Tag pariwara promosi atau pengenalan produk atau informasi barang atau jasa melalui media disebut

√ Pariwara Basa Jawa: Pangerten, Jenis lan Tuladha

Pariwara Basa Jawa, Padukata.com – Jaman saiki, pariwara wis dudu perkara sing aneh maneh. Saben dina kita sarat pariwara, wiwit tangi turu nganti turu maneh. Ing televisi, koran, internet, spanduk, brosur, kabeh nggawe pariwara. Nanging sebenere pariwara iku apa? Apa…