Categories
Bahasa Jawa

√ Wara Wara Yaiku: Pangerten, Jinis, Ciri Lan Tuladha

Wara wara yaiku – Ngomong ngomong babagan wara wara, nyatane kita asring nemoake wara wara ing sekolah, perpustakaan, papan kanggo ibadah, lan papan umum liyane.

Nah, supaya luwih paham wara wara iku apa, ing kene kita bakal ngerteni babagan wara-wara, awit saka pangerten, ciri ciri nganti langkah-langkah kanggo nggawe wara wara, mula ayo disimak kanthi tliti.

Wara Wara Yaiku

Wara-wara ing basa Jawa diwaca “woro-woro”.

Wara wara asale saka tembung wara kang tegese ‘kandha’ utawa ‘ngomong’. Nanging wara wara iki dudu sembarang ngomong kamangka ditujuake marang wong akeh.

Gampange ngomong, wara-wara ing Bahasa Indonesia artine “Pengumuman”. Dadi sampeyan kabeh mesti langsung paham.

Dene pangertene wara wara iku ana akeh nanging, sejatine padha wae intine.

 1. Wara wara yaiku pocapan utawa tulisan sing isine pepenget utawa aweh ngerti kang arupa pangumuman marang wong akeh.
 2. Wara-wara yaiku menehi informasi kang ditujukke marang wong akeh.
 3. Wara wara yaiku aweh kabar utawa aweh informasi marang wong liya (ing sawijing panggonan), kanthi ancas wong liya ngreti isine wara-wara.
 4. Wara-wara yaiku pocapan utawa tulisan sing isi awèh weruh arupa pangumuman marang wong akèh.

Dadi, wara wara yaiku pocapan utawa tulisan sing isine aweh weruh marang wong liya ing sawijining panggonan.

Paham nggeh?

Kompasiana

Sabanjure, wara-wara biasane dikarepake kanggo menehi ngerti bab kahanan sing wigati (penting), nanging wara-wara uga bisa kanggo iklan kayata nggolek tenaga kanggo nyambut gawe.

Wara-wara bisa digiyarake marang masyarakat lumantar speaker, layang-layang kabar, radio, TV utawa internet.

Jinise Wara Wara

Meh padha karo babagan layang, wara wara uga ana jenis jenise.

Jinise Wara Wara Miturut Sifate

Jinise wara wara miturut sifate ana 2 yaiku:

1. Wara-wara Resmi

Wara wara resmi yaiku wara-wara kang digawe kanthi resmi dening instansi, organisasi utawa sa kumpulan.

Tetenger (ciri-cirine) wara-wara resmi yaiku:

 1. Nganggo Kop layang kadinasan
 2. Migunake tembung baku
 3. Ukara lugas cetha lan ora ngayawara
 4. Ana indeks nomere
 5. Isine wara-wara kaanggit saka pembuka,isi lan penutup
 6. Menehi tanggal lan panggonan wara-wara iku di gawe
 7. Ana tanda asta utawa stempel saka sing gawe wara-wara

2. Wara-wara ora Resmi

Wara wara ora resmi yaiku wara wara kang digawe dening pawongan biasa ora kaiket dening aturan dinas.

 Tetenger (ciri-cirine) wara-wara ora resmi yaiku:

 1. Ora nganggo kop layang
 2. Ora ana nomer wara-warane
 3. Basane ora resmi utawa basa sedina-dinane

Jinise Wara Wara Miturut Wujude

Miturut wujude, wara wara uga ana 2 jinis yaiku:

1. Wara wara lisan yaiku wara-wara kang digiyarake lumantar media elektronik, kayata: Tivi, Radio, lsp.
2. Wara wara tulisan yaiku wara-wara kang digiyarake lumantar media cetak. kayata: ariwarti, kalawarti.

Rinciane Wara Wara

Wara wara bisa dirinci kamangka isine. Isi wara wara iku bisa arupa wara wara bab kegiyatan, undangan utawa lelayu.

Saka iku, wara-wara bisa kaprinci dadi sanga, yaiku :
1. Paturan (laporan).
2. Pratelan (pernyataan).
3. Iber-iber (plakat selebaran).
4. Sedhahan (ulem, undhangan).
5. Aben trampil (perlombaan).
6. Patembaya (sayembara).
7. Lelayu (seripah).
8. Komersial (iklan).
9. Sandi (ceramah).

Perangane Wara Wara Resmi

Perangane wara wara resmi ana 9 yaiku:

Perangane Wara-Wara:
1. Judul/Irah-irahan
2. Adangiyah/salam taklim
3. Bebuka/Pambuka
4. Surasa Basa/ Isi
5. Wasana Basa/ Panutup
6. Panggenan lan titi mangsa
7. Peprenah/jabatan
8. Tapak Asta
9. Asma Terang

Persiapan Gawe Wara Wara

Ana bab-bab kang perlu digatekake nalika nggawe wara-wara yaiku:

1. saka sapa wara-wara mau kababar
2. kanggo sapa wara-wara mau
3. surasane (isine) apa
4. kapan wara-wara mau digawe
5. kapan kagiyatan mau katindakake
6. ana ing ngendi mapane
7. sapa kang mandegani

Tuladha Wara Wara

Ing ngisor iki ana sawijining tuladha wara wara resmi lan ora resmi kanggo referensi nggawe wara wara.

Wara Wara Majalah Anyar

— WARA WARA PENTING —

Dhilut maneh arep terbit tabloid Basa Jawa.

Kanggo sapa wae kanca kanca sing arep ngirim tulisan artikel, sastra, foto, gambar ilustrasi, bisa dikirim ing email jawacana@gmail.com.

Syarat:

 • Migunaake basa Jawa sing bener (bebas, ngoko utawa krama)
 • Paling lambat ditampa tanggal 25 April 2021
 • Karya gawean dhewe, dudu plagiat.

Ana honor kanggo karya-karya sing terbit.

Wara Wara Ruwatan

—- RUWATAN SUKERTA, JAMASAN PUSAKA

1 Suro 1436 Museum Tosan Aji 25 Oktober 2014.

Kasumanggakake ingkang badhe njamas pusaka.

Dalang Ruwat: Ki Sutarko
Informasi lan pendaftaran:
Kalawarti Purworejo Post Jl Pramuka 5 Purworejo
telpun (0275) 321222 (hunting)
Elly/Darmono.

Enggal ndhaftaraken, panyarta winates.

Purworejo Post

Minggu 01 Oktober 2014

Wara Wara Ulang Tahun

Kanca-kanca kang tak tresnani, gegayutan karo dina ulang tahunku kang kaping 15. Aku ngarep-arep supaya kanca-kanca teko sesuk ing :
Dina/Tanggal : 8 April 2014
Wanci : 09.00 WIB
Papan : Cafe Baratha
Banget tak ngarep-arepke konco-konco ku padha teko.

Ayu Widharti

Wara Wara Lomba

SMK TUNAS BANGSA

Jalan Pemuda No.86 Semarang

Tlp: (0276)636251


Wara-wara
No.178/05/2014


Assalamu’alaikum WR.WB
Kanggo mengeti dina Pendidikan Nasional, SMK Tunas Bangsa Semarang arep nganakake lomba keresikan kelas.

Lomba arep dilaksanake ing :
Dina/Tanggal : Jum’at, 9 Mei 2014
Wanci : 07.00 WIB
Papan : SMK Tunas Bangsa
Kabeh siswa diwajibke melu andil ana ing kegiatan ngeresiki kelas.
Wasalamu’alaikum Wr.Wb

Semarang, 5 Mei 2014

Kepala Sekolah

Basari,SPd

Tuladha Wara Wara Lomba Maca Geguritan

Wara Wara Lomba Sumpah Pemuda

Carane Maca Wara Wara

Nalika kita maca wara wara kita mesthi pengin wara wara kita entuk kawigaten. Mula kudune kita gateake bab bab nalika maca wara wara.

Prakara kang kudu digatekake sajroning maca wara-wara yaiku:

1. Pocapan kudu bener lan trep
2. Lagune (intonasi) kudu digatekake
3. Sikep kudu apik
4. Nguasani isine wara-wara iku
5. Pandhelenge ing anggone teks maca lan wong-wong sing ngrungokake.

Panutup

Matur nuwun wis maca artikel bab wara wara nganti pungkasan. Ing artikel iki kita wis sinau yaiku:

 • Pangertene wara wara (wara wara yaiku)
 • jinise wara wara
 • ciri ciri wara wara
 • bagian wara wara
 • bentuk bentuk wara wara
 • tuladha wara wara
 • lan carane maca wara wara

Sampun nggeh, muga muga saged migunani. Waca Uga artikel kang gegandhengan karo wara wara kayata bab tanggap wacana, pariwara lan pranatacara.

Categories
Geografi

√15 Manfaat dan Kegunaan Bijih Besi

Apa Itu Bijih Besi?

Bijih besi merupakan logam yang penting dan ditemukan dalam batuan sedimen. Selanjutnya, besi adalah logam umum yang ditemukan di kerak bumi dan muncul dalam kombinasi dengan unsur lain.

Bijih besi terbentuk melalui reaksi kimia yaitu bergabungnya besi dan oksigen di perairan laut mapun tawar.

Ada dua mineral penting dalam endapan ini yaitu oksida besi berupa hematit dan magnetit.

Selama ini bijih besi telah ditambang untuk menghasilkan hampir semua benda besi dan baja yang kita gunakan saat ini. Mulai dari klip kertas yang kecil sampai atribut mobil hingga balok baja untuk gedung pencakar langit.

Bagaimana Bijih Besi Terbentuk?

Deposit utama bijih besi bumi hampir semua berada dalam batuan yang terbentuk lebih dari 1,8 miliar tahun yang lalu.

Saat itu, lautan bumi mengandung zat besi terlarut yang melimpah dengan kondisi tanpa oksigen.

Nah, deposit besi ini lalu mulai terbentuk saat organisme pertama melakukan fotosintesis dan melepaskan oksigen ke perairan sehingga menghasilkan hematit dan magnetit.

15 Manfaat dan Kegunaan Bijih Besi

Kegunaan bijih besi utamanya digunakan dalam produksi besi dan baja.

Selanjutnya baja digunakan untuk membuat banyak benda seperti untuk membuat mobil, lokomotif, kapal, balok yang digunakan pada bangunan, furnitur, penjepit kertas, perkakas, batang tulangan untuk beton, sepeda, dan ribuan barang lainnya.

Secara sederhana berikut ini 15 Manfaat dan kegunaan bijih besi:

 1. Sebagai bahan pembuatan rangka kendaraan.
 2. Sebagai bahan untuk membuat aksesoris dan peralatan rumah tangga.
 3. Pembuatan peralatan dan spare part dari mesin-mesin besar.
 4. Membuat rel kereta api.
 5. Pembuatan pipa-pia non paralon.
 6. Sebagai bahan senjata, seperti keris dan pedang.
 7. Sebagai plat penambal lubang atau kebocoran pada konstruksi.
 8. Sebagai penyambung konstruksi besi (dengan cara di las).
 9. Sebagai bahan pembuatan besi tuang.
 10. Sebagai bahan dasar pembuatan tiang-tiang rambu lalu lintas dan LPJ (lampu penerangan jalan).
 11. Sebagai penopang konstruksi bawah tanah.
 12. Sebagai rangka dari pembuatan gedung bertingkat.
 13. Sebagai struktur konstruksi jembatan.
 14. Kawat dan tali baja dapat digunakan sebagai alat pengangkut pada crane dan alat derek.
 15. Sisa bahan besi digunakan untuk hal lain seperti:
  • Bubuk besi digunakan untuk jenis baja, magnet, suku cadang mobil, dan katalis tertentu.
  • Besi radioaktif digunakan untuk pengobatan dan sebagai elemen pelacak dalam penelitian biokimia dan metalurgi.
  • Besi biru digunakan dalam cat, tinta cetak, plastik, kosmetik, pewarnaan kertas, pupuk, pelapis enamel panggang pada kendaraan dan peralatan, dan pelapis industri.
  • Oksida besi hitam digunakan sebagai pigmen dalam metalurgi, obat-obatan, tinta magnetis, dan ferit untuk industri elektronik.

Itu 15 kegunaan bijih besi yang belum banyak kita tahu. Semoga artikel singkat ini bermanfaat, terimakasih.

Categories
Bahasa Jawa

9 Carane Njaga Kesehatan Mripat

Carane Njaga Kesehatan Mripat – Kita asring lali yaiku babagan njaga kesehatan mripat, sanadyan mripat kalebu ing panca indera sing paling penting ing awak manungsa.

Tanpa mripat, kita ora bisa ndeleng kaendahan jagad lan praupane wong sing paling cedhak karo kita. Mula saka iku, kita perlu njaga supaya mripat tetep sehat nganti tekan tuwa.

Gegandhengan karo kesehatan mripat, ing ngisor iki kalebu 9 carane njaga kesehatan mripat, kaya sing dilaporke dening Ehow.

Ora Nyawang Layar Komputer Sue Sue

Kanggo njaga kesehatan mata, coba aja nganti kakehan wektu ing ngarep layar komputer. Bisa gawe mripat bosen lan tegang.

Ahli Asosiasi Optometrik Amerika nyaranake aturan 20-20-20 supaya mripat ora kesel. Aturan 20-20-20 tegese sampeyan ora oleh ndeleng layar komputer luwih saka 20 menit.

Mangan Akeh Woh-wohan lan Sayuran

Carane Njaga Kesehatan Mripat

Wortel kebak beta karoten sing migunani banget kanggo njaga kesehatan mata. Amarga beta karoten minangka antioksidan sing bisa nyuda resiko degenerasi makula.

Sayuran lan woh wohan liyo kayata brokoli, bayem, gedang lan pelem uga apik kanggo njaga kesehatan mripat. Dadi, aja males males mangan buah woh wohan lan sayuran.

Nggawe Kacamata ing Wektu sing Pas

Priksa manawa sampeyan nganggo kacamata utawa nganggo proteksi mata liyane nalika mergawe ing papan kang akeh bahan kimia utawa papan kanthi partikel udara sing mbebayani.

Aja Nganggo Lensa Kontak Luwih Saka 19 Jam

Carane njaga kesehatan mripat kang kaping papat yaiku kanthi ora nganggo lensa kontak utawa kacamata luwih saka 19 jam.

Iki bisa nyebabake kerusakan mripat permanen uga ora nyaman ing mripat sampeyan. Aja nganggo kacamata dawa banget. Nganggo kacamat iku kudu ana jedane supaya ana wektu kanggo mripat leren sawetara.

Aja Maca ing Papan Surem

Kanggo njaga kesehatan mripat, aja nganti maca kanthi surem sing bisa nyebabake ketegangan mata. Yen mripat krasa kesel, mandheg sawetara banjur istirahat.

Eling ya, maca iku mbutuhake cahaya sing cukup.

Ngurangi Panggunaan Tetes Mripat

Carane Njaga Kesehatan Mripat

Carane njaga kesehatan mripat sabanjure yaiku ngurangi panggunaan tetes mripat.

Nggunaake tetes mata kanggo nambani mata abang iku ora apa-apa, nanging mung kadang-kadang. Yen sampeyan kakehan, iku bakal ngrusak kesehatan mata.

Aja Ndeleng Cahya sing Padhang Banget

Aja langsung ndeleng cahya sing padhang banget, kayata mripat fokus ing srengenge, amarga bisa ngrusak mripatmu.

Latih Mripatmu lan Santai

Coba fokusake mripat sampeyan menyang obyek sing cedhak karo sampeyan lanjut obyek sing adoh banget. Baleni proses iki supaya otot mripat latih.

Ngompres Mripat

Carane njaga kesehatan mripat sing pungkasan yaiku nalika mripat krasa kesel banget lan kelopak mripat krasa abot, jajal kompres nganggo timun.

Timun bisa kanggo ngencengi kelopak mata. Selehna irisan timun sing adhem lan alus ing kelopak mata suwene 10 menit sadurunge turu ing wayah wengi.

Yaiku carane njaga kesehatan mripat kanthi cara cara kang sederhana, muga muga kita diparingi kesehatan mata nganti tekan tuwa.

Matur nuwun sampun mampir ing artikel menika, mugi manfaati. 🙂