ariwarti lan kalawarti

√ Panjelasan Pawarta Ariwarti & Kalawarti ing Basa Jawa

  • 0

Padukata.com, Kaya sing wis awak dhewe ngerti ing bab pawarta sak durunge, pawarta bisa disebarake ing masyarakat umum kanthi maneka cara. Kayata lewat media cetak,…

Read More

√ Penjelasan Basa Ngoko Alus Lengkap (Yaiku, Fungsi & Tuladha)

  • 0

Basa ngoko alus – Unggah-ungguh basa Jawa ana telung tingkatan. Ana basa ngoko, madya, lan krama. Ngoko kaperang dadi ngoko lugu lan ngoko alus (campuran…

Read More