√25 Tuladha Tembung Sing Nganggo Swara i Miring Yaiku

Tuladha Rembung Sing Nganggo, Conto soal bab tembung swara i miring:

Tuladha tembung sing nganggo swara i miring yaiku ….

A Wajik, sapi, ublik, petis
B Siji, sawi, klambi, mati
C Lading, kalis, arit, alis
D Wiwitan, dhuwite, adhine

Jawaban yang benar adalah C. Lading, kalis, arit, alis.

Bahasan:

Swara miring yaiku swara sing wis owah saka asline. Tegese swara sing diunekake kuwi wis beda karo tulisan vokale (a,i,u,e,o).

Sumber liyane ngandika yen swara miring yaiku swara sing pangucapane ora padha karo tulisan asline utawa aksara asline. Tembung swara miring iki banjur diarani tembung ora sampurna

Tuladha Rembung Sing Nganggo, Ing soal dhuwur, jawaban C macane maleh ladeng, kales, aret, ales.

Tuladha utawa contoh swara tembung miring liyane kayata:

 1. Vokal “a”
  • Kula diwaca kulo
  • Lara diwaca loro
  • Kuciwa diwaca kuciwo
  • Werna diwaca werno
  • Swara diwaca sworo
 2. Vokal “i”
  • Pitik diwaca pitek
  • Miring diwaca mireng
  • Piring diwaca pireng
  • Kulit diwaca kulet
  • Salin diwaca salen
 3. Vokal “u”
  • Jaluk diwaca jalok
  • Karung diwaca karong
  • Balung diwaca balong
  • Kangkung diwaca kangkong
  • Sarung diwaca sarong
 4. Vokal “e”, tembung ing ngisor iki di waca kanthi vocal e pepet.
  • Seneng
  • Gelem
  • Kesel
  • Sepet
  • ruwet
  • mumet
  • memet
  • slamet
  • rapet
  • liwet
  • macet
  • gelem
  • seneng
  • pelem
 5. Vokal “o”
  • Pados
  • Roko
  • Nyolong
  • Bolong
  • Mojok

Yen ana swara miring, semunu uga ana tembung swara jejeg.

Tembung swara jejeg yaiku swara sing sing pangucapane padha karo tulisan asline. Dadi ora dirubah saka asale utawa asline lan metune swara persis karo huruf vokale.

Tuladha tembung tembung sing gawe swara jejeg:

 1. Vokal A
  • Kawula
  • Mangan 
  • Jajan
  • Larang
 2. Vokal I
  • Tali
  • Sapi
  • Pipi
  • Bengi
  • Siji
 3. Vokal U
  • Lemu
  • Sapu
  • Tuku
  • Watu 
  • Sangu
 4. Vokal E
  • Suwe
  • Luwe
  • Sate
  • Dewe
  • Gawe
 5. Vokal O
  • Bocah
  • Ora
  • Omah
  • Sopo
  • Soto
RECOMMEND :  √ Pariwara Basa Jawa: Pangerten, Jenis lan Tuladha

Nah, supaya luwih genah, coba gatekna tuladha swara Jejeg lan swara miring ing ngisor iki. Tulisan tulisan kang kacithak werna abang minangka tenger swara jejeg utawa swara miring gumantung tuladha kang dikarepake.

Tuladha Rembung Sing Nganggo

Tuladha Rembung Sing Nganggo Swara i Miring Yaiku

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *