√ Teks Pawarta Basa Jawa: Teges, Titikan & Contoh (SUPER LENGKAP)

Teks Pawarta basa Jawa – Ing ingisor iki bakal dijlentrehake babagan teks pawarta ing basa jawa kanthi jangkep awit saka pangertene pawarta, titikane pawarta, sifate pawarta, jenis jenis pawarta, unsur unsur pawarta, perangane (struktur teks) pawarta nganti tuladha utawa contoh pawarta singkat ngemot 5W+1H.

Pawarta Yaiku

Tegese Pawarta yaiku salah laporan ngenani kedadeyan-kedadeyan kang penyampaian lumantar media cetak, siaran TV, radio, media online, utawa lisan marang masyarakat umum.

Pangerten pawarta kanthi cekak, pawarta yaiku teks kang wujude laporan ngenani kedadeyan kang dumadi.

Titikane/ Ciri Ciri Teks Pawarta

Tumbangnya Koran Tiga Zaman dan Gelapnya Kasus Udin

Ciri ciri utawa titikane teks pawarta ana 4 yaiku:

 1. Narik kawigaten ateges pawarta kudu bisa narik kawigaten, salah sawijine ancas kanggo narik kawigatene masyarakat supaya masyarakat kepengin langsung ngerti isine pawarta.
 2. Anyar utawa aktual tegese pawarta kudu ngemot informasi utawa kedadeyan paling anyar utawa isih rame.
 3. Bisa dipercaya tegese isine pawarta kudu bisa dipercaya, mula pawarta iku kudu adhedhasar kanyatan supaya aja digawe-gawe.
 4. Cetha lan gunakake ukara sing prasaja: Isine pawarta kudu cetha, ora ruwet lan ukara sing digunakake kudu prasaja supaya gampang dimangerteni.

Sifate Pawarta

Koran Suara Pembaruan Berhenti Terbit 1 Februari 2021

Sawijining pawarta bisa digawe berita yen ndueni sifat sifat:

 1. Anyar

Prastawa anyar nduweni nilai luwih kanggo didadekake warta yen dibandhingake karo acara sing wis kedadean biyen.

 1. Penting

Pawarta bakal dianggep penting yen kedadeyan utawa perkara kasebut mengaruhi uripe manungsa. Dadi dhasare sawijining pawarta kudu dianggep wigati dening masyarakat.

 1. Jalaran

Sawijining prastawa dadi warta amarga bisa nyebabake utawa nduwe pengaruh.

 1. Jarak

Masyarakat utawa pamaca bakal luwih remen marang prastawa kang dumadi ing sakiwa tengene kanggo didadekake pawarta tinimbang kedadeyan kang adoh.

 1. Emosi

Sesuatu bakal dadi warta yen nalika dilapurake bakal nuwuhake emosi kayata nesu, kuciwa, sedhih, lsp.

Struktur Teks Pawarta

Opini: Menunggu Kematian Koran – Panturapost.com

Perangane utawa struktur teks pawarta ana 4 yaiku:

 1. irah-irahan
 2. teras pawarta
 3. isine pawarta
 4. panutup pawarta.

Supaya luwih paham, ing ngisor iki dijlentrehake struktur saben teks pawarta lan tuladhane teks pawarta.

Irah-irahan

Struktur teks pawarta kapisan yaiku irah-irahan (headline ing Bahasa Indonesia).

Irah-irahan kasebut ngemot tembung kunci sing nggambarake apa isine pawarta. Saliyane narik kawigaten, irah-irahan pawarta biasane ngemot sawetara unsur teks pawarta.

Tuladha irah irahan pawarta:

Ora ana Cuti kanggo Karyawan ASN-Swasta Sajrone Nataru.

Awal 2022, Kasus Covid ing Donya Tembus 288 Kasus!

Ricky Kambuaya Siap Nampa Undangan Shin Tae-yong Maen Bal balan ing Luar Negeri

Teras Pawarta

Teras Pawarta utawa uga diarani pawarta utama, dumunung ing wiwitaning paragraf, lan ngemot pokok utawa inti pawarta.

