√75+ Jenenge/ Arane Gamane Wayang (Pepak Basa Jawa)

Jenenge Arane Gamane Wayang, Arane gaman wayang Paraga wayang kayata bima, werkudara, puntadewa, arjuna lan sateruse iku nduweni pusaka kang dianggep suci lan ampuh.

Obyek sing dianggep sakral ing kene umume barang warisan sing diwarisake turun-temurun dening para leluhure.

Ing carita wayang akeh paraga utawa tokoh sing nduweni pusaka sakti (nduwe daya ghaib), nganti ana sing bisa ngrusak jagad. Pusaka iki banjur diaraini gaman.

Senjata kang aran gaman iki sing ngiringi wong menyang ngendi wae. Senjata sing diduweni wong ing wayang iku dudu kanggo pamer, nanging gegaman iku gunane kanggo ngayomi sing nduweni ing sawayah-wayah.

Kacarita pusaka-pusaka wong jaman biyen tansah digawe gaib, amarga ing njerone ana pirang-pirang kewan jin kanggo nulung sing duwe.

Nah, saben tokoh iku ora mung ndue siji jinis gaman, nanging ana sing 2, 3 nganti 7 jenis.

Ing ngisor iki ringkesan saka macem-macem senjata sihir sing diduweni dening paraga wayang.

Aji Aji/ Pusaka/ Jimat Gaman Wayang

Nomer Jenenge Wayang Arane Aji Aji/ Pusaka/ Gaman
1 Abimanyu Wahyu Cakraningrat
Keris Pulanggeni
2 Anoman Kuku Pancanaka
Bayu Bajra
3 Antareja Sanjata Upas
Ali Ali Mustika Bumi/ Ambles Bumi
Tirta Prawitasari
Aji Kawastraman
4 Arjuna Panah Pasopati
Sarotama
Ardhadedali
Keris Pulanggeni
Keris Kala Nadhah
Aji Sepi Angin
Aji Danurwenda
Panah Sengkali
Cundamanik, 
Aji Mayabumi
Brahmastra
Brahmasirah
Parjanya Astra
Agni Astra
Busur Gandhewa
Angenyastra
Mergading, 
Terompet Karang Dewadatta
Aji ajian Arjuna:
Aji Pengasihan, Aji Panglimunan, Aji Sepi Angin, Aji Tunggengmaya, Aji Mundri, Aji Pengasihan, Aji Asmara Cipta, Aji Asmara Tantra, Aji Asmarasedya, Aji Asmaratunda, Aji Asmaragama, Aji Anima, Aji Lqakuna, Aji Prapki, Aji Matimaq/Sempaliputra, Aji Kama Wersita, Cupu manik isi minyak Jayengkaton,
Kendaraan Arjuna:
Kuda Ciptawilaha dan cambuk Pamuk.
5 Anglingdarma Aji Gineng
6 Arjuna Sasrabahu Senjata Cakra
Trisula
Brahalasewu
7 Aswatama Cundha Manik
8 Bagaspati Aji Candrabirawa
9 Baladewa Nanggala, 
Gada Alugara
10 Batara Guru Senjata Trisula
Aji Kemayan
Cupu Manik Astagina
Kendaraan:
Lembu Andini
11 Batara Indra Kendaraan: Gajah Aerawata/ Gajah Erawata
12 Batara Kala Kala Nadhah
Kala Dite
13 Batara Kamajaya Aji Kemayan
14 Batara Surya  Kereta Jatisurya
15 Bhisma  Aji Tamengwesi
Bomanarakasura
Pancasona Bumi
Bukbis Sorot Api
16 Burisrawa Aji Welut Putih
Candrakirana
17 Danaraja Aji Rawerontek
18 Danurwenda Aji Bandung Bondowoso,
Aji Ungkal Bener dan Blabag Pangantol antol
19 Dasamuka Senjata Candrasa
Pedang Sokayana 
Sengkayana/ Pedang Mentawa
Aji-ajian Dasamuka:
Aji Pancasona
Aji Rawerontek
Gunturgeni
20 Dewi Gangga (Ibu Bhisma) Panah Cucuk Dandang, 
Jungkat Widadari
21 Drestarastra  Aji Kumbala Geni
22 Durcala, Dursala Aji Pangrayangan
Aji Gineng
23 Dursasana Keris Panjang besar Kyai Barla
Kyai Tundungmungsuh
24 Durna  Cundha Manik
Nracabala
Aji Danurwenda
Dwel Geduwel Breh
Jamus Kalimasada
25 Gandamana Blabag Pangantol antol lan Aji Bandung Bondowoso
Aji Sepiangin
Kalung Robyong Mustakawarih
26 Gatutkaca Caping Basunanda
Kutang Antakusuma
Aji Brajamusti
aji kepel Brajadenta
Pancabajra
Krincingwesi
Bajinggiring
Garuda Ngapak
Aji Narantaka
Terumpah Madu Kacerna
27 Indrajit Nagapasa/ Nagabraja
Wimohanastra
Aji serep Megananda/Aji Sirep Begananda
28 Jayadrata Gada Rujakbeling
Gada Kyai Glenggam/ Kyai Glinggang
29 Karna Keris Kala Dite
Panah Kunta Wijayandanu
Aji Kalalupa
Aji Balasrewu
Aji Danurwenda
Kumta Sanjata Panah
30 Kartamarma Senjata Limpung
31 Kresna Senjata Cakra atau Cakrabaskara
kembang Wijayakusuma
Brahalasewu
Kereta Jaladara
Kitab Jitabsara
32 Kumbakarna Aji Gedongmengo
Pelak Gelak Sakethi
33 Leksmana Widagda Panah Surawijaya
34 Menakjingga Gada Wesi Kuning
Pedang Sengkoyono
35 Nakula Cupu Tirtamanik
36 Palgunadi Ali ali Mustika Ampal
Aji Danurwenda
37 Permeya Gajah Hesthitama
38 Matswapati Selatimpuru
39 Pretiwanggana Pusaka panah Nracabala
40 Puntadhewa Jamus Kalimasada
Songsong Tunggulnaga 
Tombak Karawelang
41 Ramawijaya Panah Guwawijaya
42 Rama Bargawa Pusaka Kapak Duwung
Panah Barga Astra
43 Salya Aji Candrabirawa
44 Sarpakenaka Kuku Pancanaka
45 Sasikirana Gada Lukitasari 
Tombak Kyai Wilugarba
46 Seta Aji Narantaka
Gada Pecatnyawa
Gada Lukitasari
47 Setyaki Gada Wesi kuning/ Gada Lukita Sari
48 Sosrowindu Kemlandingan Putih
49 Srikandi Panah Ardadedhali
50 Subali Aji Pancasona
51 Suyudana/Duryudana; Gada Inten
Kulit keras
52 Sumantri Senjata Cakra
53 Sengkuni Kulit keras 
54 Wibisana Panah Indrasta 
55 Werkudara/ Bima/ Bhimasena Gada Rujakpala
Gada Lukitasari
Gada Lambitamuda
kuku Pancanaka
Aji Blabag Pangantol Antol
Aji Bandung Bondowoso
Bayu Bajra
Tirta Prawitasari
  Semar Kentut
  Petruk Kyai Pethel
  Bagong Kudi
Aji-aji, pusaka, gaman, jimat wayang

