√75+ Upacara Tedak Siten, Harapan Kesuksesan Anak di Masa Depan

√75+ Upacara Tedak Siten, Harapan Kesuksesan Anak di Masa Depan

Upacara Tedak Siten, Harapan Kesuksesan Anak di Masa Depan Apakah Anda pernah mendengar upacara Tedak Siten yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa? Tradisi ini berkaitan dengan buah hati yang telah berumur tujuh atau delapan bulan. Terkadang juga dinamakan dengan turun tanah. Upacara ini masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa. Sebab, mempunyai makna filosofis yang mendalam berkaitan dengan…