Dilansir saka kaca Home Learning Kementerian Pendidikan lan Kebudayaan, pawarta umume dumadi saka telung ukara, lan menehi ringkesan isi warta.

Tuladhane Teras Pawarta:

Pamrentah wis resmi nerbitake aturan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tingkat 3 ing Natal lan taun anyar sing bakal teka. Perda kasebut nyatakake yen Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pegawai swasta lan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) lan Polri dilarang cuti wiwit tanggal 24 Desember nganti 2 Januari. , 2022.

Isine Pawarta

Isi berita dadi struktur katelu saka teks pawarta. Pawarta wigati banget amarga isine informasi kang njlentrehake informasi kang kinandhut ing struktur teks pawarta sadurunge, teras pawarta.

RECOMMEND :  √47+ Contoh Tembung Lingga Lengkap (Pengertian, Jenis dan Latihan)

Panutup Pawarta

Struktur teks pawarta kang pungkasan yaiku panutup pawarta. Ing Bahasa Indonesia uga diarani kaki berita.

Panutup pawarta nuduhake informasi tambahan, lan ora mengaruhi isi teks warta sakabèhé.

Unsur Unsur Pawarta

Koran SINDO Raih Penghargaan IPMA dan IYRA 2021

Pawarta seng becik yaiku sing ngemot unsur unsur pawarta. Unsur unsur pawarta ana 6 yaiku:

 1. What : Informasi “apa” sing ana ing pawarta.
 2. Who : “Sapa” sing dadi pelaku ing berita.
 3. Where : “Ing ngendi” pawarta kasebut dumadi.
 4. When : “Kapan” pawarta kedadean.
 5. Why : “Apa alesane” kok bisa kedadean.
 6. How : Panjelasan/ deskripsi kedadean.

Ateges ukara-ukara ing teks pawarta kudu bisa mangsuli kabeh pitakon ing dhuwur.

Jenis Jenise Pawarta

Ini Kisah Loper Koran yang Bertahan di Tengah Banyak Media Online

Jenis jenise pawarta ana 9 yaiku:

 • Pawarta Straight: yaiku pawarta kang ditulis kanthi ringkes, lugas, lan isine prastawa-prastawa wigati kang kudu dimangerteni dening pamaos.
 • Pawarta Hard: yaiku pawarta kang biyasane ngemot informasi aktual ngenani prastawa kang ana gegayutane karo politik, kadurjanan, kabijakan pamarentah, bencana, lan prastawa-prastawa wigati liyane kang kudu enggal-enggal ngerti para pamaca.
 • Pawarta Soft: yaiku pawarta sing nyuguhake warta kang sipate entheng lan ajine pawarta ana ing sangisore ajine pawarta kang awujud hard news.
 • Pawarta Interpretative: yaiku pawarta langsung kang dilengkapi informasi tambahan kayata panemu utawa panliten.
 • Pawarta Depth: yaiku pawarta kang nyuguhake warta kang isine nyemak kanthi jero ngenani sawijining prastawa.
 • Pawarta Investigation: pawarta kang ditulis adhedhasar asil investigasi mligine tumrap sawijining prastawa utawa prakara (masalah).
 • Pawarta Opinion: pawarta kang isine panemu utawa opini ngenani prastawa panas kang lagi kelakon.
 • Pawarta Comprehensive: pawarta kang isine pawarta ngenani kanyatan sawijining prastawa kang ditliti kanthi temenan.
 • Pawarta Feature: jinising pawarta ingkang dipunandharaken ngginakaken gaya cariyos ingkang sami kaliyan cerkak ingkang ngginakaken gaya sastra.

Contoh Teks Pawarta Basa Jawa Singkat 5W+1H

Kanggo sinau kanca kanca kabeh, ing ngisor ini ana sawetara contoh/ tuladha teks pawarta basa Jawa singkat ngemot 5W+1H.

Pawarta Pendidikan

Tinjau PTM Terbatas di Cianjur, Wagub Jabar Berpesan Siswa Tak Gaptek

Sekolah Paling Apik 2021, Paling Akeh Saka Jawa Tengah

Jakarta: Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) wis ngetokake daftar 1.000 sekolah paling apik ing taun 2021 ing Indonesia adhedhasar asil Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Gabungan Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN) 2020 lan 2021. .

Saka daftar kasebut, sekolah sing paling apik umume saka Jawa Tengah (Jawa Tengah). Sing paling dhuwur yaiku Jawa Tengah sing nyumbang 211 sekolah,” ujare Ketua LTMPT Mohammad Nasih ing konferensi pers online Launching Top 1.000 Schools, Jumat, 1 Oktober 2021.

RECOMMEND :  √75+ Jenenge/ Arane Gamane Wayang (Pepak Basa Jawa)

Posisi kaloro diisi Jawa Barat kanthi 169 sekolah, banjur Jawa Timur 162 sekolah lan DKI Jakarta 132 sekolah. Posisi kaping lima diisi dening Daerah Istimewa Yogyakarta kanthi 83 sekolah.

Ing ngisor iki distribusi ewu sekolah paling apik miturut provinsi:

 1. Jawa Tengah 211 sekolah
 2. Jawa Barat 169 sekolah
 3. Jawa Timur 162 sekolah
 4. DKI Jakarta 132 sekolah
 5. ING Yogyakarta 83 sekolah
 6. Banten 49 sekolah
 7. Sumatera Barat 30 sekolah
 8. Bali 20 sekolah
 9. Sumatera Utara 18 sekolah
 10. Riau 18 sekolah
 11. Kalimantan Timur 15 sekolah
 12. Sumatera Selatan 12 sekolah
 13. Kalimantan Barat 11 sekolah
 14. Lampung 10 sekolah
 15. Kalimantan Selatan 10 sekolah
 16. Kepulauan Riau 8 sekolah
 17. Sulawesi Selatan 7 sekolah
 18. Kepulauan Bangka Belitung 6 sekolah
 19. Nusa Tenggara Barat 6 sekolah
 20. Jambi 5 sekolah
 21. Bengkulu 5 sekolah.
 22. Kalimantan Tengah 3 sekolah
 23. Sulawesi Tengah 2 sekolah
 24. Aceh 2 sekolah
 25. Sekolah Gorontalo 1
 26. Nusa Tenggara Timur 1 sekolah
 27. Kalimantan Utara 1 sekolah
 28. Papua Barat 1 sekolah
 29. Maluku 1 sekolah
 30. Sulawesi Tenggara 1 sekolah

“Saka sawetara provinsi ana sawetara provinsi sing durung mlebu SMA ana ing 1.000 teratas, yaiku Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara lan Papua,” pungkas Nasih.

Pawarta Kebudayaan

Fantasy Town, Lestarikan Budaya Indonesia Melalui Game

Fantasy Town, Nglestarekake Budaya Indonesia Lewat Game

Suara.com – Minangka negara nuswantara, Indonesia dikaruniai maneka warna warisan budaya, seni lan sejarah saka jaman biyen, sing biasane bisa dinikmati kanthi ngunjungi museum utawa papan sejarah liyane. Pandemi COVID-19 nglairake ide kanggo nyedhiyakake lokasi kanthi online.

Untunge Garena bareng karo Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) nggagas gawe game Fantasy Town.

Ringkesan, game paling anyar iki nyedhiyakake sawetara panggonan sajarah ing Indonesia kanggo ngerti lan nglestarekake budaya Indonesia saka omah kanthi cara sing nyenengake liwat game simulator tani.

Saperangan papan sajarah ing Indonesia uga ana ing game Kota Fantasi, wiwit saka Candi Borobudur, Monumen Nasional (Monas), Lawang Sewu, Kota Jakarta Kuna, Rumah Gadang, Rumah Adat Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur. , Papua, lan Makassar.

Ora mung lokasi, para tokoh Kutha Fantasi uga diilhami saka legenda Nuswantara. Mula ora gumun yen para pemain bisa main paraga Kabayan, Iteung, lan Radu.

Salajengipun, para pemain bakal nindakake macem-macem kegiatan, wiwit saka tani, ternak, dagang, njelajah wilayah misterius, nganti mbangun kutha impen kanthi nuansa budaya Indonesia.

“Kota Fantasi minangka upaya Garena Indonesia kanggo nglestarekake kabudayan lokal iki supaya bisa diakses sapa wae kanthi digital. Lumantar game iki, kaajab uga bisa migunani kanggo mupangat pendhidhikan budaya kanggo nuwuhake inspirasi kanggo generasi sabanjure,” ujare. Hans Kurniadi Saleh, Direktur Garena Indonesia, ing konferensi virtual, Kamis (30/7/2020).

RECOMMEND :  √ Geguritan Tema Pendidikan Paling Keren 2020!

Game iki dikembangake dening pangembang lokal, Arumgames, lan wiwit saiki kasedhiya kanggo pangguna iOS lan Android.

Pawarta Kebakaran

Kebakaran Rumah di Warakas, 1 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Kebakaran omah ing Warakas, 1 wong digawa menyang rumah sakit

jpnn.com, JAKARTA – Kebakaran omah warga ing Jalan Warakas 4, Gang 18, Desa Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/1) esuk.

Humas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat (Gulkarmat) DKI Jakarta Mulat Wijayanto ngandhakake, kobongan kasebut dumadi watara jam 08.43 WIB. Gunggunge 15 unit branwir lan 75 personel dikerahkan kanggo mateni geni.

“Kebakaran omah ing Warakas, sing nyebabake 14 kulawarga utawa 42 wong,” ujare Mulat ing statement tertulis.

ujar manawa ana warga sing lara kobong amarga kedadeyan kasebut. Korban wis digawa menyang rumah sakit.

Penyebab kebakaran diduga amarga korsleting listrik. Sing dicurigai nyebabake kobongan yaiku korsleting listrik sing ngrebut bahan sing gampang kobong, ujare Mulat.

Petugas pemadam kebakaran bisa mateni geni sajrone udakara 1,5 jam. Kerugian sing dialami warga amarga kobongan dikira Rp 500 yuta. (cr1/jpnn)

Pawarta Kecelakaan

Fortuner Tabrak Pembatas Terbalik Di Tol Ngawi

Mobil Terguling di Tol Solo-Ngawi Kecelakaan Jembatan, 1 Mati, 3 Cidera.

Ngawi – Mobil Toyota Fortuner nabrak jembatan lan terbalik ing dalan Tol KM 551.400A Solo-Ngawi. Akibat saka kacilakan tunggal, Toyota Fortuner, nomer AB1402 PY, nyebabake siji tiwas lan telung tatu.
Kacilakan maut kasebut, ujare Imam, kedadeyan watara jam 17.00 WIB, Setu (1/1/2022). Wektu kuwi udan deres.

“Pancen wis ana siji-sijine kacilakan ing tol Solo Ngawi, tepate KM 551.400A. Sing siji tiwas lan sing siji tatu,” ujare Kabid Lalu Lintas Polres Ngawi AKP Imam Zainul nalika dikonfirmasi AFP, Sabtu ( 1/1/2022).

Korban sing tilar donya, sambung Imam, yaiku Athanasius Sudiar Kristyanto (46), warga Jalan Ring Road Barat Salakan, Desa Trihanogo, Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta.

“Korban sing tilar donya nandhang tatu sirah. Banjur telu korban sing tatu iku anggota kulawarga,” ujare Imam.

Kepala Dinas Lalu Lintas PJR Polda Jatim AKBP Dwi Sumarsono nambahake, kacilakan ing dalan tol kasebut diwiwiti nalika kendaraan Fortuner sing ditumpaki Athanasius Sudiar Kristyanto saka arah kulon menyang wetan utawa saka Jakarta menyang Surabaya. Tekan lokasi ilang kontrol lan selip nabrak jembatan lan muter liwat.

“Nalika gerimis, bisa ngantuk lan selip,” kandhane.

Dene telu korban sing tatu yaiku siji kulawarga, bocah loro lan siji wong diwasa. Bocah siji tatu parah, lanang jenenge Mischa (7) lan Athan Calista Maelin (6), banjur korban liyane sadar, Meicholisna Boni Ayu Vidita (45). Katelune isih dirawat ing RS At-Tin Ngawi.

Mangkene panjelasan bab teks pawarta basa Jawa kanti jelas lan gamblang. Matur nuwun muga iso manfaat kanggo kanca kanca kabeh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *