√77+ Contoh Layang Kitir Basa Jawa Singkat (Teges & Struktur)

Layang Kitir Basa Jawa, Contohnya – Tradhisi nulis layang wis ana wiwit jaman biyen lan minangka dadi sarana kanggo komunikasi wong siji lan sijine.

Beda karo jaman saiki, layang ing jaman semunu biyasa ditulis nganggo tangan lan kudu liwat kurir.

Senajan jaman wis owah, sinau babagan layang tetep nyenengake, amarga ngelingake masa lalu.

Nah, ing kalodhangan iki kita arep nyinau salah suwijine jinis layang sing paling sederhana, yaiku layang kitir.
apa tha tegese layang kitir, kepriye strukture layang kitir, apa wae ciri-cirine lan kaya apa contone layang kitir bakal kita bahas kanthi lengkap ing ngisor iki.

Layang Kitir Yaiku

Layang kitir yaiku layang utawa cathetan sing digawe kanthi ringkes, padet lan cetha kanthi tujuwan lan tujuwan tartamtu marang sing nampa tanpa basa-basi.

Layang kitir diarani memo ing basa Indonesia. Kayata memo biasa, layang kitir ringkes banget lan langsung menyang intine layang.

Waca uga: 7 Jenis jenise layang ing basa Jawa (LENGKAP)

Tulisan ing layang kitir biasane ora luwih saka 10 baris, lan tulisan kasebut bisa diketik utawa ditulis tangan. Memo ditulis kanggo menehi pituduh, panjaluk, utawa kabar, mula ora mbutuhake salam pambuka utawa panutup kaya layang.

Adhedhasar panganggone, ana layang kitir sing resmi lan ana sing ora resmi (pribadi).

Layang kitir resmi biasane digunakake minangka pernyataan hubungan resmi saka pimpinan marang bawahan, sing diterbitake dening lembaga utawa organisasi.

Dene layang kitir ora resmi digunakake minangka cathetan utawa statement ora resmi antarane kanca, keluwarga, sederek, utawa pihak katelu sing melu organisasi, institusi, utawa agensi.

Struktur Layang Kitir

Kerana iki jinis layang prasaja kang fokus ing intine, mula strukture layang kitir amung ana telu yaiku:

  • Sirahe layang – dumadi saka kop layang (mung kanggo memo resmi), jeneng pangirim lan jeneng panampa.
  • Awak layang – ngemot isine layang, yaiku apa sing arep diwedharake marang sing nampa. Pesen sing dikirim kudu ringkes, padet, jelas lan gampang dimangerteni.
  • Sikil layang – isine tanggal, tandha tangan lan jeneng lengkap pangirim.
RECOMMEND :  √ Lirik Lagu dan Makna Tembang Dolanan Aku Duwe Pitik

Titikane Layang Kitir

Ciri ciri utawa titikan sing mbedakake layang kitir karo layang liyane yaiku:

  • Layang kitir mujudake salah sawijine wujud komunikasi sing isine saran, pituduh, utawa katrangan ngenani sawijining perkara.
  • Nduwe bagean kaya layang, nanging luwih prasaja.
  • Informasi sing dikirim jelas lan relevan.
  • Biasane ora nyantuamake identitas kantor kayata jeneng kantor, nomer telpon, alamat lengkap kantor amarga kanggo wong wong tertamtu.
  • Layang kitir bisa diajukake kanthi horisontal (pihak nduweni jabatan sing padha) utawa vertikal (pengiriman saka atasan marang bawahan utawa kosok balene).

Contoh Contoh Layang Kitir

Ing ngisor iki ana tuladha layang kitir minangka bahan pasinaon kangge kanca kanca awit saka contoh layang kitir kanggo wong tua, kanggo kanca, tasan marang bawahan lan sateruse.

Contoh layang kitir kanggo wong tua

Layang Kitir Bsa Jawa

Layang Kitir

Ingkang kula kurmati Bapa saha Ibu
Ing surakarta

Pak, Bu kulo nyuwun dikirimi kitab Tafsir Al-Jalalain, wonten Malang mboten wonten. Kulo nyuwun sanget nggih. Didamel minggu ngajeng niki.

2 Agustus 2002
Putra Njenengan,

Arif Kurniawan

Layang Kitir

Wiyose bu, yen ibu pepingin kulo wangsul. Kulo mboten saget wangsul, amarga kulo isih skripsi ing kampus, saget wangsul, yen sampun rampung skripsi.

Samarinda,1 juli 2000
Putranipun ibu,

Siti Lestari

Layang Kitir

Ingkang kula kurmati Rama
Ing malang

Rama kula wangsul menyang malang esok, 21 Mei 2022 kulo numpak bis akas asri.

Jakarta, 20 Mei 2022
Rayi,

Andy Kurniawan

Layang Kitir

Damel Ibu

Bu, Mbak Endang mboten sios mampir, mboten sah masak katah katah nggeh, kulo piyambak mawon.

Dono

Layang Kitir

Damel Bapak

Pak, mangke sonten sampun supe tumbas bahan damel kerajinan lampion nggeh. Kertase werna abrit nggeh pak.

Kula sampun mangkat kerja kelompok wonten griyane Rahayu ngantos dalu.

Didit

Contoh layang kitir kanggo konco

layang kitir basa jawa

Layang Kitir

RECOMMEND :  √ 13+ Tembang Dhandanggula Lengkap Contoh dan Artinya

Kancaku Achmad
Ing Sleman, Yogyakarta

Achmad aku ora biso menyang omahmu. Aku ora ono biaya.
Mung yen ono rejeki, aku mrono.
Bandung ,1 januari 1999
Kancamu ,

Ardian

Layang Kitir

Saka: Bahrun
Kanggo: Ibnu

Sesok ana riset babagan kembang nang omahe Dayu, ojo lali. Tak ngenteni neng prapatan gedhe jam 2 awan.

Layang Kitir Basa Jawa

Kanggo: Iwan

Catetan asil rapat tak seleh ana njero buku kimia. Kowe mau digoleki Pak Ahmad, ken ndang menyang kantor. Minggu ngarep ana rapat terakhir, tulung file rancangan dekorasi panggung gawanen.

Sandra

Layang Kitir basa Jawa

Kanggo Bayu

Bay, kamangka catetan blanja praktek ndog asin aneka rasa mok gawa, tulung itungen pisan HPP ne ya. Iki ndog e wes tak resiki, sesuk kari nggawa neng sekolahan.

Kancamu,

Rahadi

Layang Kitir

Kanggo kancaku,
Gunawan Adi
Ing Klaten

Assalamualaikum, piye kabare Gun? Sepurane suwi layangmu tak bales.
Aku ing kene lagi repot garap usaha koi, ngrintis saka awal angel tibane Gun hehehe
Aku arep ngabari, insyaallah Desember libur sekolah tak moro karo adhekku Rendra.
Tapi aja repot repot lho ya.

Surabaya, 23 November 2013
Kancamu,

Bagaskara

Contoh layang kitir atasan marang bawahan

Saat di Depan Bos, Orang Suka Berikan Senyuman Palsu - Health Liputan6.com

Layang Kitir

Saka: Direktur Bina Aksara
Kanggo: Juru Tulis

Sesuai perjanjian karo PT Market Comp sing alamate ana ing Jalan Merak Jingga No. 34 Nganjuk, pembayaran barang-barang sing dituku arupa komputer merek Acer 15 sing ditampa tanggal 2 Agustus 2014 kudune wis rampung dina iki. Nanging amarga omzet perusahaan saya suda, pembayaran ditundha nganti wulan ngarep. Gawea surat penundaan pembayaran!

2 Agustus 2014

Layang Kitir

Kanggo Pak Dinar, tulung sesuk esuk sampeyan elingne Pak Indra teka ing kantorku jam 7. Aja nganti telat amarga ana owah-owahan rencana kanggo lomba 17 Agustus.

Sudarman S.Pd.I

Layang Kitir

RECOMMEND :  √57 Contoh Ukara Andharan: Pangerten, Jenis lan Ciri Ciri

Saka: Kepala Sekolah

Damel: Pak Akram, Guru Kimia

Njenengan mangke ndherek rawuh wonten ing rapat Dinas Pendidikan Pemalang siang punika damel mewakili kula nggeh. Matur nuwun.

Contoh layang kitir Resmi

9 Perbedaan karakter pemimpin dan bos, yang manakah kamu?

Layang Kitir

PT KARYA ANAK BANGSA
Jalan Raya Seokarno Hatta Nomer 176 Kendal 43527

Kanggo: Kepala Kepegawaian
Saka: Direktur Utama
Hal: Evaluasi Kinerja

Amarga wis ing pungkasan Desember, Kepala Divisi Kepegawaian dijaluk enggal ngevaluasi kerja karyawan. Laporan paling lambat tanggal 2 Januari 2015. Matur nuwun.

Solo, 26 Desember 2014

Mujianto Prasojo
Direktur Utama

Layang Kitir

PT ANGKASA RAYA
Jalan Pancasila No. 5
Malang Selatan

30 Desember 2013

Layang Kitir
Kanggo: Bagian Kepegawaian
Saka: Direktur Utama
Hal: Pengadaan karyawan

Sesuai karo perkembangan ing perusahaan, utamane ing bidang sales, aku njaluk sampeyan nyiyapake fasilitas lan rencana kanggo nampa karyawan anyar. (Katerangan dilampirake)

Ttd
Dandang Kusuma S.E

Tuladha layang kitir ing sekolahan

Contoh-contoh Kegiatan Literasi Membaca yang bisa diintegrasikan dalam  Kurikulum Sekolah - GURU SUMEDANG

Layang Kitir

Saka: Pembinas OSIS

Kanggo: Ketua OSIS

Ketua OSIS ndang nglapurake rencana dana kegiatan karnaval budaya menyang Tata Usaha, Bu Andri. Paling lambat sesuk esuk.

Layang Kitir

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5
Jalan Gatot Subroto Nomer.67 Yogyakarta

Layang Kitir

Kanggo: Wali kelas IX A Yogyakarta, 24 Mei 2012
Saka: Kepala Sekolah

Wali wali kelas IX A kasuwun mriksani malih pranata adicara damel perpisahan siswa kelas IX. Matur nuwun.

Kepala Sekolah
Hasan Agung S.Pd

Layang Kitir

Kangge: Murid kelas 10 B

Saka: Pak Basuki

Sepurane ya bocah bocah, bapak ora iso mulang dina iki, amarga ana perlu ing Dinas Pendidikan. Kanggo gantine, dibuka LKS Basa Jawa kaca 54 nganti 60, diwaca banjur dijawab soal-soale. Ora perlu dikumpulne, minggu ngarep dibahas bareng. Aja rame ya.

Hiya iku panjelasan babagan layang kitir, awit saka tegese, perangane, titikane nganti contoh-contoh utawa tuladhane layang kitir. Muga muga bisa manfaat ya. Maturnuwun. 

Layang Kitir basa Jawa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *