Sebutna Unsur Intrinsik Cerkak Soal: sebutna unsur intrinsik cerkak! Jawab: Cerkak utawa cerita cekak kuwi diwangun saka pirang-pirangane bagean (unsur) kang diarani unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Unsur