√5 Ucapan Sungkem Lebaran Bahasa Jawa Halus Mantap

Hari raya Idul fitri 2021 akan segera tiba Mei ini, sudahkan kamu menyiapkan ucapan untuk sungkem lebaran menggunakan bahasa jawa halus?

Jika belum, saat ini sangat tepat jika kamu mengunjungi artikel ini, karena sebentar lagi kami akan membagikan ucapan sungkem lebaran Bahasa Jawa Halus yang mantap unutk lebaran ini.

Nah, kalimat indah di bawah ini dibuat oleh Akun facebook Coboy Tugumulyo yang di upload pada 21 april kemarin.

Seperti apa? tidak perlu lama lama berikut ini Ucapan Sungkem Lebaran Bahasa Jawa Kromo di Hari Fitri silahkan di hafalkan dari sekarang.

Ucapan Sungkem Lebaran Singkat

Jika kamu orang yang simpel, bisa gunakan ucapan sungkem singkat berikut.

Kulo ngaturaken sugeng riyadin lan nyuwun pangapunten dhumateng sedoyo kelepatanipun lan klenta klentinipun kulo.

Ucapan Sungkem Bahasa Jawa Panjang dan Mantab

Ucapan sungkem berikut sangatlah panjang dan terdiri dari beberapa bagian. Dengan ucapan semacam ini, tentu akan lebih mengena dan akan mewakili semua uneg uneg kamu.

Kulo mriki sowan dateng ngarsanipun bapak/ibu/mbah.

Sepindah kulo tuwin lan silaturahmi kangge paseduluran sesami tiyang muslim.

Kaping kalih kulo nyuwun pandonganipun bapak/ibu/mbah.

Lan ingkang kaping tigonipun kulo nyuwun pangapunten seagengipun samodra pangaksami dhateng sedaya klenta klentunipun lampah kulo tumindak lan anggene kulo matur ingkang kulo jarag nopo dene mboten dipunjareg.

Semanten niko kulo nyuwun mugi mugi saged ndadosaken penggalihipun panjenengan lan manahnipun kulo tentrem.

Lan ingkang ugo kito suwun suwun, mugi ibadah kulo lan panjengengan saged ketampi ing ngarsane gusti Allah SWT lan mugi Allah kersa maringi pangapunten dumateng sedaya kelepatan kito sedoyo.

Ucapan Sungkem Idul Fitri Lengkap Tidak Panjang

Ucapan Sungkem Lebaran Bahasa Jawa

Kulo sowan wonten ing ngarsanipun Bapak/Ibu.

Sepisan, nyaos sembah pangabekti mugi katur ing ngersanipun Bapak/Ibu.

Ongko kalih, mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur kulo saklimah, tuwin lampah kulo satindak ingkah kulo jarang lan mboten ndadosaken sarjuning panggalih.

Mugi Bapak/Ibu kerso maringi agunging samudro pangaksami. Kulo suwun kaleburna ing dinten riyadi puniko lan ingkang putra nyuwun berkah soho pangestu.

Sungkem Lebaran Bahasa Jawa Krama Halus

Kulo ngaturaken sembah ngabekti dhateng panjenengan, ugi nyuwun pangapunten ing sadeleme manah dumateng sedaya agengipun kelepatanipun tindak tanduk ingkang katingal menapa mboten katingal. Mugi mugi Allah nglebur dosa kulo lan panjenengan ing dinten riyaya meniko.

Rekomendasi Sungkem Lebaran Bahasa Jawa Krama Halus

Terakhir adalah rekomendasi ucapan sungkem lebaran atau idulfitri, karena tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek juga.

RECOMMEND :  √5 Sandhangan Wyanjana Aksara Jawa (Pengertian, Gambar & Contoh)

Ngaturaken sembah pangabekti kawula. Sepinten kalepatan kulo, lampah kulo setindak, paben kulo sakecap ingkang mboten angsal idining sarak, kulo nyuwun pangapunten mugi lineburo ing dinten riyoyo puniko.

Demikian rekomendasi Ucapan Sungkem Lebaran Bahasa Jawa Halus Lengkap dan Mantap.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Ya…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *