Pranatacara Yaiku Pranatacara yaiku salah suwijining pakaryan kang ana gegayutane karo pasamuan utawa adicara ana ing madyaning bebrayan Jawa. Pranatacara uga diarani pambyawara, pranata adicara, utawa pranata laksitaning