√75 Tembung Wilangan Saperangan dan Contoh Ukara

Tembung Wilangan Saperangan – Selain menggunakan angka, orang Jawa juga terbiasa menyebut jumlah dengan kata yang dinamakan “tembung wilangan saperangan“.

Tembung artinya kata, wilangan artinya angka dan saperangan artinya pasangan. Jadi, wilangan saperangan artinya kata-kata yang sudah lumrah berpasangan dalam menyebut jumlah.

Wilangan saperangan tegese yaiku aran saperangane wilangan basa Jawa kanggo saperaning wit-witan, barang lan kewan kanthi duwe teges mung siji.

Mudahnya dalam Bahasa Indonesia, kita tahu frasa seikat bunga, seiris daging, setetes air, setandan pisang dan sebagainya. Itulah yang disebut wilangan saperangan.

Orang orang secara umum sudah dapat membayangkan jumlah objek yang disebut meskipun jumlah aslinya tidak rinci.

Berikut beberapa daftar tembung wilangan saperangan dalam Bahasa Jawa yang perlu kamu ketahui.

 • Banyu satetes
 • Bawang sasiyung
 • Beras saelas
 • Bolah saukel
 • Bongko sawungkas
 • Cangkir sagagrag
 • Daging sairis
 • Dra sajodho
 • Duk sakakap
 • Gambir sakerek
 • Gamelan sarancag
 • Gedhang sauler, 
 • Gedhang salirang
 • Godhong sapapah
 • Gula satangkep
 • Iwak sakepis
 • Jae sarempang
 • Jagung saontong
 • Jaran sarakit
 • Jarit salembar
 • Jeruk seajar
 • kangkung saiket
 • Kembang segagang
 • Kencur sagrigih
 • Kertas salembar
 • Klengkeng saombyok
 • Krambil sajanjang
 • Kayu sebongkok
 • Lawe sagemuh
 • Lenga sagendul
 • Omah sawuwung
 • Panah salakon
 • Pete sabengkak, 
 • Pete samata
 • Pring saeros
 • Ping saklonjor
 • Rokok saeler
 • Sabungkus
 • Sandhal sapasang
 • Sandhangan sapengadeg
 • Sate sasunduk
 • Sawah sakedhak
 • Sawah sepathok
 • Sega sapulukan
 • Sego sakpiring
 • Semangka salining
 • Suruh sacandhik
 • Suweng sasele
 • Tebu salonjor
 • Tebu sauyun
 • Tela satenggok
 • Tembako satampang
 • Tembako sajamang
 • Uyah sawuku
 • Wedang sagelas

diatas digunakan dalam kehidupan sehari hari masyarakat Jawa. Seperti contohnya dalam ukara atau kalimat di bawah ini:

 • Mulih saka tegal mas Budi ora tau lali gawa tebu salonjor.
 • ” Pri, sawah sepathok iki rumaten supaya bisa nguripi kowe lan keuargamu!”
 • ” Lha Dina iki piye ta nduk, tamune ana telu kok mung gawa wedang sagelas?”
 • Tohirin gawa semangka salining banjur diwehno bojone.
 • Merga gula setangkep durung mesti ana sekilo, dadi kudu ditimbang.
 • ” Gedhang salirang sing iki jenis apa ya pak, aku kok pengen gawe nagasari.”
RECOMMEND :  √125 Contoh Tembung Kerata Basa Beserta Arti dan Contoh Ukara

Demikian uraian singkat tembung wilangan saperangan, semoga dapat membantu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *