Tag pranatacara yaiku

√ Pranatacara: Pangerten, Struktur lan Tuladha Teks Singkat

Pranatacara Yaiku Pranatacara yaiku salah suwijining pakaryan kang ana gegayutane karo pasamuan utawa adicara ana ing madyaning bebrayan Jawa. Pranatacara uga diarani pambyawara, pranata adicara, utawa pranata laksitaning adicara. Ana ing basa Indonesia diarani pewara, pembaca acara dan kadang disingkat…