Unggah ungguh basa Jawa– Basa minangka sarana komunikasi. Kanthi basa, kita bisa nuwuhake maksud marang wong liya. Basa uga digunakake minangka sarana kanggo ngaturake ide kanthi nulis. Mula