Gamane Wayang Sing Utama

Jenenge Arane Gamane Wayang

Jenenge/ Arane Gamane Wayang, Ana sawetara gamane wayang kang sering ditakokake ing ujian basa Jawa yaiku:

RECOMMEND :  √37+ Geguritan Tema Katresnan (Cinta) Paling Keren 2020!

Aji candrabirawa kagungane Prabu Salya.

2. Aji Grayang = Prabu Destrasta.

3. Aji narantaka = Raden Gathutkaca, Resi Seta.

4. Aji pancasona = Prabu Danaraja, Prabu Dasamuka, Prabu Suteja, Resi Subali.

5. Aji sepiangin = Raden Janaka.

6. Buku jitabsara = Prabu Kresna.

7. Caping basunanda = Raden Gathutkaca.

8. Cincin Sotyaningampal = Raden Janakan.

9. Cundha manik = Raden Janaka.

10. Gada inten = Prabu Duryudana.

11. Gada lukita sari = Raden Werkudara.

12. Gada wesi kuning = Raden Setyaki, Minakjingga.

13. Jimat kalima sada = Prabu Puntadewa.

14. Kembang wijaya kusuma = Prabu Kresna.

15. Kepel brajadhenta = Raden Gathutkaca.

16. Keris kala dete = Prabu Karna.

17. Kering pulanggeni = Raden Janaka.

18. Kutang antakesuma = Raden Werkudara.

19. Kuku pancanaka = Raden Werkudara.

20. Kyai pethel = Lurah Petruk.

21. Nenggala lan alugra = Prabu Baladewa.

22. Panah ardavdhedhali = Raden Janaka.

23. Panah candrasa = Prabu Dasamuka.

24. Panah guwa wijaya = Prabu Rama.

25. Panah jungkat penatas = Resi Bima.

26. Panah nagapasa = Raden Indrajid.

27. Panah pasopati = Raden Janaka.

28. Panah sarutama = Raden Janaka.

29. Rata jaladara = Prabu Kresna.

30. Rujak polo = Raden Werkudara.

31. Senjata cakra = Prabu Kresna.

32. Senjata kuntawijadanu = Prabu Karna.

33. Senjata wijaya kapa = Prabu Karna.

34. Trumpah madukacerma = Raden Gathuhkaca.

35. Upas wisa = Raden Antareja.

Soal lan Jawaban Bab Arane Gaman Wayang

Jenenge Arane Gamane Wayang

Biasane soal soal sing ditakokake kayata:

  • Gamane Bima yaiku Gada Rujakpolo lan Kuku Pancanaka
  • Kuku Pancanaka iku gamane raden Werkudara
  • Gamane Puntadewa yaiku Jamus Kalimasada
  • Panah Pasopati iku gamane Raden Janaka
  • Gamane Werkudara yaiku Gada Rujakpolo lan Kuku Pancanaka
  • Gamane Arjuna yaiku Panah Pasopati

Jenenge/ Arane Gamane Wayang, Kudu disethithiake yen akeh paraga wayang ndueweni jeneng alias ora mung siji kaya werkudara uga diarani bima utawa bhimasena, arjuna uga diarani janaka, permadi, dananjaya.

RECOMMEND :  √ Daftar Sasmitane 11 Tembang Macapat

Hiya iku saweatara arane gaman wayang ing carita pewayangan Jawa. Muga muga bisa mbantu sinau kanca kanca kabeh. Matur nuwun.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *