukupi butoh putra lan putrine
Najan tha..
Ameng-ameng ing bebayan

Abote
Kasangga
Rekasane dirasakne dewe
Mung kangge bunga putra..

Ing gegambaran wewayangane
Bisa meruhi kekudangane ati
Mbesuke mukti tibo mburine
Senajan piyambake ora biso melu ngerasakke

Bapak…
Biyung….
Matur nuwun…
Sing biso ndak aturake
Ing ukoroku ing rinakit iki

Demikian kumpulan contoh geguritan tema ibu, semoga dapat menjadi referensi kamu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *