Tag sebutna unsur intrinsik cerkak bahasa jawa

Jawaban Soal: Sebutna Unsur Intrinsik Cerkak

Sebutna Unsur Intrinsik Cerkak Soal: sebutna unsur intrinsik cerkak! Jawab: Cerkak utawa cerita cekak kuwi diwangun saka pirang-pirangane bagean (unsur) kang diarani unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaiku unsur sing ana ing njerone crita. Dene unsur ekstrinsik yaiku…