Tag unggah ungguh basa

√4 Unggah Ungguh Basa Jawa: Pangerten lan Tuladhane

Unggah ungguh basa Jawa– Basa minangka sarana komunikasi. Kanthi basa, kita bisa nuwuhake maksud marang wong liya. Basa uga digunakake minangka sarana kanggo ngaturake ide kanthi nulis. Mula panggunaan basa kudu bener. Kudu ngerti sapa sing diajak ngobrol. ” Bebasan ajining…