√37+ Contoh Layang Ulem Bahasa Jawa (Ultah, Nikah, Khitan dll)

Contoh layang ulem – Layang mujudake jinis komunikasi tulis nggunakake media kertas. Layang dumadi saka pirang-pirang jinis (waca: jenis jenis layang basa Jawa).

Salah siji jenise layang yaiku layang ulem. Layang ulem yen ing basa Indonesia diarani surat undangan.

Ya, kaya surat undangan umume, layang ulem iku uga akeh jinis isine ana layang ulem ulang tahun (ambal warsa), pernikahan (palakrama), khitanan, layang ulem resmi, ora resmi lan sapiturute.

Nah, ing kalodhangan iki, supaya kanca kanca ora bingung, mula saiki bakal dijelasake siji siji babagan layang ulem ing bahasa Jawa.

Apa tegese layang ulem, apa fungsine, kepriye strukture, apa titikane lan kaya apa contoh contohe ayo padha diwaca ing ngisor iki.

Layang Ulem Yaiku

10 Contoh Undangan Pernikahan Desain Simple dan Elegan | Indozone.id

Layang ulem yaiku layang kang isine ngabari marang wong liya (kang dituju) lan ngaturi rawuh ing acara olehe duwe gawe utawa kagungan kersa.

Sumber lain njlentrehake tegese layang ulem, layang ulem yaiku layang kabar (pemberitahuan) sing njaluk pihak liya teka ing wektu, panggonan lan acara sing wis ditemtokake.

Layang ulem bisa ditulis dening organisasi, bisa uga pribadi. Tujuan digawe layang ulem yaiku kanggo ngatur nomer lan posisi tamu sawetara dina sadurunge tanggal acara.

Layang undhangan biasane digawe akeh. Proses pabrik bisa ditindakake kanthi cara distensil. Supaya pihak sing nggawe undhangan mung nulis alamat wong utawa pihak sing dituju.

Ngelingi akehe undhangan, tandha tangan ing undhangan kasebut bisa ditindakake kanthi cap tangan utawa stempel. Iki nyepetake yen nggawe undhangan.

Jinise Layang Ulem

10 Contoh Undangan Pernikahan yang Bisa Jadi Referensimu, Ia Kamu yang Masih Jomblo

Jinise layang ulem ana 3 yaiku:

 1. layang ulem resmi
 2. layang ulem ora resmi.
 3. layang ulem pribadhi

Siji mbaka siji bakal dijelasne ing ngisor iki.

Layang Ulem Pribadi

Layang ulem pribadi yaiku layang undangan kanggo teko ing acara kekerabatan utawa acara kulawarga.

Contone layang ulem pribadi kayata undangan khitanan, ulang tahun, mantenan, lan liya-liyane.

RECOMMEND :  √75+ Contoh Wangsalan Beserta Jenis dan Penjelasannya

Surat undhangan pribadi, biasane kanthi jeneng individu sing ditujokake kanggo kepentingan individu.

contoh layang ulem pernikahan

Contoh Ulem Undangan Pernikahan Bahasa Jawa Microsoft Word – Kalih Ngopi
Contoh Layang Ulem Resmi Bahasa Jawa – Mudah
Views Contoh Layang Ulem Sunatan Bahasa Jawa News Update - Hutomo

Contoh layang ulem khitanan bahasa jawa

Contoh layang ulem syukuran

Layang Ulem Resmi

Layang ulem resmi yaiku layang ulem sing dianakake antarane instansi utawa organisasi kanggo kepentingan layanan. Sipat undhangan resmi kanggo hubungan resmi utawa bisnis.

Contone layang ulem resmi, yaiku layang ulem undangan rapat umum pemegang saham, rapat, bisnis, ulem dinas, lan liya-liyane.

Ora kaya layang pribadi, layang ulem resmi kudu nyantumake kop layang, nomer layang, lan tujuan layang.

Jeneng entitas utawa individu sing nampa undhangan uga kudu kasebut.

Ing layang ulem resmi, jeneng sing tanggung jawab kanggo surat undhangan resmi kudu dilebokake kanthi lengkap karo jabatane. Iki penting, amarga jeneng lan jabatan kasebut nuduhake pentinge rapat sing bakal dianakake.

Perangane Layang Ulem Resmi

Struktur utawa perangane layang ulem resmi kaya ing ngisor iki:

 1. Kop layang
  Kop layang utawa uga disebut kop surat yaiku bagian layang sing ngemot jeneng institusi, instansi, utawa organisasi sing ditulis nganggo huruf kapital, kalebu alamat kanthi variasi huruf gedhe lan cilik miturut aturan sing bener, lan dilengkapi logo.
 2. Nomer layang
  Nomer layang yaiku nomer urut layang sing dikirim.
 3. Lampiran
  Lampiran yaiku perangane layang sing bakal ngemot sawetara lembar liyane sing kalebu ing layang kasebut.
 4. Babagan
  Babagan yaiku isine tujuwan lan maksud gawe layang ditulis.
 5. Tanggal
  Kalebu tanggal, sasi, lan taun layang digawe, sing umume ditulis ing sisih tengen, sejajar karo nomer surat.
 6. Alamat Surat
  Isine jeneng wong utawa pihak sing dituju surat kasebut, sing ditulis tanpa nggunakake tembung kanggo.
 7. Pambuka
  Isine salam pambuka utawa salam kang dipungkasi nganggo tanda koma (,).
 8. Isining Serat
  Isine katrangan bebarengan karo katrangan dina, tanggal, wektu, panggonan, lan sapanunggalane kang nerangake inti saka perkara kang bakal diwedharake marang kang nampa layang uleman.
 9. Panutup
  Salam panutup ditandhani kanthi katrangan babagan jabatan, tanda tangan, jeneng lengkap sing nggawe layang, biasane diiringi gelar lan uga nomer identifikasi karyawan (NIP) kanggo nguatake layang.
 10. Salinan
  Salinan digunakake yen surat resmi utawa surat resmi mbutuhake salinan. Salinan ing layang resmi yaiku pihak sing nampa salinan utawa salinan layang, kajaba pihak sing dituju. Isine awujud wara-wara utawa wara-wara marang atasan ngenani anane acara utawa kegiyatan.
RECOMMEND :  √ 15+ Contoh Tembang Gambuh (Watak, Makna & Paugeran)

Contoh Layang Ulem Resmi Bahasa Jawa

Ing ngisor iki ana pira pira contoh layang ulem resmi bahasa jawa.

Contoh Layang Ulem Sekolah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
WEWASA PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 TUBAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 93, lb. Siliwangi, Tuban Jawa Timur Telp. (022) XXXXXX Kode Pos 40132

================================================== ==========================

Nomer : 256/UWM/2019 Tuban, 7 Desember 2019
Lampiran : ……………………….
Topik: Undangan njupuk rapor

Kanggo. Bapak/Ibu/Wong tuwa/Wali
Siswa Kelas XI
SMAN 1
ing Bandung

Kawula ngaturaken undhangan dhumateng panjenengan sedaya supados saged rawuh ing acara pengambilan rapor semester ganjil kelas XI taun ajaran 2019-2020 ingkang badhe kalaksanan ing :

Dina: Jumuwah
Tanggal: 12 Desember 2019
Wektu : 08.00 WIB
Panggonan: Saben kelas XI

Matur nuwun kanggo kawigatosan lan kerjasamanipun.

salam taklim,

Kepala SMA N 1 Tuban

Hadi Andri S.Pd

 

Tugas Layang Ulem 2 | PDF

Contoh Layang Ulem Rapat Desa

KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN GARUM
KANTOR KEPALA DESA SIDODADI

Jl.Supriadi Nomer 334 Desa Sidodadi, Garum Blitar Jawa Timur Telp. (022) 123456 Kode Pos 40132

================================================== ==========================

Nomer : 003/Pem Des/ VI/ 2014 20 Juni 2014
Lampiran : ……………………….
Topik: Undangan rapat koordinasi

`

dhumateng ingkang minulya
Kepala Dusun/RT/RW
Sekabahing Desa Sidodadi

Panjenengan setya,
Gegayutan kaliyan perkawis ingkang kedah dipunrembag, ngengingi panyiapan penilaian kahanan desa saha penyaluran insentif kangge RT RW saha desa, kula ngaturi dhumateng panjenengan sedaya supados saged rawuh ing :

Dina: sabtu
Tanggal: 21 Juni 2014
Wektu: Jam 08.00 Nganti Rampung
Tempat: Aula kantor desa Sidodadi

Kanggo kelancaran acara kasebut, kaajab para kepala RT, RW saha dusun bisa nyiapake data kependudukan ing wilayahe dhewe-dhewe miturut kondisi paling anyar.

Pramila serat uleman punika kita aturaken. Muga-muga sampeyan bisa teka ing wektu sing tepat.
Matur nuwun kawigatosan saha rawuhipun.

RECOMMEND :  √37+ Geguritan Tema Katresnan (Cinta) Paling Keren 2020!

Sidodadi, 20 Juni 2014
Lurah Sidodadi

Aris Prawira

grenengane pustakawan

Tuladha Layang Ulem Resmi Karang Taruna

KARANG TARUNA SENDANGREJO

Alamat: Jamur, Sedangrejo, Minggir, Sleman, Yogyakarta
Telp. (022) 123456 Kode Pos 40132 e-mail: sdrjo.karangtaruna@gmail.com

==============================================

Nomer : 01/SU-KT/VI/2013 Yogyakarta, 20 Januari 2013
Hal: undangan rapat
Lampiran:-

Dhumateng ingkang minulya
Bapak Camat Minggir

Panjenengan setya,
Sesarengan serat menika, kita ngarepaken rawuh panjenengan wonten:

Dina: Ahad
Tanggal: 27 Jnauari 2013
Wektu: Jam 19.00-20.00 WIB
Tempat: Balai kantor desa Sendangrejo
Adicara: Rapat rutin organisasi pemuda lan peresmian anggota anyar

Mugi-mugi panjenengan saged rawuh ing acara menika
Pramila serat undhangan patemon punika kawulo aturaken, awit saking kawigatosan saha kersa rawuh panjenengan, kula aturaken agunging panuwun.

Ketua Karang Taruna Sekretaris

Aris Prawira Ririn Ariyani

Contoh Layang Ulem Resmi Perusahaan

PT. DUA INDO PRIMA

Alamat: Jl Agung shaleh Nomer 9, Sleman, Yogyakarta
Telp. (022) 123456 Kode Pos 40132 e-mail: duaindoprima@gmail.com

==============================================

Nomer :01/VI/UR/DIP/2017 Sleman, 10 Juni 2017
Lampiran:

Dhumateng ingkang minulya
Ibu Fitri Arianti
Kepala Bagian Keuangan
PT Dua Indo Prima

Panjenengan setya,
Sesambungan karo omzet perusahaan sing ngalami penurunan sing signifikan, kanthi iki ngundang kabeh Kepala Divisi PT Dua Indo Prima kanggo rawuh ing rapat sing dianakake ing:

Dina, Tanggal: Senin, 19 Juni 2017
Wektu: Jam 10.30-11.30 WIB
Tempat: Ruang rapat PT Dua Indo Prima

Pramila, uleman punika kawulo aturaken, awit saking wigatosipun patemon punika, keparenga rawuh ing wekdalipun. Matur nuwun kanggo kawigatosan panjenengan

Pimpinan PT Dua Indo Prima

Jeny Haddad

layang ulem bahasa jawa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *