Categories
Bahasa Jawa

√ Contoh Geguritan Tema Ibu Paling Keren 2020!

Geguritan tema Ibu – Seorang Ibu memiliki kontribusi besar dan signifikan dalam membentuk perkembangan agama dan psikologi anak. Di tangan ibulah warna akhlak dan karakter anak berada.

Seorang ibu yang baik akan mencetak anak yang baik. Ibu yang jujur akan mengalirkan nuansa kejujuran pada anak-anaknya. Ibu yang saleha akan memberi warna kesalehan pula pada anaknya.

Itulah mengapa dikatakan seorang ibu bukan hanya berjasa melahirkan kita ke dunia. Namun, jua merupakan sekolah dan rumah pertama bagi kita. Sehingga, jika di tuliskan, maka akan sulit jika harus menyebut semua jasa ibu. Maka dari itulah kita harus menghargai, menghormati, menyenangkan dan sebisa mungkin berbakti pada ibu.

Bentuk gerakan untuk membangkitkan kesadaran akan jasa seorang ibu ada banyak. Salah satunya dengan dibacakannya geguritan atau puisi bahasa jawa bertema ibu, pada momen-momen penting, seperti ketika peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember.

Nah, jika kamu kebetulan sedang mencari referensi contoh contoh geguritan tema ibu, berikut ini ada beberapa geguritan yang dapat kamu pilih untuk ibumu.

Geguritan Tema Ibu Pahlawanku

Ungkapan pahlawan sejati ada di rumah kita sendiri bukanlah ungkapan yang dilebih-lebihkan. Karena karena seorang ibu, kehidupan kita akan lebih tertata dengan baik.

Beliau setiap pagi tanpa lelah menghidangkan makanan untuk seluruh keluarga, beliau yang mencuci, merapikan rumah dan seabrek pekerjaan lain. Maka sudah seharusnya kita sebagai anak, memberikan beliau tanda jasa pahlawan tertinggi dalam hidup kita.

Dan, untuk kamu yang ingin memberikan ibu geguritan, berikut ini contoh geguritan tema ibu pahlawanku yang bisa kamu bacakan.

Ibu Pahlawanku

Tresna ibu ora kaganteaken
Pengorbanan kang tanpo wates
Ora biso winales

Ibu…. Pahlawan uripku
Dungo ibu kang tulus lan suci ngiringi awakku,
Pangorbanan tanpo pamrih lan ora kepedot
Kairingan lakone waktu

Pitutur kang ngajari baktiku nyimaake
Sedanten asihmu ora bakal puput
Ibu Pahlawanku, gonga pujiku kangge ibu….

Geguritan Tema Pengorbanan Ibu

Pengorbanan Ibu

Ibu….
Pangorbananmu kaya bumi pertiwi,,
Nadyan dipiloro, dipaculi malah nukulake wiji
Kangge panguripane sagung dumadi

Kanti sabar anggonmu angreksa
Nggembol sangangsasi sepuluh dino
Kabeh lakon kabeh lelaro ora dirasa

Ibu…..
Asihmu kaya gebtare lintang ing angkasa
Ngawe endah kahanan dunyo
Lumunturing tresnamu kaya aluning samudra
Sambung sumambung tanpo kendat
Anggonmu ngengulang marang putra
Dungomu tansah lumitu anggiring kabeh geguyahanku

Ibu….
Welasmu koyo sorote condrop ing wanci dalu
Tansah paring obor engkang pepeteng
Nalikane anakmu susah ora kendat paring pitedah
Nalikane anakmu luput tansah maring pangenut
Kareben uripku ora kalang kabut…

Ibu…..
Sewu atur ora bakal cukup
Bondo ndunyo ora bakal nutup
Kangge nganteni katresnananmu
Amung esemmu kang bisa ngawe padang atiku

Esem lan Keselmu Ibu

Ibu…
Saknjeroni esemanmu enek keselmu
Rino wengi kerjo, tanpo roso lesu
Tansah kuat lan tanpo sambat
Mung kanggo aku…

Ibu….
Tetep sabar ngadepi ndhablekke awakku
Tetep nyepurani salah polahku
Ngobati naliko aku klara
Nyemangati naliko aku tanpa daya…

Ibu sepurane ingkang katah
Aku amung biso ndungo
Mugi Gusti tansah ngelindungi
Maringi kawerasan lan rezeki

Ibu Jiwaku

Ibu…
Panjenengan sing tak sayangim tak patuhi lan tak hormati..
Tanpa panjenengan ora bakalan ana aku iki…
Nang dunyo lan buwana iki..

Ibu…
Panjenengan mergawe banteng tulang
Tanpa pamrih, tanpa kesel kangge lare-laremu
Jasane panjenengan kaya keswa ora bisa diitung..

Ibu…
Panjenengan enek terus kangge aku
Tanpa rasa kesel lan rasa pamrih
Ngerungokake cerita curhatanku..

Ibu…
Kasihmu kangge lare-laremu pindah lebuh
Tapi kasihku marang panjenengan ora bakalan iso..
Amargi kasihku mung pindha gotek..

Ibu…
Panjenengan ora bakal tergantekake
Kangge sak iki lan sakteruse..
Panjenengan sak lawase enten ing pikiran lan ingatanku..

Ibu…
Meski panjenengan sampun luput ing bawana
Asmane panjenengan tak inget lan tak ukir
Ing wardayaku sak niki lan sak teruse..

Geguritan Tema Pangapurane Ibu

Anggerku

Ngger biyung nyuwun pangapura
Ora bisa dadi biyung kang sampurno
Ora bisa nglegakne atimu..

Ngger…
Uripku kebak kaluputan
Ngiwo luput, nengen nggih luput
Rumongsoku aku wes manut
Bangun turut karo sing jarene winasis
Ananging nyatane isih tetep luput lan diluputne…

Loro atine biyung, nggih..
Kapingin cerita wae
Ora enek sing gelem krungu
Opo male sambat, mung arep digeguyu..
Kabeh wes ora percoyo karo biyong…

Sedanten iki nyatane ngapusi
Ananging biyung isih tetep percaya, ngger…
Mung siji sing ora bakal iso ngapusi..
Yaiku Gusti Kang Maha Agung…

Pangapurane Ibu

Ibu…
Anakmu kang ndak wanti-wanti
Kang ndak kawatirake
Kang kok titipake ono pawiyatan luhur iki..

Iki anakmu..
Kang durung iso nyenengne ibu
Kang durung iso nyenengne keluarga
Kang isih dados tanggunganmu….

Ananging ibu….
Anakmu iki bakal banggakne ibu
Banggakne keluarga kabeh..
Anakmu ora bakal nyerah bu..

Kagem nyekel lintang ono ing langit
Kang kadang ditutup mendung
Kang kadang mripat wae wes ora biso weruh
Ananging anakmu iki janji ibu…

Sepurane Ibu

Nalika…
Nalika aku nyebut asmamu
Gumeteran kabeh awakku
Ngelingi wak rentanmu

Ibu…
Pangapurane anakmu iki
Ninggalne panjenengan tebih ing mriki
Ing lemah rantau luar Negri…

Ibu…
Tanganku niki mesti tak tengadahken
Nyuwun dupateng Gusti Pangeran
Ndamel panjenengan diapringi kesarasan

Ibu…
Nopo mawon ingkang kuhadiahken
Mboten pernah sepadan
Kalih nopo ingkang panjenengan paringaken…

Ibu…
Mboten wonten ingkang saget tak kirimken
Ndamel mbales sedoyo keapikan
Kejobo dungo dateng Gusti Pangeran

Geguritan Tema Katresnan Ibu

Doamu, Ibu

Tresna asih ibu..
Kesabaran ibu kang kebak wutuh
Ora biso ndak tak lalekke..

Doa ibu kang tulus
Tansah ngiringi awakkmu
Pengorbanan kang tanpo wates
Ora biso winales

Ibu…
Pituturmu bakal nadak rungu
Tresno asihmu marang aku
Ora bakal puput
Pandungoku ibu….
Mugi Gusti Allah tansah nyembadani

Katresnan Ibu

Ibu, sihmu kadya sumunaring bagaskara ingkang madangi jagad raya..
Katresnanmu kadya jembaring segoro tan biso diukur kanti ukoro
Ibu, senajan sang Putra Asring ngelarani panggalih
Ananging katresnanan ndiko ora ngalih

Ibu, senajan sang Putra Asring ngawe kuciwa
Ananging ndiko tansah paringi apura
Ibu, pangendikan ndika ngemu pitutur luhur
Kadyo lintang, rembulan ngawe endahing wengi
Tansah paring pepadhang margi lampah kang putra…

Ibu, senajan abot ing sesanggan ananging ora sambat
Senajan nemahi rekoso ananging tan ono iluh ing netro

Ibu, namung dungo ingkang saget kang putra puji
Mugi Gusti paringi kesarasan lan panjang yoswone
Pinaringan kecakapan lan gesang minulyo
Kangge putro mboten saget caos piwelas dumateng ibu
Awit tapaking samparan ibu suwargo kang putra…

Kasih Sayang Ibu

Ibu….
Lumintiring asihmu, kadya cahaya lintang ingkang angkasa, gumebyar ngawe padang ing tyasmu…
Tan kendat pudyamu, pepujimu kangge aku..
Lir pradipta rumeksa ing wengi, rinenggo ing rembulan

Ibu….
Kang kinasih…sih kawelasanmu nyiroake sedoyo luputku marang laku kadarman kang pinerak..

Ibu…
Sewu atur ora bakal cukup, bondo dunyo ora bakal nutup katrenananmu marang aku..

Ibu….
Aku bakal sregep lelaku, ngudi laku utomo, nyebar tresna marang sepadha, kangge esemmu kang ngebakti kalbu…

Sih Katrisnane Ibu

Ibu…
Lumunture sih..
Kegawa ing lumakune umurmu..
Tumeka ing pungkasane wektumu…

Ibu…
Sih trisnamu datan kendat ing waktu
Senajan ragamu ajur mumur
Lebur ing panandang
Kangge ngrungkebi lan mbelani aku…

Ananging
Aku tanpo nduweni salah
Wes ngawe laraning atimu

Sliramu…
Tan pegat ing sihmu
Tansah njaga aku
Kalane watuk
Adem panas ing ragaku

Sumedot rasa..
Ingkalane wengi wes tumiba ing netraku
Kang nuwuhke pangangen
Nalikane sliramu ngendong lan gudhang aku
Isih ndak rasa tumeka saiki…

Ibu…
Wenginge waspa kang lumuntur ing netra iki
Mratandha, menawa aku kangen marang esemanmu..
Marang pasuryanmu
Apa male katrisnanmu

Lan saiki
Aku amung bisa mrapagi papan paleraman
Lan nyawang watu nisan kang tinulis asmamu

Wanda-wanda dungo
Lan gatra-gatra pepujan
Ndak suwunke marang Gusti
Supaya sliramu tansah sumanding ing kasuwargan…

Tema Geguritan Piwelinge Ibu

Piweling Ibu

Kaanggit dening: Dedy Prasetya

Ngger diati-ati aja seneng nyanyandung
Arum endah kembang bakung
Kesrimpung slendang
Kesandung gelung
Kegubel gelung
Ngger, aku tansah ndongolan ngidung
Supaya kecekel anggonku mbujung

Aku tansah eling piweling ibu
Nalika arep budhal sinau
Ngger, urip mono awujud laku
Ombyaking donya aja kapelu
Aja kapilut gebyaring lampu
Kang kairing jejogedan lan gumuyu

Ngger, urip kang prasaja
Aja mung mburu brand donya
Ditansah eling lan waspada
Swara ora dumunung ing keheping netra
Tansah dedonga marang kang maha Kwasa
Kanggo ngudi laku utama

Geguritan Tema Ibu Singkat

Pamit Ibu

Ibu…
Kulo nyuwun sangu…
Sangu dungo sanes jopo montro
Ugo sanes sangu arto..

Ibu…
Kulo nuwun pangestu
Mugi mboten wonten godhong rencana
Nyerimpeti langkah kula…

Kulo atur panuwun
Pangestu lan pandungo kulo tompo
Minangka kageman gayuh kamulyaan.

Ibuku

Ibuku…
Panjenengan kang ngelahiraken kulo
Ngeramut aku
Tekan cilik nganti saiki

Ibu…
Senadyan ta aku nakal
Jiwamu tetep sabar
Lan sayang marang aku

Ibu….
Sayangmu ora ono tandingane
Ora kenek dilalahno…

Emak

Emak…
Tresna asihku mak…!
Ora ono kang bisa nggatekke
Kesabaranmu kang kebak wutuh
Pandongamu Mak..!
Kang tulus tansah ngiring lakuku
Pangorbananmu kang tanpa wates, ora bisa tak bales
Tresna lan welasmu marang aku ora bakal puput..
Pangapuramu yo mak…! Pituturmu bakal tak rungu..
Pamujiku mak..! Muga Gusti nyembadani..
Kagem Ibu, sungkem kulo ingkang putro..
Pangapunten mbok bilih riyadin puniko..
Mboten saget sowan mantuk…

Geguritan Tema Ibu Kartini

Kartini 1

Dening S.nurhayati ngatiyo

Prastawa duh kita
Kang dipengeti saben tanggal selikur apri
pancen gawe geter anggugah rasa
moncering kembang mlati sagagang
mekar semarak arum angambar
thukul nyawiji ing satengahing grumbul
eman kagubel adat pingitan
kapager ruji kurungan wesi
wusana oncat kanthi tangis melas asih

wektu iku langit peteng mendhung nggameng
para wanita angles lemes tanpa daya
urip keranta-ranta kabotan pinjung
kagubel adat pingitan
tan ana keliping lintang pepadhang
amung thathit sacleretan
jalaran KARTINI katimbalan gusti

KARTINI darbe tekad utama
miyak grumbul pepetenging wanita
klawan panggayuh suci
ngudi kamardikaning pawestri

Kartini 2

Dening: NN

Sapa kang ora kenal panjenengan
Pahlawan kang mbela kaum wanita
Pahlawan kang berjuwang nentang paugeran walanda
Kartini,
Sanajan tinitah dadi priyayi
Duweni trah bangsawan
Kartini mbela emansipasi wanita
mbela rakyat jelata
Kartini,
Wulan April iki dadi seksi
lelabuhanmu kang misuwur tumrap bangsa Indonesia
Habis Gelap Terbitlah Terang
dadi bukti masa perjuwangan
Kutha Jepara dadi papan panggonan ngukir sejarah wanita
Kartini,
amarga jasamu
wanita eropa lan wanita pribumi
dadi duweni hak kang padha
duweni hak pikantuk pendidikan

Contoh Geguritan Tema Ibu Guru

Guru Dalan Uripku

Nora ngiro, nora ngimpi….
Gusti gawe lakuku saiki
Dados ngabdining bumi pertiwi
Nggawe landepe pikiring poro siwining Negeri.

Kudu bisa digugu lan ditiru
Digugu pocapanku
Ditiru tumindakku
Supoyo ora nggawe nacad jenenge Guru.

Nadyan kolo-kolo abang kuping iki…
Mergo tumindaking siwi..
Ndaktampa kanti lilaning ati…

Aja nganti sepi ing kawaruh
Ojo pisan-pisan pikirane landep dengkul
Cancut taliwanda
Adus kringet aku lilo
Adol suwara lan ngelmu kangge majuning Negara

Untuk kumpulan geguritan tema guru lainnya, dapat kamu temukan di geguritan tema pendidikan paling keren untuk SMA dan SMP.

Geguritan Tema Ibu Bapak

Rimma.co

Bapak Biyungku

Urip…
Oramung sadermo ngelakoni
Ananging kudu tetep mbudidaya
Senajan rumaket ing wengine badeg
Tanpo kapetung ing nyawa
Mung supoyo bocah-bocah cukup

Songko meltheking surya
Jumangkah suku kanti tatag
Luake ing sakdawane dalan
Tumeko lingsire bagaskara

Tan rinasa lungkrahe raga..
Tan ginawa..
Tumurune kringet lan waspodo..

Budidaya ing pangupayan
Nyukupi butoh putra lan putrine
Najan tha..
Ameng-ameng ing bebayan

Abote
Kasangga
Rekasane dirasakne dewe
Mung kangge bunga putra..

Ing gegambaran wewayangane
Bisa meruhi kekudangane ati
Mbesuke mukti tibo mburine
Senajan piyambake ora biso melu ngerasakke

Bapak…
Biyung….
Matur nuwun…
Sing biso ndak aturake
Ing ukoroku ing rinakit iki

Demikian kumpulan contoh geguritan tema ibu, semoga dapat menjadi referensi kamu.

Categories
Bahasa Jawa

√ Contoh Geguritan Tema Lingkungan Paling Keren 2020

Geguritan Tema Lingkungan, Geguritan (puisi bahasa jawa) tema lingkungan yang dibacakan setiap tanggal 5 Juni, bertepatan dengan peringatan hari lingkungan hidup sedunia, merupakan wujud dukungan kita terhadap gerakan penyelamatan lingkungan.

Sub tema yang diangkat dalam geguritan dapat bermacam macam, seperti misalnya mengangkat masalah kerusakan lingkungan dan ajakan untuk memperbaikinya. Geguritan dapat juga menceritakan keindahan lingkungan baik itu lingkungan sekolah, desa, sawah, atau rumah.

Geguritan yang menceritakan sebuah obyek alam, seperti bintang, gunung, langit dan taman juga dapat dikategorikan sebagai geguritan bertema lingkungan.

Membuat geguritan bertema lingkungan sebenarnya bisa dibilang mudah, karena luasnya cakupan pembahasan yang dapat diangkat. Namun, jika kamu ingin fokus belajar membacakan puisi orang lain tanpa repot membuat terlebih dahulu, juga tidak masalah.

Berikut beberapa puisi bertema lingkungan yang dapat kamu jadikan pilihan untuk pertunjukannmu.

Geguritan Tema Lingkungan Alam

Jika kita membahas lingkungan, maka sudah pasti tidak lepas dengan wajah alam disekitar tempat kita tinggal.

Apakah kita hidup di lingkungan dengan bentang alam berupa pantai, persawahan atau pegunungan? Atau mungkin lingkungan kota yang ramai setiap hari.

Kita juga dapat bercerita tentang suasana yang ada. Apakah jika siang ramai dan ketika malam sepi, atau sebaliknya. Tentu setiap lingkungan memiliki perbedaan baik itu sedikit atau banyak.

Coba perhatikan beberapa contoh geguritan bertema alam dibawah ini.

Alam Kang Lestari

Kaanggit dening: Rikiega (Brainly)

Bukit-bukit kang ijo
Sawah-sawah kang selak kuning
Swara alang-alang kang gumrising
Ndadikna atikku ayem lan tentrem

Wit – witan kang rindang
Embun kang nyejukake ati
Lemah kang subur lan gembur
Alamku, alam kang apik lan agung

Swara tetembangan manuk sing mabur
Swara banyu kang netes-netes
Angin kang sumrisik ngrasuk ati
Pancen lestantun alamku

Alam kang adhem hawane
Alam kang endah isine
Alam kang bisa nentremake
Iki alamku, alam kang lestantun

Alam

Sumber: kampoengilmu.com

Ati sing lara dadi waras
Yen ndeleng apike alam iki
Pikiran sing lesu dadi tuntas
Ndeleng ciptan sing Kuasa

Matur syukur marang Gusti
Sing wis nyiptake bumi iki
Lan saisine
Kita kudu ngrawat alam iki
Marang dunya kang luwih apik

Bumiku

Sumber: Kampoengilmu.com

Kabentang indahe bumiku
Tan katon ijo royo-royo
Para kewan pada manut mring ndarane
Ana ing sawah anggarap siti

Nanging, saiki ora koyo mbiyen
Nanging, saiki bumiku wis rusak
Koyo-koyo wis ora ana ijo-ijoan meneh
Karono ulahe manungsa

Leno marang wektu
Lan nglirwakake kewajiban
Marang gusti,
Sing akaryo jagad

Wit-Witan Pinggir Dalan

Sumber: Kampoengilmu.com

Aku mlaku, nanging mripatku nyawang sliramu
Aku mandheg, sliramu malah ngguya-ngguyu
Saya edhum…
Saya seger lan ngresepake ati….

Nalika ngaso, sliramu sing dak ampiri
Nalika kesel, sliramu sing dak gawe sambat

Pang-pangmu bisa gawe sendhenan
Godhongmu sing ngrembuyung kaya dadi payung alam
Ngresep panas sing teka..
Ngalangi udan sing moro..

Nanging atiku nangis..
Nyawang sliramu sing wis ilang dadi bangunan

Got padha mudhal yen udane deres
Nanging lemahe padha nela yen udane ora teka

Ora ana maneh sing nyerep panase sang surya
Ora ana meneh sing ngalangi derese udan
Lan,
Ora ana maneh panggon iyupan sing biasane dak ampiri

Saiki…
Dak terusake lakuku
Nalika tak sawang bangunan iku,
Aku kelingan marang sliramu…

Oh…
Wit-witan pinggir dalan…

Dak enteni bibit penerusmu…

Wengi

Sumber: titikdua.net

Sunare sang bagaskara wanci ngadepke surup
Katan branang warna lembayung
Katan endah yen sinawang
Kanti esem sumringah sang bagaskoro bali marang paturone.
Nganti nganti dina candake saperlu madangi jagat roya.

Wengi…
Tanpa sunar…
Peteng tanpa lintang
Kanti ati kebak miris
Sikil jumangkah metu ing latar.

Tak sawang…
Lintang rembulan katutup mega
Mega klawu kanti guya guyu nuduhke pangusane
Yen lintang rembulan rinengkuh tan bisa uwal
Jagat peteng nora kwasa opo opo.

Tintrim…
Atis…
Anggegirisi…
Alon aku lumebu
Ing batin aku mung bisa ngucap
Muga kahanan wengi iki bisoa gumanti parak esuk kang edi peni.

Rembulan Tipis

Sumber: titikdua.net

Repepeh repepeh wus lumarap aneng tepine langit mangsa ketiga
Sang sitoresmi cemlurit ngabiyantara sedeku tumungkul konjem ing pertiwi
Sunare kebak pratandha rangu anggembol wadi kang kawekas
Lirih luruh ngarih arih angrerintih pocapane kasangkut pager wesi bebetenge rasa.

Wewadhul marang angin kang uga wus kalepyan ing janji
Amung pengin takon ana ngendi dununge prasapa kang wus tinali bakal dumadi
Napas-napas pangajab tansah ngesuk ing pambudi supaya anglari rakitane pradondi
Apa isih kudu semaya yen ta rembulan ndadari wus kapecak telung candra tanpa kandha.

Rembulan tipis ngempet tangis aneng kikising rasa kang wus kinalungan kalpika.

Malem Selasa Kliwon

Sumber: titikdua.net

Malem selasa kilwon
Kang gawa sakehe pitakon
Ing jagad tanpa payon
Para manungsa padha sesingitan.

Wengi iki tintrim
Wengi kang sepi
Angin kelangan laku
Kabeh kewan bisu.

Mendung sore mau, ilang
Kanthi gawa rintik-rintik,bubar
Hawa donya,kadya mulate dahana
Panas lan sumpeg ing jiwa.

Malem selasa kliwon
Apa bener, demit klayaban ?
Saenggo manungsa delik ing jero senthong
Supaya ora kadustho wewe gombel lan butho.

Malem selasa kliwon
Wengi kang tanpa rowang
Tanpa kanca, kanggo mbabar esem
Amung kathon peteng.

Lintang Panjer Rahina

Kanggit Dening: Slamet SA

Nalika bumi isih sepi
Lintang panjer rahina wis tangi
Menehi Pepadhang sagung dumadi
Kang wiwit gumregah ngupaya rejeki

Para among tani wis ndalidir mecaki galengan
Mbok bakul sinambiwara wus sengkut makarya
Para ngulama tumungkul mengestu puja
Para santri wiridan ngaji

Jago kluruk sesautan
Melu tasbeh marang pangeran
Ndonya wis gagat rahina
Maringi kalodhangan janma ngupadi pangupajiwa

Pesisir Wengi

Kaanggit dening: Lena Sutanti (Brainly)

Angin sumilir, lintang selaksa wulan anyuluh
Nipta hening ing pesisir
Senajan guruh ombak ora putus-putus

Nalika purnama manjer ing tengah langit
Ana rasa ngambang ing njero dodo
Lir angin kang nyusup dunyoku iki
Amok ombak njeroneng raga
Sirep dadi tentrem ing njero ndunya
Lego karya segoro
Setiya tanpo semoyo

Esuk-Esuk

Sumber: symbianplanet.net

Esuk…
Esuk iki
Gini, gimah, lan giman
Bar sarapan nyeruput wedang
Maring sawah ora ngitung wayah

Tumandang ngawe buruh tani maring Bu Khadijah
Mantun lan ndamel gubuk, tunggu manuk

Sawah

Kaanggit Dening: Ardianti Ambisius

Sawah…
Lemahmu kang ombo
Warnamu kang ijo
Penak disawang

Sawang…
Anggonku nandur pari
Saben dino pak tani ngeramut awakmu
Ana bekecot, ulo lan sapenunggalane

Sawah…
Yen ora ono kowe aku ora bisa mangan sego
Saben panen berasmu ngelumpok akeh
Aku ora bakal ngerusak kowe

Geguritan Tema Lingkungan Sekolah

Sebenarnya geguritan yang menceritakan lingkungan di sekolah adalah pilihan yang paling tepat.

Kamu dapat memberikan pujian untuk warga sekolah yang telah menjaga kelestarian lingkungan sekolah, atau sebaliknya memarahi dan mengingatkan mereka jika lingkungan sekolah kamu masih belum bersih.

Baca Juga: Geguritan Tema Pendidikan Mudah dan Singkat

Ketika membaca geguritan, secara otomatis kamu akan menjadi pusat perhatian dan didengarkan banyak orang, maka dari itu, sangat bagus jika kamu mengangkat tema lingkungan sekolah dan kelas.

Sabtu Bersih

Kaanggit Dening: Neiji Hyuga

Dina Setu ing wanci enjang
Suasono Tasih katon Remeng
Katambah Kluruk pitik kang gayeng
Katon Siswa SMP kang Nggrengseng

Wanci Sekolah miwiti pasinaon
Katah siswa kang sami pitakon
Sabtu enjang kagem lingkungan kemawon
Kerja bakti resek pasinaon

Namung tekat saiyeg saeka kapti
Yambut gawe bareng kanthi senengen ati
Tansah sehat kang diupadi
Lingkungan sekolah kang tetep asri

Sekolahku

Kaanggit Dening: Neiji Hyuga

Sekolahku…
Rupamu saiki duduk sekolah maneh
Nanging kowe saiki arupa panggonan kang rusuh
Kelas, pekarangan, pada karo kandange petek

Sekolahku…
Keadaanmu mulai bien ora berubah-berubah
Sampah-sampah sing kleleran tetep ora bisa di berantas
Kapan keadaanmu iso berubah… nasib… nasib…

Saiki sopo sing bisa di salahake…??
Tukang nyapu-nyapu wis di kerjo professional banget
Clotehan guru wis bekbanget ditokno
Lek ngno murid-e sing salah, ora bisa taat marang aturan

Jadwal wis digawekno lan ditempel ndek kelas
Kanggo murid supaya ngelasanakno tugas piket_e
Ora kanggo pajangan para cecek sing mrambat ndek tembok
Amarga iku laksanakno tugase dewe-dewe

Resik sekolahku
Enak belajarku
Konsen belajarku
Podo moro prestasine.

Geguritan Tema Lingkungan

Geguritan Tema Lingkungan Rumah

Lingkungan rumah juga merupakan lingkungan terdekat dengan kita, kamu dapat mengangkat tema ini untuk membangkitkan kesadaran menjaga lingkungan rumah.

Omahku

Sumber: symbianplanet.net

Omahku…
Mboten megah lan mboten mewah
Mboten magrong-magrong
Ananing saget kangge papan urip

Nalikane wang sekolah
Aku wangsul ten omahku
Disambut kalian bapak lan ibukku
Aku ugo saget leren ten kesel

Omahku pancen mboten gedhe
Ananging sanget ngelindungi saking panas
Saget ngelindungi saking udan
Omahku, istanahku….

Geguritan Tema Njaga Lingkungan

Njaga Lingkungan

Kaanggit dening: Fiaovi (Brainly)

lingkungan kudu dijogo
Supaya ora ono penyakit moro
Karesikan paling utomo
Amargo biso
Dadekake awak sehat lan tentreme dodo

Mulane dadi manungso
Kudu bisa tumindak becik ojo
Sampek tumindhak olo
Supaya lingkungan tetep ono
Supaya anak putu bisa ngrasakno
Lingkungan kang endah ing dunyo

Kito sedoyo
Kudu ngramut kelestarian lingkungan
Ben ora ono pandangan
Kang nyepetno mripat sing nyawang
Ben enak dirasakke lan disawang
Dening kabeh makhluk kang urip

Geguritan Tema Lingkungan Daerah

Selain beberapa opsi teks geguritan diatas, kalian juga dapat menunjukkan keindahan lingkungan di daerah kalian, seperti obyek wisata yang terkenal di daerah kalian.

Cobalah untuk mengekspos point point yang membuat tempat tersebut layak dikunjungi.

Berikut contohnya.

Rawa Pening

Kanggit Dening: Fanny Kartika Fajriyani

Ngadeg jejeg ing tepining rawa
Suara endah angin krungu ana tainganku
Mecah kasunyian desa tepi rawa
angin kang sumilir
ana ing anatarane godhong-godhong
srenginge abang mbranang
saka kulon katon nyenengake
Nganti tibaning langit peteng

Angin ing kampungku sore iki
Prau-prau nelayan setya nunggoni tekane
diombang-ambingke ombak rawa
prau nelayan nggolek iwak ing padhanging rembulan
Praune katon katiup angin
Nanging nelayan kuwi ora wedi
amarga angin ombak dadi kancane saben dina

Petenge Wengi kang wis sepi nyeyet
Mbulan katon mlaku saka ngetan ke ngulon
Padhang mbulan madangi pelataran
Lintang-lintang katon gumebyar
kang ora kapetung driji
Madhangi Jagat kang uwis sepi

Geguritan Tema Lingkungan
panwis.com

Plesir Ing Purbalingga

Kaanggit Dening: Abbas CH

Udan gerimis lan uwis-uwis
Mbuang roso sebel sautawes
Nyambung tresno tanpo lamis
Ing Purbalingga sliramu wasis

Muga sirno cidro dino kepungkur
Murih ati tinanem roso syukur
Tresno muring keluarga nambah akur
Ing Guwo Lawa papan misuwur

Nadyan silarik bisa rinakit gurit
Ilang musno roso gelo lan sakit
Datan musno roso gelo lan sakit
Datan suka srei swara nyelekit
SMA Negri Karangdowo sangsoyo mlejit

Iki wes dadi tekat ing janji
Murih kabeh kadang sami nyawiji
Akur kuhur ngudi-budi pekerti
Siangkuyung sagung warga mesti

Syukurku maring Gusti Pangeran
Sagung warga tansah kasembadan
Tan mingkuh maring sewu pakaryan
Tangguh ing kewuh becik ing kewajiban

Geguritan Tema Lingkungan

Geguritan Tema Kerusakan Lingkungan

Alamku

Sumber: Symbianplanet.net

Alamku tansah nelongso…
Amergi menungso…
Sedanten wit ditegori…
Ngantos sami gundul sedanten…

Sitine podo nangis…
Amergi kapanasan…
Amergi mboten ditutupi
Kalih kabeh wit

Sedanten wit sami gundul
Ayo menungso sami-sami sadar
Podho ijoni wit-witanne
Supados alam mboten nelongso

Geguritan Tema Lingkungan

Bumiku Sampun Sepuh

Dening: Frisca Ramadhani

Ora nyangka, ora nduga, ora krasa
Bhumiku iki uwis ora enom
Yuswa punjul saka 4.500 miliar tahun
Tua, tua banget

Duh Gusti…
Kula dereng siap
Sangu kula dereng cekap
Amargi tasih kathah luput kula
Luput marang panjenengan, luput marang sepadan

Gusti
Kula tasih pengen ngrasakke dadi wong gedhe
nyenengake bapak kaliyan ibu
ndue anak lan putu
nganti mbesuk bisa mantu

Demikian kumpulan contoh geguritan tema lingkungan yang diambil dari berbagi sumber dan penyair, semoga dapat membantu, terimakasih.

Categories
Bahasa Jawa

√15+ Contoh Ukara Jejer Wasesa Lesan Lengkap

Ukara Jejer Wasesa Lesan, Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia bab fungsi kalimat, kita mengenal istilah subyek, predikat, obyek dan keterangan. Dalam Bahasa Jawa istilah tersebut disebut jejer, wasesa, lesan dan katrangan atau geganep.

Teorinya sama persis. Hanya sebutannya saja yang berbeda.

 • Jejer (subjek): pelaku (yang melakukan suatu pekerjaan).
 • Wasesa (predikat ): aktivitas yang dikerjakan.
 • Lesan (objek): yang dikenai pekerjaan.
 • Katrangan/ geganep: keterangan pelengkap.

Meskipun materi ini terlihat mudah, namun beberapa siswa merasa kesulitan saat praktik menentukan fungsi kalimat. Untuk itu, kali ini Paduka akan memberikan beberapa contoh ukara jejer wasesa lesan untuk belajar.

Ukara atau kalimat dibawah ada yang berupa ukara tanduk dan ada yang ukara tanggap.

 1. Budi Njotos Aziz Nganggo tangan kiwa.
  • Budi: Jejer
  • Njotos: Wasesa
  • Aziz: Lesan
  • Nganggo tangan kiwa: ketrangan
 2. Kucinge Dani nyakari sofa saben wengi.
  • Kucinge Dani: Jejer
  • nyakari: Wasesa
  • sofa: Lesan
  • saben wengi: Ketrangan
 3. Murid-murid padha ngaso ing kantin sekolah.
  • Murid-murid: Jejer
  • padha ngaso: Wasesa
  • ing kantin sekolah: Ketrangan
 4. Wingi Bu Dhewi ngecekne gula darah ing lab Kencana.
  • Wingi: Ketrangan
  • Bu Dhewi: Jejer
  • ngecekne: Wasesa
  • gula darah: Lesan
  • ing lab Kencana: Ketrangan
 5. Lare-lare sami ngaos kitab kuning wonten Mushola As Salam.
  • Lare-lare: Jejer
  • sami ngaos: Wasesa
  • kitab kuning: Lesan
  • wonten Mushola As Salam: Ketrangan
 6. Perangkat desa dina iki melu seminar ketahanan pangan.
  • Perangkat desa: Jejer
  • dina iki: Ketrangan
  • melu seminar: Wasesa
  • ketahanan pangan: Ketrangan
 7. Ibu ngudek dodol limang kilo kanggo lamaran mbak Ratih.
  • Ibu: Jejer
  • ngudek: Wasesa
  • dodol limang kilo: Ketrangan
  • kanggo lamaran mbak Ratih: Ketrangan
 8. Saben wengi Ibu maos buku resep.
  • Saben wengi: Ketrangan
  • Ibu: Jejer
  • maos: Wasesa
  • buku resep: Lesan
 9. Bus Jurusan Tegal transit ana setengah jam luwih.
  • Bus Jurusan Tegal: Jejer
  • transit: Wasesa
  • ana setengah jam luwih: Ketrangan
 10. Jumadi biasa adol klapa ing pasar Pahing pojokan.
  • Jumadi: Jejer
  • biasa adol: Wasesa
  • klapa: Lesan
  • ing pasar Pahing pojokan: Ketrangan
 11. Risma lan Anggi nggarap PR basa Jawa ing Perpustakaan.
  • Risma lan Anggi: Jejer
  • nggarap: Wasesa
  • PR basa Jawa: Lesan
  • ing Perpustakaan: Ketrangan
 12. Warga desa padha gugur gunung saben ahad isuk.
  • Warga desa: Jejer
  • padha gugur gunung: wasesa
  • saben ahad isuk: lesan
 13. Pak Gogot maos geguritan kanthi banter lan ekspresif.
  • Pak Gogot: Jejer
  • maos: Wasesa
  • geguritan: Lesan
  • kanthi banter lan ekspresif: Ketrangan
 14. Pak Dhe Eko tindak dhateng Lamongan.
  • Pak Dhe Eko: Jejer
  • tindak: wasesa
  • dhateng Lamongan: ketrangan
 15. Mas Abdi dodolan sayur nganggo pick up.
  • Mas Abdi: Jejer
  • dodolan: Wasesa
  • Sayur: Lesan
  • Nganggo pick up: ketrangan

Demikian beberapa contoh ukara jejer wasesa lesan dan ketrangan semoga dapat membantu.

Categories
Ekonomi dan Bisnis

√ Impor: Haruskah Kita Melakukannya?

Dibalik fenomena impor Indonesia – Sebagai prolog, artikel ini adalah rangkuman materi bisnis pesantren Sintesa Angkatan X yang disampaikan oleh praktisi impor, Adhie Kurnia S.T berdasar arahan presiden Sintesa, Ustadz Ibrahim Vatih.

Judul materi asli adalah: Import Antimainstream.

Materi disampaikan secara online lewat Streamyard yang kemudian dishare di Facebook pada tanggal 25 Agustus 2020.

Materi impor diberikan secara bertahap dan di setiap tahap setiap santri diwajibkan untuk mencatat dan praktik secara langsung. Berkaitan dengan itu, dan artikel ini adalah rangkuman penulis sebagai media belajar.

Berikut ini ulasan materi secara lengkap.

Prolog oleh Ibrahim Vatih

Perekonomian dalam sebuah negeri dapat berjalan salah satunya karena adanya arus pertukaran barang. Itulah mengapa kali ini kita akan belajar juga tentang bisnis impor dan mungkin di masa yang akan datang bisnis ekspor juga.

Harapannya, dalam beberapa tahun kedepan kita juga bisa bawa produk ke luar, jadi pemain bisnis ekspor.

Kita akan lihat bagaimana bisnis luar berjalan, dan kita tangkap peluang tersebut.

Nah, mungkin kalau ada yang pernah dengar. Ada beberapa orang yang berkomentar sinis nih, impor buat negara lain kaya, padahal Impor bisa cover produk yang belum tercover atau belum tersedia di dalam negeri.

Kan banyak produk yang Indonesia belum bisa cover itu? Dan kalaupun di Indo sudah ada itu barang, secara logika ekonomi juga lebih baik beli di Indo saja-kan?

Nah, yang bisa pelajari adalah, peluang yang masih ada di Indo belum ada di negara lain ada.

Nah, Siapa Pemateri Impor Kali Ini?

Pemateri spesial dari Depok Jabar, Mas Adhie yang sudah bergelut di dunia impor sejak lama.

Jadi, cara cari market, shipping, urusan bea cukai, perizinan, pricing dan macam macamnya, sudah Insyaallah pro-lah. ^^

Materi ini jadi sangat berharga karena seperti Ustadz Vatih bilang:

Guru terbaik adalah pengalaman, pengalaman terbaik adalah pengalaman orang lain.

Nah Mas Adi ini sudah mulai berbisnis mulai tahun 2011. Bisnis pertama adalah konveksi berlokasi di dekat kampus, jadi belum merasakan dunia kerja.

Konveksi yang dikerjakan adalah baju semi jadi, baju sablon.

Bisnis ini lalu berkembang di tahun 2012, beliau membuat CV dan target pasar diubah dari yang sebelumnya umum seperti ke mahasiswa untuk kaos acara menjadi ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan legalitas. Itulah salah satu alasan juga mengapa beliau membuat CV.

Biasanya selain membutuhkan seragam, perusahaan juga butuh goodie bag dan buku, atau seminar kit lainnya.

Tahun 2013 beliau ketemu teman yang sudah bermain import, namun beliau saat itu berpikir bahwa “impor mematikan produksi dalam negeri”. Itulah mengapa saat itu, pengin terjun langsung namun diurungkan.

Lalu seiring berjalan waktu, beliau menemukan ternyata barang yang beliau beli untuk CV seperti bahan souvenir adalah impor semua. Bahan baku juga impor, gantungan tali juga impor, harusnya kalau misal bikin kita kan bisa.

Namun ternyata, ketika saya cari pangkal produsennya, distributornya, ternyata tidak ada. Itulah sulitnya kalau di Indonesia.

Sebaliknya, coba nanti lihat di luar sana, mereka memiliki satu komunitas e commerce, yang dengan itu, sangat mudah mereka bisa temukan pabrik, distributor dan reseller. Sudah ada data semua.

Bukalapak memang ada tapi baru booming tahun 2015 ketika sudah jadi unicorn. Sebelumnya wah sulit. Mereka dulu masih gunakan BBM atau Twitter, Friendster.

Artinya ketika negara lain sudah buat komunitas nya kita sudah ketinggalan, sulit. Di situlah mengapa banyak barang yang belum tercover.

Lebih jauh, kita butuh sedikit, namun tidak ada. Makanya kenapa saya berpikir ulang, kog bisa kayak gitu? akhirnya saya menelisik dan menekuni bisnis impor ini.

Nah, hal yang menarik adalah, sebenarnya kita bisa impor satuan.

Seperti fenomena FB ads di tahun 2017-2018. Sebenarnya mereka sudah logis. Mereka udah nemu komunitasnya dengan mudah lalu mereka jual itu produk. Jadi ngga ada sesuatu yang namanya datengin, legalitas dan itu tanpa kontrak.

Bisa impor hanya dengan e commerce biasa. Itulah yang terjadi.

Di sinilah akhirnya kita akan bahas, apa yang bisa kita mulai.

Sebagai tahap memulai, mengetahui seluk beluk adalah hal yang wajib. Setelah itu baru kita lakukan scale up.

Berkaitan dengan itu, ada beberapa bagian materi disini. Dan artikel ini adalah materi pengenalan, seluk beluk, reason semua hal-hal yang berkaitan dengan mindset. Sedangkan untuk produk, pricing, shipping dst kita belum. Mari pahami dulu mindset impornya terlebih dahulu.

Apa Itu Impor?

Apa itu impor? apa itu international transaction?

Intinya secara singkat, international transaction adalah beli dari luar negeri dimasukkan ke dalam negeri atau sebaliknya.

Alasan Mengapa Orang Tidak Impor

Dibalik fenomena impor Indonesia
Asian business woman give you rejected sign, closeup portrait on white background.

Ada beberapa hal yang menjadi kendala mengapa orang tidak mau memulai impor. Kendala ini dapat berupa masalah mindset dan juga masalah teknis.

Pertama: Tidak Bisa Berbahasa Inggris

Jangan takut ngga bisa bahasa Inggris. Temen temen pergi ke Prancis ke Jerman atau Italy, mereka juga tidak bisa bahasa Inggris.

Bahasa itu intinya mereka mengerti, kita mengerti, sudah selesai.

Apa apa translate aja. Bahkan jika kalian chatting. Mereka sudah ada fitur translate otomatis.

Jadi, bahasa bukan kendala untuk impor.

Kedua: Ribet

Kendala kedua untuk impor adalah ribet.

Mereka berpikir mereka harus kirim dokumen yang tebal dan banyak. Padahal no! kita bisa dengan mudah langsung impor tanpa mengurus dokumen.

Kita hanya siapkan apa yang kita butuhkan. Fokus aja jualan.

Tinggal kita cari produsen kita dimana, bagaimana cara kita kirim barangnya dengan partner. Jadi ngga perlu kita produksi atau lakukan semua proses itu dari hulu ke hilir. Bahkan jika kita tidak ada izin untuk beli barang tersebut, cari perusahaan pakai izinnya.

Disini kita punya aturan, negara lain punya aturan maka tugas kita hanya mempertemukan aturan tersebut dan selesaikan.

Karena tidak semua barang bisa kita impor secara umum, ada produk yang terkena larangan melintas yang tidak bisa kita impor. Namun tetap bisa dengan beberapa dokumen. Seperti itu hal yang harus kita penuhi.

Untuk dokumen, pengujian, dst maka cari dan selidiki berapa habisnya untuk melakukan semua itu. Termasuk penanganan setelah turun dari kapal maupun pesawat.

Intinya, semua jadi sulit kalau kita yang lakukan semuanya sendiri.

Sudah ada bisnis yang ngurus surat-surat, ada yang khusus bongkar, ada yang angkut, ada yang macam-macam, minta bantuan kesana.

Jadi pahami perusahaan kita bagian apa, lainnya lempar ke pelaku bisnis yang lain.

Artinya mindset yang kita bangun adalah bisnis. Jadi tidak lokal, kirim barang di rumah, baru disebar, bukan seperti itu. Kita cukup pikirkan, jualan dimana, gimana cara jualannya, gimana belinya, gimana ngirimnya. Sesederhana itu bisnis.

Ketiga: Mahal

Kendala yang ketiga, orang berpikir impor itu mahal, ini juga salah.

Mengapa? karena dengan adanya efek globalisasi, pengiriman barang saat ini sangat cepat, mudah dan murah.

Lebih lanjut, barang yang kita beli itu bisa mendapat ongkir yang murah atau bahkan yang free ongkir.

Jadi anggapan bahwa impor mahal adalah salah, sulit juga salah.

Stereotip Negatif Orang Indonesia Tentang Impor

Dibalik fenomena impor Indonesia

Kita secara umum kita tahu orang Indonesia memiliki presepsi negatif terhadap kegiatan impor. Berikut ulasan dan bantahan.

Impor Mematikan Market di Dalam Negeri

Dibalik fenomena impor Indonesia, Biasanya sebagai dasar, orang Indonesia mengambil kutipan berita:

“Impor beras, di Saat Panen!”

Jadi, mematikan petani yang panen. Itu benar.

Tapi impor ngga cuma beras. Ada barang-barang impor yang memang dibutuhkan. Berapa yang dibutuhkan berapa yang diproduksi, berapa kurangnya. Disini kita main angka, dan mau ngga mau kita harus impor kurangnya.

Baru, kalau barang yang di Indonesia sudah melimpah tapi kita impor, ini yang keliru.

Maka, jadilah importir yang bermartabat. Jangan impor barang yang di Indonesia sudah melimpah ruah. Itu namanya konyol.

Impor Menurunkan Harga

Impor digenerelisasi menurunkan harga.

Memang, jika diperhatikan, harga untuk produksi di luar negeri sangat murah, harus diakui berlawanan dengan di dalam negeri kita. Ongkos produksi di Indonesia mahal.

Sebagai contoh, untuk sebuah kaos, HPP di Indonesia paling tidak 30 ribu, sedangkan di luar HPP cuma 10 ribu.

Jadi coba bayangkan, kaos datang dari China dengan harga murah, ditambah dengan cost shipping sedikit. Nah, hancur sudah harga di Indonesia.

Namun, ingat kita punya pemerintah yang mengatur hal tersebut.

Pemerintah sudah buat banyak kebijakan untuk melindungi market Indonesia. Ilmu kita belum sampai untuk melihat masalah seperti itu. Jadi kita tinggal ikuti saja dengan prasangka baik. Di pemerintahan juga banyak orang baik 🙂

Import Mematikan Karyawan

Dibalik fenomena impor Indonesia, Masalah karyawan di Indonesia memang seperti tiada berujung. Hal ini karena perilaku karyawan di Indonesia memang sedikit miris. Itu ada meskipun tidak semuanya.

Itulah mengapa perusahaan mulai berpikir untuk menggunakan mesin, ya untuk menghindari konflik.

Intinya, hal hal seperti ini salah satunya yang membuat kita berpikir untuk impor, mengapa?Karena impor itu mudah, pasarnya banyak, kompetitif, barang bagus, sedangkan produksi itu sulit.

Selain itu ingat, pasar di Indonesia sangat besar, sangat besar. Jadi misal ada 10.000 sandal, dengan kedipan mata, sebenarnya beres.

Jadi, jangan berpikir barang yang kita produksi jelek, bukan, mungkin barang tidak berada di pasar yang tepat. Semua ada pembelinya.

Impor Membuat APBN Defisit

Kita tidak membuat impact sebesar itu, benar benar tidak ada 0,01% kapital market kita.

Itu omongan sudah terlalu politis. Kita bisa berbicara seperti itu, jika kapital market kita di sektor migas nikel dengan pendapatan puluhan triliun. So, presepsi seperti itu, bisa kita bantah.

Lebih lanjut, faktanya yang menjadi penyebab defisit APBN adalah daya beli rendah, lemahnya nilai mata uang, pembiayaan pembangunan yang tinggi dan menghasilkan hutang dan bukan karena impor.

Ini tentu akhirnya menjadi anggapan yang salah juga.

Impor Mematikan Pasar di Indonesia

Dibalik fenomena impor Indonesia, Ini tidak akan terjadi, jika impor barang tepat, bukan barang yang merusak.

Selain itu, kebijakan pemerintah tentang ekspor dan impor sampai hari ini terus berkembang. Jika ada hal yang mengganggu kita tinggal lapor kepada badan bea cukai.

Bahkan jika yang kita impor adalah barang yang dibutuhkan, itu berarti kita sudah membantu orang. Dan jangan lupa kita juga telah membantu pemerintah dengan membayar pajak impor.

Impor Membuat Defisit Stok Produk

Dibalik fenomena impor Indonesia, Hal yang sama mengatakan kebalikannya. Kita menutup defisit produk di Indonesia.

Jadi, yang perlu kita selalu ingat bahwa, tidak semua kebutuhan penduduk suatu negeri tersedia di negeri tersebut. Ini seperti cerita insinyur Masjid Nabawi yang harus impor keramik dari Yunani.

Kita juga punya KPPI, kalau ada barang tertentu yang menyalahi, maka lapor ke sini, nanti bisa dikasih bea cukai masuk yang mahal supaya dapat bersaing. Atau jumlahnya dibatasi.

So, dari semua paparan yang telah dijelaskan, kesimpulannya adalah IMPOR ITU DIPERLUKAN.

Tidak berhenti sampai disini, berikut alasan mengapa kita memang harus impor jika diperlukan.

Alasan Mengapa Kita Harus Impor

Pertama: Membantu Bagaimana Suatu Produk Harus Berkembang

Impor dan ekspor berkembang dan membuat barang berkembang. Produsen jadi tahu apa yang dibutuhkan, apa yang harus ditambah, apa yang dikurangi, apa yang diperbaiki.

Kedua: Menambah Profit

Seperti telah dibahas di awal, jika barang dari luar itu murah dengan cost shipping yang murah pula, maka tentu kita dapat keuntungan yang lebih besar.

Ketiga: Memperluas Skala Produksi Kita

Poin ini dapat terjadi jika kita membuka pabrik diluar negeri dengan cost produksi yang murah lalu kita impor meskipun itu pabrik milik kita juga.

Keempat: Meluaskan Pasar Kita

Meskipun sebenarnya pasar Indonesia sudah sangat besar, namun jika ingin mengapa tidak merambah pasar luar negeri, toh tidak dilarang.

Kelima: Membuat Produk Kompetitif

Keenam: Persahabatan Antar Negara

Ketujuh: Menutup Kekurangan Dalam Negeri

Kedelapan: Mentransfer Teknologi Baru

Kesembilan: Banyak Variasi Unik dan Lucu

Terakhir: Menghindari Monopoli Barang

Garis Besar Proses Impor Mudah dan Simpel

Langsung saja, kita akan ambil barang dari Taobao atau 1688. Ada banyak alasan mengapa kita ambil dari e commerce tersebut.

Point pentingnya adalah: Jangan pernah lepas dari kalkulator, karena kita sedang main angka.

Angka apa yang kita mainkan?

 • Harga barang
 • Cost Shipping ke gudang dihitung
 • Dokumen charge gudang
 • International shipping
 • Charge gudang
 • Pajak

Lalu dimana kita akan jual? Kita akan mulai jual di Tokopedia, marketplace terbesar di Indonesia, agar lebih mudah karena trafik dan SEO tersedia.

Lampiran: study kasus.

Dibalik fenomena impor Indonesia Demikian prolog materi Import Antimainstream. Materi selanjutnya akan ditambah dalam artikel yang berbeda. #saya capek ngetik ya Alloh…T-T

Categories
Bahasa Jawa

√1001 Tembung Dasanama Beserta Pengertian dan Fungsi

Tembung Dasanama Beserta Pengertian. Selain tembung kerata basa dan rurabasa, Suku Jawa masih memiliki jenis tembung lain yang disebut dengan tembung dasanama.

Berikut ini akan dijelaskan apa itu tembung dasanama, apa fungsinya, berapa jenisnya dan contoh contohnya.

Pengertian Tembung Dasanama

Tembung Dasanama Beserta Pengertian, Tembung dasanama adalah persamaan istilah suatu kata dalam bahasa Jawa yang memiliki makna sama atau hampir serupa. Tembung Dasanama Beserta Pengertian

Dasanama hampir sama dengan sinonim, hanya saja isinya lebih kaya. Dikatakan lebih kaya karena dalam satu kata atau tembung dapat memiliki sinonim lebih dari tiga.

Tembung Dasanama Beserta Pengertian, Hal ini juga berkaitan dengan asal kata tembung Dasanama. Dasa artinya sepuluh, sedangkan nama artinya sama, nama. dasanama artinya sepuluh nama. Tembung Dasanama Beserta Pengertian

Namun yang perlu diperhatikan, tembung Dasanama tidak selalu memiliki sinonim dengan jumlah sepuluh, karena beberapa ada yang sampai 20 sinonim, namun beberapa juga ada yang hanya tiga.

Singkatnya, kata sepuluh hanya digunakan sebagai ‘isyarat betapa banyaknya’.

Penjabaran diatas sesuai dengan pengertian Dasanama dalam Bahasa Jawa:

Dasanama yaiku jeneng pirang-pirang kang tegese padha utawa meh padha (jenenge liya).

Tembung Dasanama Beserta Pengertian, Tembung dasanama muncul karena adanya perbedaan penyebutan kata dalam beberapa daerah di Jawa. Selain itu, Bahasa Jawa memiliki banyak memiliki tingkatan mulai dari basa ngoko kasar sampai basa krama untuk keraton. Sehingga akan ada perbedaan penggunaan sebutan untuk kata tertentu.

Orang Jawa sangat memperhatikan tutur kata mereka. Apakah pantas atau tidak, apakah luwes atau tidak untuk lawan bicaranya.

Fungsi Dasanama

Tembung Dasanama Beserta Pengertian, Tembung tembung Dasanama digunakan dalam karya sastra seperti dalam tembang, geguritan, parikan dll.

Dasanama juga digunakan dalam percakapan sehari hari untuk memperhalus kata dan untuk mempermudah penyampaian.

Khusus bagi orang yang membuat tembang-tembang, mereka harus benar benar menguasai atau bahkan hafal tembung tembung dasanama untuk mengatur jatuhnya guru lagu.

Jenis Tembung Dasanama

Tembung Dasanama Beserta Pengertian, Istilah atau kata yang ber-dasanama dalam bahasa Jawa sangat beragam, diantaranya:

 1. nama-nama tokoh pewayangan
 2. hewan
 3. penanggalan
 4. tempat
 5. hingga istilah umum yang berupa kata kerja dalam percakapan sehari-hari.

Kamus Tembung Dasanama Lengkap

Tembung Dasanama Beserta Pengertian, Berikut kamus tembung dasanama lengkap yang telah dirangkum oleh Sastra.org. Kamus dibawah ditulis campur untuk jenisnya, namun telah diurutkan menurut urutan alfabet.

A

 1. Akèh =akwèh, kèh, kwèh, ripah, gung, agung, waha.
 2. Aku =amba, ngong, ingong, ingwang, ulun, patikbra, katengong, ingsun, kawula, manira, robaya.
 3. Ala =dur, durta, juti, durstha, dusta, kunjana, durniti, durlaksana.
 4. Alas =wana, bana, tarataban, girang, lirang, utan, baga, wulusan, wêlahan, wanawasa, wanadri, jênggala, kênana.
 5. Alêm =astawa, alêmbana.
 6. Alis =drasthi, rasthi, siratmaja, hêning, dahya.
 7. Alus =mrêdu, wrêdu, mardawa, wèdi, widigda, sudha, tanu.
 8. Ambêkan =napas, huswa, swasa, huswasa.
 9. Anak =suta, putra, sunu, yoga, siwi, wêka, tanaya, atmaja, siwaya, ja, patut, banu.
 10. Angin =riwut, bajra, sindhung, anila, bayu, aliwawar, tata, barat, samirana, wirayang.
 11. Aran =ngaran, kêkasih, panêlah, juluk, parab, panêngran, wêwangi.
 12. Arêp =arsa, apti, ayun, arsi, yun, hyun.
 13. Asu =sona, srênggala, basu, anjing, swa, kuwaka, cêmêra, kicika, purisika, calura.
 14. Asor =adama, dama, sudra, ina, kumadama, pidak-pêdarakan.
 15. Asri =raras, rarasrum, sri, lêngêng, lawen, amêr, rêsmi.
 16. Ati =budi, ambêk, manah, galih, driya, praya, budaya, nala, prana, drana, tyas, wardaya, angên-angên, cita, sangka.
 17. Awang-awang =akasa, ambara, antarala, antariksa, awiyat, dirgantara, boma, gagana, tawang, widik-widik, namu-namu, jumantara, udara, ardya.
 18. Awak =wak, lingga, dhiri, raga, angga, deha, badan, tubuh, sulaksana.

B

 1. Bagèkake =nambrama, ngacarani, sambrama.
 2. Bagus =sigit, pêkik, jênthara.
 3. Bala =wadya, tantra, brêtya, balakuswa, wadyabala, wrahatbala, wadu.
 4. Balung =tosan, tulang, walung, asthika, dalêngka, sadhi.
 5. Bantal =karangulu, lêmpir, kajangsirah, suraga.
 6. Banthèng =andaka, nandaka, go, gawindra, gurisa, angun-angun, sarawa, jawidha, gawala.
 7. Banyu =we, tirta, warih, har, sindu, wayi, tuban, hèr, amêrta, arjuna, udaka, sangara, jala, jahni, jahnawi, jahning.
 8. Bangêt =antya, asru, arda, mandra, lwih, dahat, sakamantyan, tan sipi.
 9. Bangke =wangke, pratipa, parasu, watangga, sawa, kunarpa, kuwanda.
 10. Barat =angin, anila, bajra, maruta, pawana, samirana, bayu, sindhung, panca-ura, prabancana, pracandha, prahara, ata, gati, indri, margana, lesus, erawati, pratipa.
 11. Beda =pae, wanèh, bènèh.
 12. Bêbaya =bêncana, wèsthi, wancana, bema.
 13. Bêdhil =sanjata, saragni, brahmastra, mêrcukala, bahnija, warahas.
 14. Bêcik =adi, adya, ayu, sae, tama, ajêng, yogya, darma, arja, pênêt, santa, pelag, suba, tulyasri, yoga.
 15. Biyèn =dhihin, dhingin.
 16. Biyung =babu, biyang, rena, ibu, umi, wibi, indhung, darani, puyêngan, bibi.
 17. Bilahi =tiwas, wèsthi, pringga, durgama, pataka, parjaya, kasmala, pakewuh, pinun, laya, cilaka.
 18. Blêdhèg =bajra, gêlap, guntur, wrahaspati, erawati, mrêtyu, bahnindra, sirwa.
 19. Bumi =mandhala, dharana, maetala, buwana, basundara, basundari, pratyana.
 20. Bungah =harsana, arsaya, tustha, arsa, wijah, gambira, lalita, girang, enggar.
 21. Buta =danawa, danuja, ditya, diyu, wil, rasêksa, rasêksi, kalana, yaksa, kala, asura, dyani.
 22. Bojo =somah, suwami, garwa, grha, kalulut, kucumbi.
 23. Bodho =punggung, pingging, jugul, dama, kumprung.
 24. Bocah =rarya, wala, larya, walaka, rare, lare.

C

 1. Cangkêm =lesan, nana, panglinga, dukara.
 2. Cangklakan =kèlèk, goswa, kadakya.
 3. Cacad =ina, mala, cêla, cintra, ceda.
 4. Cacing =wrêcita, wrêjit, nahuti, lusi.
 5. Cèlèng =waraha, wêgang, durgangsa.
 6. Cêkêl =sambut, asta, jabat, gêgên.
 7. Clèrèt =kilat, lidhah, thathit, gêlap.
 8. Cumbana =among yun, among lulut, among raras, karasikan, pulangsih.

D

 1. Dalan =marga, sopana, ênu, lêbuh, lurung, yana, hawan.
 2. Dandan =ngadiraga, mandara, busana, tata.
 3. Dewa =absara, dewata, bathara, jawata, amara, rêsi-gana, hyang, widadara, nasa, sura.
 4. Dèwi =apsari, bathari, widadari, dewati, sura-wadu, sura-rêtna, waranggana.
 5. Dêlêng =dulu, miyat, ngèksi, mulat, satmata, anon, nabpada, ton.
 6. Durjana =duratmaka, dhustha, wêri, kunjana, dursila.
 7. Dampar =amparan, padmasana, singgasana, patarana, malige, mèru-padma, palangka.
 8. Dhewe =priyangga, juga, gana, anggana, pribadi.
 9. Dêlik =umpêtan, sênêtan, ampungan, bonglot, umêt.
 10. Dhuwit =arta, ardana, yatra, picis, kopang.
 11. Dhuwur =bentar, luhur, punjung.

E

 1. Endah =raras, rarasrum, sênên, wicitra, berama, alêp, rêsmi, listya.
 2. Êmas =jêne, kancana, kanaka, rukma, rukmi, rikma, lancana, suwarna, iradya.
 3. Êndhas =sirah, mustaka, mastaka, murda, utamangga, kumba, sidhira, ulu, mudangkara.

G

 1. ngGone =dènnya, denya, dera, dènira, donira.
 2. Panggonan =gwan, unggwan, don, laya, ênu.
 3. Gada =dhandha, bisana, lori, dhandhaka, loita, candha.
 4. Gajah =asti, dirada, èsthi, dwipangga, liman, matêngga, waniti, gajahmuka, angga.
 5. Galak =rota, lodra, krura, pragalba, darna, wiroda.
 6. Gaman =astra, sanjata, sara, bêdhama, braja.
 7. Gandewa =danu, laras, langkap, busur, puksana, nusara.
 8. Gawe =makirtya, ambangun, karya, kardi, karti, yasa.
 9. Gêdhe =agung, gora, dhakah, raya, sigrong, murda.
 10. Gêndera =dwaja, têngêran, panji, lalayu, sinjang, laga, tandha, daludag, umbul-umbul, rontèk.
 11. Gêni =agni, api,, bahni, dahana, brama, pawaka, siking, guna, mrêta, brahma, puyika, latu, puya, jata.
 12. Gludhug =grah, guntur, gumuruh, gêrah, guruh, gurnita, gurnang, gêtuk, gêtêr, patêr, goragra, bituk.
 13. Gulu =tênggak, jangga, lungayan, lungkaya, lèhèr, lungaya.75. Gumun =ascaraya, kawismayan, mindu, lamlam.
 14. Gunêm =wacana, ujar, wicara, dêlêng,[4] wiwaksita, ling.
 15. Gunung =adri, aldaka, ancala, ardi, arga, giri, parwata, wukir, enadra, giri, mèru, parbata.
 16. Guwa =guha, rago, gothaka, giyana, awama, ragu, runggu, susupan, song, padhuhan.
 17. Godhong =ron, rondhan,[5]patra, taru, dhahon, parna.

I

 1. Intên =ira, rêtna, sotya, galuh, nila, kumala, manik, kalêngka, wêdhihan.
 2. Irung =grana, parsana, nasika.
 3. Iwak =mina, jita, matswa, oti, wiyangga, mira, maswa.

J

 1. Jam =tabuh, pukul, tabèh, gathi, gathita.
 2. Jaran =swa, aswa, turangga, wajik, undhakan, kalangkya.
 3. Janaka = Permadi (tampan), Parta (pahlawan perang), Janaka (memiliki banyak istri), Dananjaya, Kumbaljali, Ciptaning Mintaraga (pendeta suci), Pandusiwi, Indratanaya (putra Batara Indra), Jahnawi (gesit trengginas)
 4. Jênêng =bisikan, parab, juluk, têngran, sêbut, wêwangi, asma, sambat, têngêran.
 5. Jurang =parung, rèjèng, trêbis, trêjung, sigrong, grong, lêmbah, kalora, gahana, nadindra.
 6. Jogèd =baksa, ngibing, ngigêl, mataya, taya, patrayuda.

K

 1. Kabèh =pwa, sakèh, sanggya, sadarum, sagung, salir, sawegung, sakalir, sakwèh, kapwa, samanta, kapya.
 2. Kêdhaton =karaton,, kadhatun, kênyapuri, puri, pura, prasadarga, pusantara, kadhatyan, kadhatwan.
 3. Kaya =kadya, kadi, lir, anglir, lwir, tulya, pinda,[6] yayah, pendah, asawang, sasat, saksat, saprati.
 4. Kayangan =endralaya, endraloka, endrapada, dewalaya.
 5. Kalajêngking =karkala, kiha, mracika, wrisika, wikatha, pracika.
 6. Kalah =asor, kasor, kandhah, kandhih, katitih.
 7. Kanca =kanthi, rowang, rewang, graya, pasaya.9
 8. Kancil =palguna, pêthangkus, gumira, marguna, wariga, sasa.
 9. Kang =sing, nikang, kanang, ponang, rikatang, rikanang.
 10. Kangên =wulangun, kudhandhangan.
 11. Karêp =abipraya, sadya, kapti, arah, angkah, praya, parasdya, kedah, dwistha.
 12. Kasêngsêm =wulangun, lênglêng, mangunêng, mangunkung, monêng.
 13. Kasmaran =karungrungan, brangta, kandhuhan, brangti.
 14. Katon =wuryan, kawangwang, kasatmata, kèksi, kèngis.
 15. Kacilakan =katriwadhan,[7] kawatgata, pataka, sêngkala.
 16. Kawêlasan =wilasa, parimarma, parimirma, runya.
 17. Kawuk =mênyawak, salira, diksa, miyangga.
 18. Kawruh =pangawikan, sastra, weda, widya.
 19. Kèwuhan =èmêng, kawêkèn, kepyan, kepon, keron, kewran, wagugên.
 20. Kêbo =mundhing, wrasaba, misa, andhanu, srawana, andhana, maesa.
 21. Kêmangga =warmata, kyaksa, garagati, gumênggêng, kêmamangga[8]
 22. Kêmbang =sêkar, sari, puspa, puspita, kusuma, kumala, padma.
 23. Kêndêl =sudira, darna, nirbaya, nirbita, wani.
 24. Kêpengin =kudhandhangan, mahyun, sambega.
 25. Kêpithing =drahi, darika, kamitra, kathira, mindara.
 26. Kêris =dhuwung, wangkingan, katga, curiga, suduk, sundhapa.
 27. Kêsêngsêm =wulangun, wuyung, brangta, brangti, tura, suraga.
 28. Kêsuwur =sumbung, sumbaga, kalok, kaonang-onang, kajanapriya, kasub, kawêntar, kombul, kaloka.
 29. Kêthèk =wre, rewanda, kapi, kuthila, wanara, palwaga, kapila, kuthilapas, juris.
 30. Kidang =arina, sanggira, walgasa, ujung, mrêga, saraba, cêmuru, wariga.
 31. Kidul =dyaha, duksina, daksina, raksira. Kidulwetan = tunggara, byabya. Kidulkulon = kaneya.
 32. Kilat =thathit, laban, lidhah, widyuta, lidha, obar-abir.
 33. Kinjêng =Kipada, trungka, gambyang, trawinggana.
 34. Klabang =kanaba, manggakala, sirsa, sirusapa, sangkatha.
 35. Kuburan =astana, pasetran, pasarean, makam, patyastana.
 36. Kuku =kênaka, tulangsa, umêt, pakri.
 37. Kulit =walulang, kumara, wacucal, carma, kusika.
 38. Kuning =pita, jênar, gadhing.
 39. Kuping =talingan, padlingan, pangrênga, karana, karni, kenoh.
 40. Kucing =pusa, kumwangga, kuwikri, posiyang, lindhika.
 41. Kuwatir =sumêlang, sandeya, waswita, wancakdriya, mamang, walangati, ganggam, walangkayun, walangkapti, kapita.
 42. Kobong =gêsêng, basmi, kawêlagar, tunu.
 43. Kodhok =wiyangga, canthoka, pas, wiyung, wrêstika, weyangga.
 44. Kombang =brêmara, sadpada, madukara, madubrata, pohali.
 45. Konangan =kawadaka, kacêngikan, kabikana.
 46. Kongkonan =utusan, duta, caraka, sagnyana, cundhaka, gandhèk, wimbasara.
 47. Kowe =andika, rika, ta, kita, pakênira, sira, pukulun, paduka, pêna, dika, pantèn.
 48. Kreta =rata, padhati, ratangga, yana, wimana, gotana.

L

 1. Layang =nawala, sêrat, pustaka, kintèki, walgita, wilapa, palupi, patra.
 2. Laku =lakwa, laksa, laksana, laksita, caraka, laris, lintang.
 3. Lambe =lathi, bibir, talawya, dukara, kalpija, wiwitra, wiruca.
 4. Lan =dan, lèn, lawan, kalawan, miwah, tanapi, apituwin.
 5. Lanang =jalêr, jalu, priya, purusa, kakung.
 6. Langgêng =baka, lana, anitya, satiti, sanityasa.
 7. Langit =boma, bomantara, akasa, antariksa, wiyat, wiyati, cakrawala, gagana, widik-widik, byoma, antarariya.
 8. Lara =roga, agring, rapuh, angluh, grah, wikara, marana.
 9. Lawang =wiwara, dwara.
 10. Lèng =nanda, wilasita, rong, rago, song, trustha, trusthi, wiwara, guwa, gatra, babahan.
 11. Lêgi =hartati, madura, sarkara, manis.
 12. Lêmah =(idêm bumi) siti, kisma, kismaka, pratiwi, bantala, bumija, pratala, maitala, buh.
 13. Lêmês =mrêdu, mardawa, wrêdu, lêntur, luwês.
 14. Lêmut =nyamuk, murinda, muring, jingklong.
 15. Liya =lèn, liyan, beda, manèh, pae.
 16. Lindhu =prakêmpa, lindhung, kampita.
 17. Linuwih =linuhung, danuja, dibya, maha, kalana, nindhita, nindya, prameya, narawantah.
 18. Lintah =wrêdu, uta, wrêduangga
 19. Lintang =wintang, kartika, sudama, tranggana, sasa, taranggana, bintang, sukra, buda, (mêrkurius), baoma (mars).
 20. Lingsang =canana, dokara, waringsang.
 21. Lumaku =lumaksana, lumastari, lumampah, lumaris, tumindak.
 22. Lunga =alès, lès, anis, linggar, wisata, mentar, mandra, layat.
 23. Lungguh =lênggah, linggih, sila, satata, pinarak.
 24. Lutung =cênguk, budhêng, krêsnangga, wiruka, anjani, silanjani.
 25. Luwak =lêwis, harwaka, lardha.
 26. Luwih =langkung, kalangkung, wi, ti, di, su, kamantyan, dibya, maha, nin, prama, nindya, kamayangan.
 27. Lor =utara, untara, nurwitri (lor wetan),[9] narasunya (lor wetan).

M

 1. Mabur =nglayang, ngambara, muluk, maudara, lawat.
 2. Marcapada =madyapada, marapada, narapada, janmapada, janapada, janaloka.
 3. Maling =cora, curi, durjana, dursila, endrajala.
 4. Manèh =malih, manih, maning, muwah.
 5. Manuk =kaga, paksi, kukila.
 6. Mangan =bukti, nadhah, boja, bojana, baksa, dhahar.
 7. Mangkene =nihan, kadyeka, nono, ya ta, samangkana.
 8. Mangsa =a. arane :1. Buda, 2. Buja, 3. Wedha, 4. Caturyuga, 5. Gati, 6. Wanaya, 7. Biksuka, 8. Basu, 9. Nanda, 10. Boma. b. pranatamangsa: 1. Kasa (Kartika) 41 dina, 2. Karo (Pusa) 23 dina, 3. Katêlu (Manggasri) 24 dina, 4. Kapat (Sitra) 25 dina, 5. Kalima (Manggakala) 27 dina, 6. Kanêm (Naya) 43 dina, 7. Kapitu (Palguna) 43 dina, 8. Kawolu (Wisaka) 26 dina, 9. Kasanga (Jita) 25 dina, 10. Kasêpuluh (Srawana) 24 dina, 11. Dêstha (Padrawana) 23 dina, 12. Sadha (Asuji) 41 dina.
 9. Mata =aksa, aksi, èksi, tingal, soca, caksu.
 10. Mati =lalis, ngajal, lampus, lena, palastra, antaka, ngêmasi, antu, seda, surud, pralaya, padhêm, murud.
 11. Macan =mong, arimo, sima, singa, sardula, pragalba.
 12. Mega =ima, jaladara, irawan, imalaya, kokap, dumaya, imantaka, urur.
 13. Mèlu =nut, anut, tumuntur, dumulur, umiring, tutwuri, tutwuntat.
 14. Mêmpêng =asrêng, kapiadhêm, kapatibrata, kêsêksan, tumêmbirang, adrêng.
 15. Mênang =jaya, digdaya, digjaya, wijayanti, wijaya, unggul.
 16. Mênjangan =sangsam, krandhi, canggah, randhi, rusah, wrangga.
 17. Mêndhung =rêmêng, rumung, dhanu, jaladara, rarabi, ambuda, limud, gana, jaladha.
 18. Mênêng =minggu, rêgu, mona, kapinêng.
 19. Mêrak =badhak, cohung, manyura.
 20. Mêtêng =nggarbini, ngandut,[10] ngandhêg, maudara.
 21. Mili =umis, drawaya, marawaya.
 22. Miranti =samêkta, sangkêp, siyaga.
 23. Misuwur =kaloka, kondhang, kalok, kontab, kajuwara, kawarta, kuncara, kawêntar, kasub, kasumbaga, kasusra, kasruh.
 24. Muja =manêkung, sêmèdi, nêgês, manuswara.
 25. Mulane =dadi, marma, sumarma, sangsipta, marmi, matang.
 26. Mung =anging, juga, kêwala, muhung, lêhêng.
 27. Munggah =sumêngka, nungsung.
 28. Mungsuh =satru, ripu, lawan, parangmuka, wèri, durniti.
 29. Murangkrama =calawanthah, murangkrama, narukrama, murangtata.
 30. Muring-muring =kurda, krodha, condha, kotbuta, duka, bramantya.
 31. Murub =malad, maladi, makara, lumêng, arkara, jwalita.
 32. Mokal =dupara, durantara, asambawa.
 33. Momong =among, wong-wong, wangwang.

N

 1. Nagara =praja, kutha, radya, pura.
 2. Nalika =rikala, sahat, sêdhêng, duk, kala, dupi, tatkala.
 3. Nanging =anging, anapi, mapan.
 4. Napas =huswa, huswasa, niswasa.
 5. Nêmpuh =ngambul, angrok, byat, sumèbêt.
 6. Nêngsêmake =birama, lêngêng, manoara, manuhara, ragakarana.
 7. Niliki =maninjo, manambangi, ngendhangi.
 8. Nistha =adama, asor, papa, sampati, kuthip, cuta.
 9. Nuli =nuntên, tandya, nulya, dan, adan, saksana, wawang, rêke, samantara, manêhêr, wangwang.
 10. Nulis =nurat, nyitra, mareka, nitra.
 11. Nom =nèm, anom, mudha, taruna, taruni, anyas.
 12. Nyambutgawe =nambutkarya, nambut kardi, ngupa boga, ngupajiwa.
 13. Nyandhak =ngrênggêp, rumênggêp, nyambut, ngasta.
 14. Nyapa =nambrama, nyênggara, sumapa.
 15. Nyata =yêkti, byakta, wyakti, niyata, wèdi.
 16. Nyawa =atma, jiwa, satmaka, suksma, atmaka, yitma, yatmaka.
 17. Nyêmbah =wotsari, wotsinom, wotsêkar, nêmbah, mangênjali, mangarcana, mandrawa, ngaraspada, mangêstupada.
 18. Nyunggi =ngêmbun, nuhun, mundhi.
 19. Ngadêg =mandhiri, madêg, mandaka, mradêksa.
 20. Ngalêm =ngalêmbana, ngumastawa, manadukara, mudya, galang, muji, ngêla-êla, ngastuti.
 21. Ngamuk =gardaka, ngiwung, liwung, mamuk, mawuk.
 22. Nganggit =angikêt, angapus, anggupita, angrumpaka, nawunggita, angripta, anggubah, anukarta.
 23. Ngarêp-arêp =ngarsa-arsa, ngarsi-arsi, marêp-arêp
 24. Ngenaki =sambrana, maenaka, mahandani.
 25. Ngênani =mranani, angêne, manduki, cumundhuk.
 26. Ngêsah =angluh, manglah, angsasa.
 27. Nginang =mucang, menang, mawoh, nambuka.
 28. Ngincêng =ngincêr, nginte, niyangake.
 29. Nglipur =ngimur, ngalimur, ngrarapu, mriyêmbada.
 30. Ngumbara =ngalaya, kalana.
 31. Ngunandika =anggarjita, ngudasmara.
 32. Ngrêngga =miwêh, nguparêngga, macarana, manupaka, marunggya, ngoswa, sumungga, nawung, mimaha, mandara, karawistha, mangiwêh, manukarta.
 33. Ngrintih =ngrêngik, ringing-ringih, ngrêngih.
 34. Ngrujuki =mangayubagya, manadukara, manaduganda, manobawa.

O

 1. Olèh =antuk, molih, pakantuk.
 2. Omah =griya, wisma, dalêm, suyasa, graha, bale, panti.
 3. Oncat =anglès, lès, linggar, wiwarjita.
 4. Ora =tan, tar, datan, datar, taman.

P

 1. Pajangan =patani, pajungutan, tilamrum, jinêmrik, mandakiya.
 2. Padha =samya, kapya, kapwa.
 3. Padhang =prawana, dipa, bawera, lasa.
 4. Pakewuh =bancana, bêndana, pringga, walangsangkêr.
 5. Pakurmatan =pangastawa, astuti, kastawa, panakrama.
 6. Pakumpulan =pahêman, pahoman.
 7. Palungguhan =patarana, sasana.
 8. Pamulangan =pawiyatan, pracabakan,[11] kartawaran.
 9. Pamujan =sanggar, palanggatan, pamêlêngan, pidikan, wijana.
 10. Panah =astra, sara, braja, jêmparing, margana, bana, naraca, sayaka, warastra.
 11. Pandhita =biksu, bramana, rêsi, wiku, dwija, wipra, yogi, yogiswara, maharsi, dwijawara, mahayêkti, mahamuni, mahaning, sunyata, suyati, sewasogata, ajar.
 12. Panêngah =pamade, wirun.
 13. Panuntun =nayaka, pramugari.
 14. Pantês =yogya, rêspati, yukti, mungguh.
 15. Pangaji-aji =pudyastuti, pujabrata, pujakrama.
 16. Pangan =bukti, boja, baksa, boga.
 17. Pêngarêp =kretawadana, nayaka, pramuka, pramugari.
 18. Panggawe =pakêrti, kirta, kirti, kirtya.
 19. Pagawean =pakaryan, pakarti, gawe, ayahan.
 20. Panggonan =asana, êndon, sasana, sana, loka, laya.
 21. Paprangan =adilaga, pabaratan, payudan, palagan, pamedan, rananggana, rana.
 22. Para nyai =pawongan, cèthi, paricara, manih, kaka-kaka, kaki-kaki.
 23. Paseban =pasewakan, panangkilan, pasowanan, pancaniti, balerong.
 24. Patamanan =adyana, wêdari, mantrasari, sarilaya, mandrakusuma, pijana, taman sari.
 25. Patapan =dhepok, asrama, pamidikan.
 26. Pati =antaka, pralaya, lena, surud, ngêmasi.
 27. Patih =nindyamantri, rêkyanapatya, mantrimuka, mantriwisesa
 28. Paturon =boma, pagulingan, paprêman, tilam, pajungutan, gupit, jinêm rum.
 29. Pawèh =paparing, wilasa, ganjaran, nugraha, parman, pitêdhan.
 30. Pêdang[12] =sabêt, candrasa.
 31. Pêdhêd =lawana, lona, kathuka.
 32. Pêdhut =lamuk, ampak, limun.
 33. Pênyu =masiran, kêtêm, kurma.
 34. Pêrang =yuda, laga, jurit, pupuh, rok, bandayuda, bandawala, pragola.
 35. Pêsthi =yêkti, niscaya, istura, tamtu, wastu, byakta.
 36. Pilingan =pilisan, pamidhi, pilis.
 37. Pintêr =nimpuna, widigda, widura, guna, wasis, budiman, putus, wicaksana, wignya, lêbda, kartiyasa, sêntika, limpad.
 38. Pinggir =têpi, imbang, swamipa.
 39. Piranti =pandaya, wiyasa, wisaya.
 40. Pitutur =darma, warsita, wursita, wasita, warah, wuruk.
 41. Pujangga =kawirêja, kawitana, kawindra, yampu.
 42. Pulo =nuswa, nusa, dipa.
 43. Piwulang =warah, wuruk, wiyata.
 44. Punggawa =nayaka, wadana, pratiwa, prameya, manggala, brêtyapati, mantri.
 45. Putih =seta, pingul, dawala, kapila, pinge.
 46. Putu =wayah, putraka, wancala.
 47. Putri =dèwi, duhita, wahini, rini.
 48. Pucak =agra, gera, cundha, tunga.
 49. Polatan =naya, nayana, netya, wanglu.
 50. Pondhokan =sanggraha, kuwu, pakuwon, pasanggrahan, parêrêman, wangunan.
 51. Pupus =pradapa, êlung, laksmi, komala, suhun.
 52. Prajurit =wira, prawira, wara, sura, danuja, narawara, tamtama.
 53. Prahara =bayu bajra, pancawora, pracanda, riwut, sindhung, aliwawar, pratipa.
 54. Pramèswari =dayinta, dayita, sori, mahisi, narpawadu, natadèwi, bini aji.

R

 1. Rajabrana =brana, rajatadi, dunya, rajapèni.
 2. Rai =muka, waktra, wadana, surya, pasuryan, swa.
 3. Rambut =rema, roma, wèni, sinom, kesawa, jatha, kesa.
 4. Rame =atri, ramya, umyung. gumuruh, asrang, gurnita, gumêr, gumrêk, rumung, sumrêk.
 5. Rampung =paripurna, palakarta, palestha, pulasta, labdakarya.
 6. Rase =rasya, julungwangi, widata.
 7. Ratu =esa, aji, dipa, raja, nata, narendra, nararya, naranata, nara iswara, sri, maharaja, pamase, buminata, mah raja, dhatu, prabu.
 8. Rêmbug =wuwus, ujar, ucap, ling, wacana, wicara, wursita, ngling, gusthi.
 9. Rêmbulan =candra, badra, sasi, basanta, kirana, wulan, lèk, sitarêsmi, sasadara, sitèngsu, soma.
 10. Rêrênggan =busana, uparêngga, carana, pahyasan, unadi, karawistha.
 11. Rêca =pratima, arca, bimba.
 12. Rungu =piyarsa, rêngên,, piyarsi.
 13. Rusak =ruksa, suh, brastha, rêmpak, prawasa, rabasa, nir, gêmpang. punah, rurah, rug.
 14. Rosa =sarosa, daya, prakosa, gagah, baka.

S

 1. Sabab =karana, niwanda, nimita.
 2. Sadulur =kadang, sudara, sagarba, saringan, yadu, warga, wandawa.
 3. Sadhiya =rumanti, miranti, siyaga.
 4. Sagara =samodra, tasik, jaladri, jalanidi, lahut, gambiralaya, udadi.
 5. Saya =sangkin, ngranuhi.
 6. Sayêmbara =pasanggiri.
 7. Sakti =yoni, nuraga, wijaya.
 8. Samar =maya, tambung, tidha-tidha.
 9. Sanak =kadang, kadang-kadeyan, bandhu, bandhawa, palibaya.
 10. Sanaksadulur =wandu-wandawa, wanduwarga, wangsa.
 11. Sapi =lêmbana, andini, andana.
 12. Sarèh =santa, rêrêm, komala.
 13. Satriya =danudara, andanawarsih.[13]
 14. Senapati =senapatya, brêtyapati, narawara, panglima, hulubalang, pramugari.
 15. Satus =sata, satak, swata.
 16. Sèwu =saharsa, saiwu.
 17. Sêdhih =wyung, wulangun, anglês, duhkita, dukacipta, giyuh, katrêsnan, kung, manastapa, manonbawa, mangunêng, mèpu, margiyuh, rancaka, rimang, turida, èmêng.
 18. Sêmèdi =manungku puja, mangeka pada.
 19. Sumaput =kantaka, kantu, kapidara, marput.
 20. Sêmbah =astawa, astuti, arcana, bêkti, mangênjali, èstu, ngèstupada, wotsari, wotsinom, mangastawa, widya, nadpada.
 21. Sêmbrana =lirwa, pêpeka, pramada.
 22. Sêmu =asmu, èsmu, masmu.
 23. Sêmut =brêkithi, tutsama, kariti, sarawa.
 24. Sêndhang =bak, lwah, botrawi, warigi, jahning, nastapa.
 25. Sênêng =tusta, lamlam, tusthi, kasarjon, karongron, lêlangên.
 26. Sêngsêm =asmara, sêm, turida, carya, sarya.
 27. Sêrik =runtik, êru, rêngu, ru.
 28. Sêpi =sunja, sunya, samun.
 29. Sathithik =sapala, samatra, alpa.
 30. Sigêg =ata, atita, data tita, data pitana.
 31. Sih =asmara, manobawa, parimarma, palimirma, wilapa.
 32. Sih-sinihan =karonsih, salulut, prêjiwatan.
 33. Siyung =jatha, jêthis, saradala.
 34. Sikil =suku, pada, sampeyan, paduka, samparan.
 35. Siksa =sapudhêndha, wêsiasat, wigraha.
 36. Sitinggil =sitiluhur, sitibentar, manguntur, balerungga.
 37. Slamêt =ayu, basuki, yuwana, swasta.
 38. Sugih =kaya, drêbala, sardana.
 39. Sukêt =dhukut, kalang-kalang, trena.
 40. Suksma =yatma, yatmaka, yitma.
 41. Sulaya =dêrganca, salawana.
 42. Sumur =parigi, gustha, andu.
 43. Sumorot =amyang, dumilah, mradipta, rucitra, supraba.
 44. Supaya =darapon, supadya, maran, darapwan.
 45. Surup (wayah) =sandekala, sandyakala, sandyawila, sirêm-sirêm.
 46. Susah =rudita, manastapa, mirong, turida, ruwida, duhka, wirangrong, wingit, rudah, wigêna, kung, kingkin, sungkawa, sêkêl, wuyung, galana, bunêk, wiyadi, wiyoga.
 47. Suci =jêrnih, brêsih, makêning.
 48. Suwiwi =paksa, lar, pênjawat, lahuyang.
 49. Suwung =napi, namu-namu, wuk, wun.
 50. Sorot =kênyar, kirana, kram, ujwala, ujwalita, sênên, sunu.
 51. Srêngèn =runtik, bêndu, bramantya, maringut, rêngat, duka.
 52. Srêngenge =arka, aruna, raditya, pratangga, diwangkara, prabangkara, pratanggapati, bagaspati, baskara, bagaskara, arditiya, radite, suwandagni, arimurti, banu.
 53. Swara =sraba, bawa, wakya.
 54. Suwarga =endrabawana, kahyangan, nirwana, kadewatan, suraya, suranadi, ariloka, aribawana, endraloka, surabawana.

T

 1. Tali =pusara, apus, bêndana, pratisara.
 2. Tamba =usada, mausada, maosadi.
 3. Tamèng =puksur, paris, jêbêng, kantar.
 4. Tampa =sambut, tanggap, tarima.
 5. Tansah =nityasa, titir, anggung, lana, nitya, lot, manggung.
 6. Tangan =asta, lungia, lungiyan, sikara, bujaka.
 7. Tangi =bangun, wungu, manindawa, manandra.
 8. Taun =warsa, warsaya, warsaka.
 9. Tatakrama =kramaniti, parikrama, udanagara, subasita.
 10. Tatu =labêt, kanin, brana.
 11. Taun =Alip, Ehe, Jimawal, Je, Dal, Be, Wawu, Jimakir.
 12. Tawon =brêmara, sadpada, tuskara.
 13. Teja =wangkawa, kuwung, danu, danumaya.
 14. Têgal =talun, pathalunan,[14] medan, setra.3
 15. Têkèk =basu, tatmaka, darnita.
 16. Têntrêm =rêrêm, ênang, gayêng, santi.
 17. Têtêp =lana, langgêng, sasada, lane.
 18. Tikus =wêgang, musi, wehyang.
 19. Tilik =tinjo, sambang, lawat.
 20. Tlapukan =pakêjèpan, duraksa, anetah.
 21. Tuladha =darsana, kupiya, lupiya, palupi, sudarsana.
 22. Tulis =nêrat, citra, carik, sastra, ciri, gurit, lukita.
 23. Tulus =sudarga, widada, sudha.
 24. Tumbak =lêmbing, waos, watang, sulaka, galah.
 25. Tumungkul =mabukuh, makidhupuh, marikêlu.
 26. Tuna =rugi, ruge, nirlaba.
 27. Tunjung =trate, sarasidya, samawih, kumuda, pakaja.
 28. Tunggangan =titihan, wahana, tumangan, wimana.
 29. Turu =tilêm, sare, guling, nendra, mrêm, supta.
 30. Tutwuri =tutwuntat, lumiring, lumirig, tumular, lumud, tumuntur.
 31. Tuwa =tuha, wrêdha, sêpuh, jimbun.

U

 1. Udan =wrêsthi, jawah, jawuh, jawèh, riris, warsa, wrêsti, truh, ratacap, taracah, sra, rarabi, rêrêb, krêmun, darsa, surur.
 2. Ula =sarpa, taksaka, naga, urar, ananta, wasu, basu, bujangga, ardawalika.
 3. Ulat =nitya, naya, liring, wulat, nayana, jaswa, natya, netya.
 4. Ulêr =wrêki, hurta, kramira.
 5. Umbul-umbul =tunggul, dwaja, daludag, juluk-juluk.
 6. Ukum =gêdhak-gêdhik, sêngkung, sêngung, garwita.
 7. Untu =waja, danta, denta, udaka.
 8. Urang =makara, mangkara, pakeng.
 9. Urip =gêsang, hidhup, atma, juwita, tuwuh, jiwana, kayun, satmaka.
 10. Utawa =atawa, atanapi, nguniwèh.
 11. Utusan =duta, cacala, caraka, cundhaka, gandhèk.
 12. Uwang =wêhang, wêgang, paksa.

W

 1. Wadon =èstri, dyah, wanita, juwita, wanudya, kani, waita, garini, wara, rèni, dayita, gini, rêtna.
 2. Walang =wancak, anggas, wancal.
 3. Wani =sura, darna, guragadha.
 4. Wangi =amrik, arum, sumrik, wida.
 5. Waringin =mandira, gurda, prih.
 6. Warna =rupa, aneka.
 7. Waskitha =wicaksana, sinangjana.
 8. Waspada =pranawa, prastawa.
 9. Watês =ingan, tata, parimana.
 10. Watu =sela, gilang, parang, kumalasa, padsa.
 11. Wêdi =jrih, três, takut, wiwrin, giris, girisa, ulap.
 12. Wêdhus =kambing, dumba, padrawana, medaka, menda.
 13. Wêkasan =wasana, puwara,têmah,, datatita, iti, anta.
 14. Wêlas =turida, tura, wilasa, kurunya, rudya.
 15. Wêruh =udani, upiksa, upaksi, wikan, wrin.
 16. Wêtu =wijil, wiyos, wahya, wimba, ja, wurya.
 17. Wêsi =ayah, aya, bêsi, warani.
 18. Wêtêng =padharan, udara, garba.
 19. Widadari =apsari, dèwi, dewati, bathari, waranggana, yuwati.
 20. Wiwit =lêkas, gagat, prawita, wurya.
 21. Wit =wrêksa, taru.
 22. Wuda =lagna, lagnyana, lêgêna.
 23. Wudêl =pusêr, nabi.
 24. Wong =wang, jana, janma, jalma.
 25. Woh =pala, uma, wilupa.
 26. Wuku = diurut = Sinta, Landêp, Wukir, Kuranthil, Tolu, Gumbrêg, Warigalit, Warigagung, Julungwangi, Sungsang, Galungan, Kuningan, Langkir, Mandhasiya, Julungpujud, Pahang, Kuruwêlud, Mrakèh, Tambir, Mêdhangkungan, Maktal, Wuye, Manail, Prangbakat, Bala, Wugu, Wayang, Kulawu, Dhukut, Watugunung.
 27. Windu =Kuntara, Sangara, Sancaya, Adi.
 28. Yèn =yan, mênawa, bilih, upama, upami, lamun, kalamun.

Dasanamane Dina lan Weton

Dina

 1. Ahad : Dite
 2. Senin : Soma
 3. Selasa : Anggara
 4. Rabu : Buda
 5. Kamis : Rêspati
 6. Jumat : Sukra
 7. Sabtu : Tumpak

Pasaran

 1. Kliwon : Kasih
 2. Legi : Manis
 3. Pahing : Paing (pêthakan)
 4. Pon : Pon (kuningan, kêlabêt)
 5. Wage : Cêmêngan

Dasanamane Alam

 1. Banyu dasanamane we, tirta, warih, har, sindu, wayi, tuban, hèr, amêrta, arjuna, udaka, sangara, jala, jahni, jahnawi, jahning.
 2. Lintang dasanamane wintang, kartika, sudama, tranggana, sasa, taranggana, bintang, sukra, buda, (mêrkurius), baoma (mars).
 3. Bumi dasanamane mandhala, dharana, maetala, buwana, basundara, basundari, pratyana.
 4. Angin dasanamane riwut, bajra, sindhung, anila, bayu, aliwawar, tata, barat, samirana, wirayang.
 5. Srêngenge dasanamane arka, aruna, raditya, pratangga, diwangkara, prabangkara, pratanggapati, bagaspati, baskara, bagaskara, arditiya, radite, suwandagni, arimurti, banu.
 6. Gunung dasanamane adri, aldaka, ancala, ardi, arga, giri, parwata, wukir, enadra, giri, mèru, parbata.
 7. Langit dasanamane boma, bomantara, akasa, antariksa, wiyat, wiyati, cakrawala, gagana, widik-widik, byoma, antarariya.
 8. Geni dasanamane anala, api, apuyya, agni, dahana, latu, pawaka, puya, puyika, mercu, mretyu, bahni.
 9. Lemah dasanamane rasatala, kisma, kismaka, siti, swanapada, laksititala, bantala, bumija.
Categories
Bahasa Jawa

√125 Contoh Tembung Kerata Basa Beserta Arti dan Contoh Ukara

Tembung Kerata Basa merupakan salah satu ragam bahasa masyarakat Jawa yang unik.

Kerata basa adalah bentuk akronim yang dibuat tidak menggunakan kaidah. Tepatnya, jika akronim dalam Bahasa Indonesia dibuat secara teratur menggunakan suku kata depan atau belakang saja, maka kerata basa secara konsisten mencampur aduk suku kata ini hehehe.

Bagi orang Jawa yang terpenting adalah akronim tersebut memberikan makna yang sama atau setidaknya nyrempet bagi sebuah kata.

Selanjutnya agar lebih paham, berikut ini ulasan kerata basa basa Jawa mulai dari pengertian, jenis, contoh dan kalimat menggunakan kerata basa.

Pengertian Kerata Basa

Tembung Kerata Basa
Tembung Kerata Basa

Berikut ini beberapa pengertian kerata basa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa:

 1. Keratabasa adalah frasa yang dibentuk untuk mengartikan sebuah kata dengan menganggap kata itu sebagai sebuah akronim.
 2. Kerata basa adalah memaknai kata-kata dilihat berdasar suku katanya.
 3. Kerata basa adalah mengutak-atik dua kata atau lebih kemudian digabungkan dengan cara disingkat.
 4. Kerata basa (baca: kerotoboso) merupakan suatu istilah yang menggambarkan pemaknaian pada setiap satu suku kata. Sehingga setiap satu suku kata tesebut diotak-atik menjadi makna baru yang menggambarkan kata aslinya.
 5. Kerata basa yaiku negesi tembung sarana mirid swara wandane utawa tembung loro sing digandheng banging suda wandane lan mawa teges.
 6. Kerata basa yaiku nguthak ngathik tembung supaya mathuk.
 7. Kerata basa yaiku ereta basa utawa jarwa dhosok yaiku negesi tembung kapirid saka wancahan wandane, utawa nguthak-athik tembunge supaya mathuk.

Nama lain kerata basa adalah ereta basa atau jarwa dhosok.

Beberapa kerata basa mempunyai makna yang sinkron dengan kata yang dimaksud, namun beberapa yang lain tidak mempunyai makna apapun.

Jenis Jenis Kerata Basa

Berdasarkan pengelompokkan kata, kerata basa dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

 1. nama benda misalnya cangkir, krikil dan wedhang
 2. nama anggota keluarga misalnya anak, adik, bapak dan ibu
 3. nama bulan januari, september, desember, oktober
 4. aktivitas misal, tandur dan tapa
 5. keadaan misal saru, tuwa dan prawan
 6. anggota badan misal, irung, cangkem, bathuk
 7. identitas misal piya, wanita, denawa
 8. pakaian misal kathok, kupluk dan sruwal
 9. tradisi kebudayaan misal tayub, ludruk dan berkat.
 10. nama tumbuhan misalnya suruh, tebu, sinom
 11. nama pekerjaan misalnya sopir
 12. nama transportasi misalnya sepur dan dokar
 13. nama buah misalnya gedhang.

Daftar Tembung Kerata Basa

Berikut ini daftar tembung kerata basa, Basa Jawa lengkap sebagai referensi belajar. Sebagai informasi berikut adalah contoh tembung kerasa basa yang populer, kamu juga bisa menciptakan kerata basa dengan kreasimu sendiri.

 1. Anak : Karep apa-apa kudu ana lan enak.
 2. Adik : Anggere di didik
 3. Ayu : Parase gampang payu
 4. Andhong = anake supaya gelis nggendhong
 5. Bapak : Bap apa-apa pepak
 6. Batur : Embat-embating tutur
 7. Bocah : Mangan kaya kebo, gaweyane ora kecacah.
 8. Brekat : Dideleh mak breg terus diangkat
 9. Buta : Kalbu sing ora ditata
 10. Cangkem : Yen ora dicancang ora mingkem.
 11. Cangkir : Kanggo nyancang pikir
 12. Cengkir : Kencenge pikir
 13. Copet: ngaco karo meper-mepet
 14. Dhalang : Ngudhal piwulang
 15. Denawa : Ngeden hawa ngumbar hawa napsu
 16. Desember : Gedhe-gedhene sumber
 17. Dongeng : Dipaido ora mengeng
 18. Dubang = idu abang
 19. Garwa : Sigaraning nyawa
 20. Garbu : Yen ora mbegar ora iso mlebu
 21. Gedhang : Saged padhang, digeget bar madhang.
 22. Gelas : Yen tugel ora kena dilas
 23. Gerang : Segere wis arang-arang
 24. Guru : Digugu lan ditiru
 25. Gusti : Bagusing ati
 26. Januari : Hujan saben ari
 27. Janur : jan-jane/sejatine nur
 28. Janggut : yen wijang manggut-manggut
 29. Jungkat : majuning tekat
 30. Kacu : diangkat karo mecucu
 31. Kaji : Tekade siji
 32. Kathok : Diangkat sitok-sitok
 33. Kodhok : Teka-teka ndhodhok.
 34. Kotang : Sikute diutang
 35. kricak : keri ning cagak
 36. Krikil : Keri ing sikil
 37. Kupat : Ngaku lepat
 38. Kuping : Kaku njepiping
 39. Kupluk : Kaku nyempluk
 40. Kursi : Yen diungkurake banjur isi
 41. Lanang : ala ning wenang
 42. Ludruk : Gulune gelo-gelo, sikile gedrug-gedrug
 43. Mata : kanggo ngematake barang sing nyata
 44. Maling : Njipuk amale wong sing ora eling
 45. Mantu : Dieman-emani meksa metu
 46. Maratuwa : Mara-mara ketemu tuwa
 47. Nopember : Ana sumber
 48. Ndelok = kendele mung alok2
 49. Ngelmu : Angele yen durung ketemu
 50. Oktober : Untub-untube sumber
 51. Pacul : yen ngupat lemahe ucul
 52. Pebruari : Yen mepe mburu ari
 53. Piring : Sepi yen miring
 54. Prajurit : prawira jujur lan ngirit
 55. Prawan : Yen pepara (leelungan) kudu wayah awan
 56. Priya : ngoperi kaya
 57. Ruji : diruru siji-siji
 58. Saru : Kasar lan keliru
 59. Sejarah : Sejan ngarah (yen dina riaya/Idul Fitri)
 60. Sekuter : Sambi sendheku mlayu banter.
 61. Sega : mbeseseg lega
 62. Sepuh : Sabdane ampuh
 63. Sepur : asepe metu ndhuwur
 64. September : kasep kasepe sumber
 65. Setir : Senajang singset tetep bisa muntir
 66. Simah : Isine omah
 67. Sinom : Isih enom
 68. Sindur : isin yen mundur (malu kalau mundur).
 69. Sirah : Isine rah
 70. Siti : Isine bulu bekti
 71. Sopir : Yen ngaso mampir (ing warung).
 72. Sruwal : Saru yen nganti uwal
 73. Sulap : Yen kesusu bakal ketilap.
 74. Suruh : kesusu weruh
 75. Tandur : Nata karo mundur
 76. Tapa : Tatane kaya wong papa
 77. Tarub : Ditata supaya katon murub
 78. Tayub : Ditata supaya katon guyub
 79. Tebu : Antebe kalbu
 80. Tepas : Titip napas
 81. Tumpeng : Tumindak sing lempeng
 82. Tuwa : Untune wis rowa, ngenteni metune nyawa
 83. Ukir : Ukurane pikir
 84. Wanita : Wani ditata
 85. Wedang : Dianggo gawe kadang
 86. Wedhus : Suwe ora tau adus
 87. Weteng : Ruwet tur peteng

Keunikan Kerata Basa Bulan

Tembung Kerata Basa
Tembung Kerata Basa

Nama nama bulan juga bisa dibuat kerata basa dengan menyesuaikan keadaan musim saat tersebut. Nama nama ini didasarkan pada intensitas cahaya matahari dan hujan.

Berikut ini kerata basa bulan dalam setahun.

 • Januari tegese udan saben ari
 • September tegese kasep kasepe sumber
 • Desember tegese gedhe gedhene sumber
 • Nopember tegese ono sumber
 • Pebruai tegese yen mepe mburu ari
 • Oktober tegese untub untube sumber
 • Maret tegese mangsane seret
 • April tegese cepral-cepril
 • Juni tegese jun-e podho muni
 • Juli tegese jun-e podho mili
 • Agustus tegese lemahe padha mletus

Contoh Ukara dengna Kerata Basa

Berikut beberapa contoh ukara menggunakan kerata basa.

 • Dadi wanita pancen abot, kudu padha karo tembunge, wani ditata.
 • Ngapunten bu, Om kula menika taseh sinom, sampun dibasani.
 • Din, nyauri biyungmu kanthi basa ngoko iku ora bener, saru, kasar lan keliru.
 • Jaman bien, bener yen guru digugu lan ditiru, nanging saiki guru nom-noman iku polahe wis ra karu-karuan, apa iseh bisa dianggep guru?
 • Dhalang iku sakliyane aweh hiburan uga ngudhal piwulang, kemangka iku diarani dhalang.

Membuat Kerata Basa Mandiri

Anak anak jaman dulu senang dengan pembelajaran kerata basa. Mengapa? karena dalam pelajaran satu ini kita akan disuruh berandai andai terhadap makna kata yang disuguhkan dengan cara mengurai penyusun kata-nya.

Misalkan, seorang guru menanyakan apa kerata basa dari kata “siswa”. Maka pertama kalian harus mengurai kata siswa. Kata siswa dapat dibagi menjadi dua suku yaitu sis dan wa. Kata apa yang berhubungan dengan siswa dan nyerempet suku kata sis? dan kata apa yang berkaitan dengan siswa yang nyerempet suku kata wa?

Misal penulis mengartikan siswa dengan wasise jiwa, apakah bisa?

Lalu apa jawaban kalian? 🙂

Demikian pembahasan tentang kerata basa ini, semoga dapat membantu belajar bahasa Jawa teman teman.

Categories
Bahasa Jawa

√39+ Tembung Rurabasa: Fungsi, Teges dan Contoh Ukara

Tembung Rurabasa, Pada artikel ini, secara khusus kita akan membahas tentang Rurabasa. Ini adalah artikel lanjutan setelah materi berbagai macam tembung sebelumnya (kawi, camboran, entar).

Pengertian Rurabasa

Pernahkah kalian mendengar istilah salah kaprah? Atau jika disebut frasa salah kaprah apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Salah yang umum atau umum yang salah? Hahaha.

Salah kaprah adalah sebutan untuk kesalahan yang umum sekali sehingga orang tidak menganggap hal tersebut sebagai kesalahan.

Contohnya seperti penggunaan kata nol dan kosong. Nol adalah angka nol, sedangkan kosong adalah kata sifat yang berarti tanpa isi. Namun ketika ditanya nomor ponsel, misalnya, secara umum orang akan menyebut kata nol dengan kosong. Ya ngga?

Nah, ternyata sobat Paduka, fenomena salah kaprah ini tidak hanya terjadi dalam Bahasa Indonesia, dalam Bahasa Jawa-pun juga demikian.

Ada beberapa kalimat dalam bahasa Jawa yang salah, namun sudah umum sehingga tidak lagi dianggap salah.

Sebutan untuk fenomena ini adalah: Tembung Rurabasa.

Rura artinya rusak, sedangkan basa artinya bahasa. Jadi, Rurabasa adalah bahasa yang rusak.

Secara gamblang rurabasa yaiku basa kang luput utawa salah, nanging dianggep lumrah ana ing padinan, amarga wis ora bisa dibenerake maneh, merga yen dibenerake dadi ora umum.

Rurabasa tegese basa kang luput utawa salah, nanging dianggep lumrah ana ing padinan, amarga wis ora bisa dibenerake maneh, merga yen dibenerake dadi aneh tur lucu.

Dalam hal ini, pengguna Tembung Rurabasa dalam bahasa jawa sangat erat kaitannya dengan pemaknaan kata. Karena walaupun sudah sama-sama mengetahui maksudnya, masyarakat khususnya suku Jawa, sudah melazimkan pengguna tembung atau kata ini. Yang sebenarnya memiliki beberapa kejanggalan antara makna sebenarnya dengan makna yang dimaksudkan.

Rurabasa dan Suku Jawa

Sampai sekarang suku Jawa masih menggunakan rurabasa. Bahkan rurabasa telah berkembang menjadi sebuah tradisi candaan atau ledekan ketika bersosialisasi sesama suku Jawa.

Rurabasa ini sudah diketahui oleh masyarakat Jawa jika makna kata tersebut salah, tetapi masih tetap digunakan.

Hanya sedikit orang yang sadar akan kesalahan makna kata tersebut, seolah penggunaan kata tersebut sudah benar. Dan sebagian besar orang sudah melupakan makna asli dari kata yang termasuk tembung rurabasa.

Salah kaprah ini berlanjut dikarenakan hal ini sudah dianggap lazim dan menjadi hal yang dibenarkan. Ketidakpahaman juga bisa menjadi faktor lain dalam eksistensi Rurabasa ini.

Maka, karena sudah mentradisi, rurabasa menjadi bab tersendiri yang dibahas di dalam kerangka bahasa Jawa.

Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Makna asosiatif masih kental terkandung, khususnya di bahasa Jawa. Ketidaksesuaian makna dengan ujaran, bisa saja menjadi faktor kesalahpahaman antara penutur dengan target tuturan yang tidak berbahasa Jawa.

Contoh Rurabasa

Contoh kasus, orang hanya akan menyebut memanjat pohon kelapa dengan “menek klapa“. Menek klapa artinya memanjat kelapa. Dikatakan demikian karena, orang Jawa sudah maklum yang dipanjat adalah pohonnya dan bukan daunnya hehehe.

Selain contoh tersebut ada lagi beberapa rurabasa yang lain.

Kamus Rurabasa dan Artinya

 1. Adang sega tegese adang beras, supaya dadi sega.
 2. Adang esuk tegese adang sega wayah esuk
 3. Adang thiwul tegese adang gaplek sing wis dadi diglepung, supaya dadi thiwul.
 4. Bakul jangan tegese wong dodol keperluane masak jangan.
 5. Gawe jamu tegese deplok empon empon supaya dadi jamu
 6. Jaga gerdhu tegese tukang jaga keamanan manggon ing gerdhu.
 7. Kelan lodheh tegese nggodog janganan supaya dadi sayur lodeh.
 8. Mangan awan tegese mangan sega ing wayah awan.
 9. Mbathik sewek tegese mbathik mori supaya dadi sewek.
 10. Mbathik iket tegese mbathik mori supayane dadi iket.
 11. Mbunteli tempe tegese mbunteli dhele godhog kang wis dirageni supaya dadi tempe.
 12. Menek klapa tegese menek wit klapa arep apek klapane.
 13. Mikul dhawet tegese mikul angkring isi wadhah dhawet.
 14. Mbakar sate tegese mbakar daging bakal sate.
 15. Mikul soto tegese mikul kwali isine soto
 16. Masak gule tegese masak jeroan utowo daging dicampur santen karo bumbune
 17. Ndheplok gethuk tegese ndheplok tela supaya dadi gethuk.
 18. Ndhudhuk sumur tegese ndhudhuk lemah kanggo gawe sumur.
 19. Ndondomi kathok tegese ndondomi bakal digawe kathok.
 20. Negor klopo tegese negor wit klopo.
 21. Nenun sarung tegese nenun benang supaya dadi kain.
 22. Nggodok Gula tegese nggodok legen supaya dadi gula.
 23. Netel jadah tegese netel ketan mateng supaya dadi jadah.
 24. Njahit klambi tegese njahit kain supaya dadi klambi.
 25. Ngenam klasa tegese ngenam mendhong digawe klasa.
 26. Ngenam kepang tegese ngenam rambut supaya dadi kepang (diklabang).
 27. Ngenam sesek tegese ngenam silatan pring supaya dadi sesek.
 28. Ngekum landha tegese ngekum arenge merang supaya dadi landha.
 29. Ngethok gedhang tegese ngethok wit gedhang, arep apek gedhang.
 30. Nggodhok wedang tegese nggodhok banyu nek wis umob/mateng digawe wedang.
 31. Nglinthing rokok tegese nglinthing klobot karo mbako supaya dadi rokok.
 32. Nguleg sambel tegese nguleg Iombok sabumbune arep digawe sambel.
 33. Nulis layang tegese nulisi dluwang supaya dadi layang.
 34. Nggoreng Peyek tegese goreng adonan gurih sing isine kacang, dele utawa teri.
 35. Nunggu manuk tegese nunggu pari ing sawah supaya ora dipangani manuk.
 36. Nunggu geni tegese nunggu kayu supaya genine ora mati.
 37. Nyangking banyu tegese nyangking ember isi banyu.
 38. Nyunduki sate tegese nyunduki daging nganggo sodo.
 39. Tangi turu tegese melek bar turu

Contoh Ukara Menggunakan Rurabasa

1. Ibu isuk mau uwis adang sega, mengko aja lali gawa bekal.
2. Bapak arep menek klapa, aja ngadeg ing kunu.
3. Budhe nembe nggodhog wedang kopi sekawan gelas.
4. Simbah wis ora tau mikul dhawet, sampun mboten kuat.
5. Tanggaku lagi ndhudhuk sumur ing ngarep omah.
6. Suradi wingi ngethok gedhang njur, digawa pasar.
7. Mbakyu nguleg sambel terasi ing dhapur.
8. Le, aja lali nyangking banyu yo.
9. Dhimas didhawuhi Pak Dhe nunggu manuk nang sawah pendhak sore.
10. Aku durung mangan awan, mengko wae tak susul hene Budi.

Categories
Bahasa Jawa

√997+ Contoh Tembung Kawi dan Artinya Lengkap

Tembung Kawi dan Artinya memang jarang sekali digunakan dalam keseharian masyarakat Jawa. Maka dari itu tak heran jika banyak yang tidak mengetahui artinya. Namun, hal ini bukanlah alasan untuk tidak mempelajari tembung Kawi. Sebaliknya kita harus melestarikan kembali bahasa nenek moyang ini.

Hal ini karena tembung kawi adalah jenis tembung yang keren. Tembung ini memiliki jajaran kata kata yang indah sehingga sering dijadikan pilihan untuk nama bayi. Tembung Kawi dan Artinya

Selain nama bayi atau orang, pilihan kombinasi kata kata indah dalam tembung kawi dapat pula digunakan untuk nama jalan, merk, website, organisasi dll. Tembung Kawi dan Artinya

Nah, jika kamu kebetulan sedang mencari nama dalam tembung kawi, atau sebaliknya, mencari arti dari tembung kawi untuk berbagai keperluan tentunya. Maka artikel inilah yang kamu cari. Tembung Kawi dan Artinya

Apa Itu Tembung Kawi?

Tembung Kawi dan Artinya, Pertama mari kita kenalan dulu dengan tembung kawi, apa itu tembung Kawi?

Tembung kawi atau bahasa Kawi adalah suatu jenis bahasa yang pernah berkembang di Pulau Jawa yaitu pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha Nusantara dan dipakai dalam penulisan karya-karya sastra. (Wikipedia)

Tembung Kawi yaiku tetembungan kang cak-cakane winates ana ing basa endah,umpamane kanggo ing kesenian wayang, kethoprak, lan acara liyane kang gegayutan Karo adat kejawen.

Istilah kawi sendiri artinya “penyair”. Sedangkan karya sastra yang dihasilkan oleh Sang Kawi atau penyair disebut dengan nama kakawin.

Pada umumnya kakawin berupa rangkaian puisi yang mengikuti pola-pola tertentu.

Bahasa Kawi merupakan Kunci untuk mengungkapkan perikehidupan kebudayaan bangsa indonesia. Bahasa dan sastra Kawi menjadi sumber pengetahuan dan kekayaan bagi masa depan perkembangan kebudayaan bangsa. Bahasa dan sastra kawi merupakan bahan studi bagi ilmu-linguistik, filologi dan kesusastraan.

http://agungistri.blogspot.com/

Nah, dalam tradisi di Jawa, bahasa Kawi ini juga disebut dengan istilah bahasa Jawa Kuno. Meskipun demikian, faktanya bahasa Kawi bukanlah bahasa Jawa Kuno murni, karena telah mendapat pengaruh bahasa Sanskerta.

Lebih lanjut tembung kawi merupakan bahasa yang digunakan dalam dunia sastra, sedangkan bahasa Jawa kuno adalah basa sehari-hari masyarakat.

Kegunaan dan Fungsi Tembung Kawi

Seperti dijelaskan, tembung Kawi digunakan dalam dunia sastra orang jaman dulu, seperti dalam kakawin dan prasasti.

Meskipun tembung Kawi tergolong bahasa mati, namun sebenarnya bahasa kawi belumlah sirna karena masih digunakan dalam pagelaran kethoprak, wayang golèk, wayang orang dan wayang kulit.

Selain itu, dalam adat Jawa, tembung Kawi juga masih digunakan dalam acara pernikahan.

Tembung Kawi dan Artinya

Untuk masyarakat modern, tembung kawi yang indah digunakan untuk nama.

Pun dalam pendidikan, Bahasa dan sastra kawi merupakan bahan studi bagi ilmu-linguistik, filologi dan kesusastraan.

Sejarah Singkat Tembung Kawi

Prasasti Sukabumi yang bertanggal 25 Maret 804 merupakan tonggak penggunaan Bahasa Kawi. Bukti tertulis lainnya adalah naskah Candakarana yang berisi cara membuat Kakawin dan daftar kata-kata Kawi (Kamus tembung Kawi).

Secara singkat, sejarah penggunaan tembung kawi dapat dituliskan dam poin-poin berikut ini.

(1) Zaman sebelum abad ke-9 (Zaman prasejarah sastra Tembung Kawi)
Pada zaman ini karya sastra Cerita-cerita berbahasa Kawi diwariskan secara lisan.
(2) Zaman Mataram
Zaman ini dimulai pada abad ke 9 -10, yaitu di zaman pemerintahan Mpu Sindok (tahun 925-962 Masehi) sampai zaman Raja Dharwangsa Teguh (tahun 991-1007 Masehi), di Mataram. Pada tersebut lahir karya sastra prosa dan Kakawin Rãmãyana.
(3) Zaman Kediri
Zaman ini dimulai dari bertahtanya raja Kediri Prabu Airlangga (1019-1049 Masehi) sampai raja Kertanegara (1268-1292 Masehi) di Singasari. Karya sastra Kawi yang lahir pada masa ini adalah karya sastra yang tergolong tembang.
(4) Zaman Majapahit I
Periode ini diawali sejak lahirnya kerajaan Majapahit (1239 M) sampai kerajaan mencapai puncak keemasan pada masa bertahtanya Hayam Wuruk (1350-1389 Masehi). Karya sastra Kawi yang lahir pada masa ini adalah Brahmãódapurãóa, Sutasoma, dan Pãrthayajna.
(5) Zaman Majapahit II
Zaman majapahit dua dimulai dari bertahtanya Wikrama Wardana (1389-1482 Masehi) sampai runtuhnya kerajaan Majapahit (1518 Masehi). Karya-karya yang lahir pada periode ini antara lain: Kakawin Nitiúãstra, Nirartha Prakerta, Dharmaúunya, Hariúraya.

Itulah sejarah penggunaan tembung atau bahasa Kawi di masa lalu.

Peninggalan Berbahasa Kawi

Berkaitan dengan peninggalan yang berbahasa Kawi, Prof. Dr. RMG. Poerbatjaraka telah mengelompokkan sastra yang menggunakan tembung Kawi berdasarkan gaya bahasa, tahun penulisan dan nama raja.

Pengelompokan ini telah melahirkan 3 kategori yaitu:

(1) Naskah Jawa Kuna yang tergolong tua (abad 9-11). Naskah ini terdiri dari prosa dan puisi.
a. prosa:
• Candakaraóa
• Sang Hyang Kamahayanikan
• Brahmãódapurãóa
• Agastya Parwa
• Uttarakãóða
• Ãdiparwa
• Kunjarakaróa dll.
b. Puisi:
• Kakawin Rãmãyaóa

(2) Kitab-kitab Jawa Kuna yang bertembang (Abad 11-13)
• Kakawin Arjunawiwãha
• Kakawin Kåûódyana• Kakawin Gaþotkacãúraya
• Kakawin Sumanasãntaka
• Kakawin Smaradahana
• Kakawin Bhomakãwya
• Kakawin Bhãratayuddha
• Kakawin Hariwangúa


(3) Kitab-kitab Jawa Kuna Yang Tergolong baru (abad 14 sampai runtuhnya Majapahit).
• Kakawin Brahmãódapurãóa

Kakawin Kunjarakaróa
• Kakawin Nãrakrþãgama
• Kakawin Arjunawijaya
• Kakawin Sutasoma
• Kakawin Pãrthayajna
• Kakawin Nitiúãstra
• Kakawin Nirartha Prakerta
• Kakawin Dharmaúunya
• Kakawin Hariúraya

Kamus Tembung Kawi + Arti

Ini adalah bagian intinya. Berikut kamus tembung kawi dan teges atau artinya yang sering digunakan lengkap.

Tembung Kawi Awalan A

 1. Agni= geni 
 2. Agra= pucuk 
 3. Ajar= pandhita 
 4. Aji= Ratu, Raja 
 5. Akasa = awang-awang 
 6. Aldaka = gunung 
 7. Amba = aku, ingsun 
 8. Ambeg= sipat 
 9. Ancala= gunung 
 10. Andaka= bantheng 
 11. Angga = awak 
 12. Anggung = tansah 
 13. Angkara = loba 
 14. Apsara = dewa
 15. Asura= buta
 16. Ardi= gunung 
 17. Arga= gunung 
 18. Aris= alon, sareh 
 19. Arka= srengenge 
 20. Arsa= arep 
 21. Astha= wolu 
 22. Asthi = gajah 
 23. Atma = anak 
 24. Atmaja = anak 
 25. Aywa = aja 
 26. Abra = sumorot 
 27. Adipati = bupati 
 28. Aditya = srengenge
 29. Adilaga = paprangan 
 30. Adyaksa = jaksa 
 31. Aglar = sumebar 
 32. Akrami = ningkah, susila 
 33. Akasama = pangapura 
 34. Amerta = banyu, urip 
 35. Anggada = gelang 
 36. Andaru = lintang 
 37. Ananta = warna-warna 
 38. Anapi = nanging 
 39. Among = njaga 
 40. Amrik = ngambar wangi 
 41. Andaka = bantheng 
 42. Anderpati = kendel banget
 43. Andakara = srengenge
 44. Andika = ngandika 
 45. Andrawina = pasugatan
 46. Angakara = tamak 
 47. Arcapada = jagad, bumi 
 48. Astana = kuburan
 49. Arimong = macan 
 50. Arjasa = wit 
 51. Arnawa = segara, lautan 
 52. Asta = wolu 
 53. Asung = weweh 
 54. Among karso = karepe dhewe 
 55. Among karsa = mrintah neg.
 56. Atmaka = anak 
 57. Asup = mlebu 
 58. Aswa = jaran 
 59. Awiyat = awang-awang
 60. Ayun = arep gelem 

Tembung Kawi Awalan B

 1. Badhama = gaman
 2. Badra = rembulan
 3. Bantala = lemah
 4. Baruna = segara
 5. Bathara = dewa
 6. Bayu = angin
 7. Bagaspati = srengenge
 8. Bacira = alun-alun
 9. Bagawan = pandhita
 10. Baka = langgeng
 11. Bagaskara = srengenge
 12. Bajra = inten, bledeg
 13. Bagya = begja 
 14. Bandayuda = perang 
 15. Bathari = dewi 
 16. Bayangakara = prajurit
 17. Basmi = kobong 
 18. Basanta = rembulan
 19. Banawi = kali
 20. Banawa = prau 
 21. Balitu = bodho. 
 22. Birawa = gagah, giris
 23. Biksu = pandhita 
 24. Bima = medeni
 25. Belasungkawa = melu susah
 26. Banu = sorot srengenge
 27. Bawa = laksana Nuhoni guneman
 28. Boga = pangan
 29. Boja = pangan
 30. Bojaan = pesta
 31. Boma = awang-awang
 32. Bomantara = langit
 33. Bondhan = njoged
 34. Botrawi = tlaga. 
 35. Bramara = tawon
 36. Brama = geni
 37. Bramantya = nesu
 38. Brangtha = kasmaran
 39. Brastha = rusak, ilang
 40. Bujaga = pesta
 41. Bupala = Raja
 42. Butala = lemah
 43. Buwana = bumi
 44. Bulubekti = pajeg
 45. Busana = sandhangan

*Tembung kawi badra nduweni arti rembulan.

**Tembung kawi bantala nduweni teges lemah.

Tembung Kawi Awalan C

 1. Cakra = rodha
 2. Cakrawala = langit
 3. Candhala = daksiya
 4. Candra = rembulan
 5. Candramawa = kucing
 6. Canthoka = kodhok
 7. Canthula = kurang ajar
 8. Caraka = utusan 
 9. Catur = papat 
 10. Cidra = durjana 
 11. Cintra = susah, cilaka 
 12. Cipta = ngarang 
 13. Citra = gambaran 
 14. Crema = wlulang, kulit 
 15. Culika = durjana 
 16. Cundhaka = utusan
 17. Curiga = keris

Tembung Kawi Awalan D

 1. Dahana = geni 
 2. Danawa = buta 
 3. Dhandhang = gagak 
 4. Dhadhu = abang 
 5. Dhatulaya = kraton 
 6. Dasa = sepuluh 
 7. Datan = ora 
 8. Dipangga = gajah 
 9. Dirgantara = awang-awang 
 10. Ditya = buta 
 11. Diyu = buta 
 12. Dhingin = dhisk 
 13. Driya = ati 
 14. Duk = nalika 
 15. Duksina = kidul 
 16. (n) Dulu = ndeleng 
 17. Duta = utusan 
 18. Dwi = loro 
 19. Dwija = guru 
 20. Dhuhkita = susah 
 21. Dumadi = urip 
 22. Dahaga = geni 
 23. Dahat = banget 
 24. Dara = bocah wadon
 25. Danu = gendhewa 
 26. Daksa = pinter 
 27. Danta = untu 
 28. Daksina = tengen, kidul 
 29. Darbe = suket 
 30. Dawala = putih 
 31. Dasih = abadi 
 32. Darsana = conto 
 33. Darpita = kendel seru 
 34. Darma = wajib 
 35. Dayinta = putih 
 36. Dewangkara = srengenge 
 37. Den = di 
 38. Dennya = sarehne 
 39. Dhandaha = gada 
 40. Dhihi = biyen 
 41. Dibya = misuwur 
 42. Dipati = Raja 
 43. Diraga = gajah 
 44. Digdaya = sakti
 45. Dira = kendel 
 46. Dite = dina Minggu 
 47. Dhingin = dhisik 
 48. Drana = sabar 
 49. Dri = gunung 
 50. Dura = adoh 
 51. Dumilah = sorot 
 52. Dur = jahat, ala 
 53. Dustha = julig 
 54. Duratmaka = wong ala 
 55. Durna = pangayoman 
 56. Durga = alangan, bebaya 
 57. Dwipangga = gajah 
 58. Dwipa = gajah, pula
 59. Dyatmika = anteng, alus
 60. Dyah = putri
 61. Dyan = putra, banjur

Tembung Kawi Awalan E

 1. Eka =siji
 2. Eksi = mata
 3. Erawati = bledeg
 4. Ernawa = segara 
 5. Esa = tunggal 
 6. Esti = karep 
 7. Ekapraya = sarembug 
 8. Entar = sanepa 9.
 9. Endah = becik 
 10. Enu = dalan – 

Tembung Kawi Awalan G

 1. Gahana = jurang
 2. Gapura = lawang, agung 
 3. Gata = laku 
 4. Gatra = baris 
 5. Gegana = awang-awang 
 6. Giri = gunung 
 7. Guntur = jugrug
 8. Gurnita = gludhug 
 9. Guruh = bledheg 
 10. Gya = enggal 
 11. Garini = bojo 
 12. Gama = dalan 
 13. Garbini = meteng, mbobot 
 14. Gangga = kali, banyu 
 15. Gana = mendhung, mega 
 16. Gandhi = palu 
 17. Garba = weteng 
 18. Gandarwa = uta, dhemit 
 19. Gerah = awang-awang 
 20. Gita = kembang
 21. Gili = gunung cilik
 22. Giwangkara = srengenge 
 23. Gini = wong wadon 
 24. Gora = banget, gedhe 
 25. Grana = irung 
 26. Gra = banget, pucuk 
 27. Graha = lintang, omah 
 28. Gupala = baureksa, rca 
 29. Gung = gedhe

Tembung Kawi Awalan I

 1. Iba = gajah 
 2. Ima = mega 
 3. Imalaya = gunung 
 4. Ina = aso 
 5. Indriya = karep 
 6. Ingsun = aku

Tembung Kawi Awalan J

 1. Jala = banyu
 2. Jaladara = mendhung
 3. Jaladri = segara
 4. Jalanidhi = segara
 5. Jalu = lanang
 6. Jalma = wadon
 7. Jawata = dewa
 8. Jarwa = teges
 9. Jaya = menang
 10. Jenar = kuning
 11. Juwita = wanita
 12. Jagad = bumi, donya 
 13. Jahnawi = banyu 
 14. Jahni = banyu
 15. Jana = wong 
 16. Jatha = siung
 17. Janaloka = donya 
 18. Jangga = gulu 
 19. Jati = asli, nyata
 20. Jnggala = alas 
 21. Jladri = segara
 22. Jilma = wong
 23. Jingga = abang nom 
 24. Jumantara = langit
 25. Judhi = perang
 26. Jurit = perang
 27. Juga = mung

Tembung Kawi Awalan K

 1. Kadya = kaya
 2. Kaga = manuk
 3. Kalbu = ati
 4. Kaloka = kesuwur
 5. Kalpika = ali-ali
 6. Kalyana = linuwih
 7. Kanan = tengen
 8. Kapti = karep
 9. Kapiyarsa = keprungu
 10. Kardi = gawe
 11.  Karta = aman
 12.  Kartika = lintang
 13.  Karya = gawe
 14.  Kayun = karep
 15.  Kencana = emas
 16.  Kering = kiwa
 17.  Kintaka = layang
 18.  Kisma = lemah
 19.  Kresna = ireng
 20.  Kukila = manuk
 21.  Kuncara = misuwur
 22.  Kusuma = kembang
 23.  Kuwawa = kuwat
 24.  Kaca = rambut
 25.  Kadhaton = kraton
 26.  Kalindhih = kalah
 27.  Kalpa = kaya
 28.  Kalwang = lawa
 29.  Kanuraga = digdaya
 30.  Kanin = tatu
 31.  Kanugrahan = paweh
 32.  Kanaka = kuku, emas
 33.  Kawuryan = katon
 34.  Kangkan = pedhang
 35.  Kawi = cerita
 36.  Kawangwang = katon
 37.  Kantaka = semaput
 38.  Kawuri = biyen 
 39. Karga = keris
 40.  Karna = kuping
 41.  Kapi = kethek
 42.  Kasatmata = katon
 43.  Karma = kelakuan
 44.  Kenyar = sorot 
 45.  Kelimengan = peteng 
 46.  Kenya = bocah wadon
 47.  Kengis = katon
 48.  Kinanthi = digandeng
 49.  Kirana = rembulan
 50.  Kingkin = sedhih
 51.  Krura = nesu, golok
 52.  Komala = alus, inten
 53.  Koswa = wadyabala
 54.  Kongas = misuwur, sumebar
 55.  Kriya = pangawean
 56.  Kuda = jaran
 57.  Kurda = nesu seru
 58.  Kumara = bocah
 59.  Kusala = pinter, apik
 60.  Kunarpa = bangka
 61.  Kundhala = ali-ali 
 62.  Kumba = sirah, bocah 

*Tembung kawi kartika nduweni teges lintang.

Tembung Kawi Awalan L

 1. Lalis = mati
 2.  Lampus = mati
 3.  Langking = ireng 
 4.  Lastri = bengi
 5.  Layu = mati
 6.  Lebda = pinter
 7.  Lena = mati
 8.  Lir = kaya
 9.  Loh jinawi = subur
 10.  Loka = jagad
 11.  Ludira = getih
 12.  Luhur = mulya
 13.  Lumaksana = mlaku
 14.  Laban = kilat
 15.  Layon = janasah
 16.  Laya = panggonan
 17.  Labuh = tumiba, tiba 
 18.  Latri = bengi 
 19.  Lawan = karo
 20.  Lamkita = tanda, ngalamat
 21.  Lara = susah, prawan 
 22.  Laksmi = ayu
 23.  Langkap = gendhewa
 24.  Laga = perang
 25.  Laksita = konangan 
 26.  Lagya = lagi
 27.  Lamun = yen
 28.  Lelana = ngumbara
 29.  Lebuh = dalam
 30.  Leksana = mlaku 
 31. Listya = ayu 
 32. Lingga = tandha, reca 
 33. Lirwa = sembrana 
 34. Lodra = galak 
 35. Lohita = abang 
 36. Lungayan = gulu 
 37. Lukita = tuladha 
 38. Luhung = luhur

Tembung Kawi Awalan M

 1. Madya = tengah
 2. Makarya = nyambut gawe 
 3. Mameh = golek 
 4. Mami = aku 
 5. Mandholo = bumi 
 6. Manggal = panggedhe 
 7. Manjing = mlebu
 8. Marga = dalan
 9. Margana = panah 
 10. Marta = sabar 
 11. Maruta = angin 
 12. Mijil = metu 
 13. Mina = iwak 
 14. Mitra = kanca 
 15. Miyarsa = krungu 
 16. Mudha = enom 
 17. Mulat = weruh 
 18. Muroni = ngendemi 
 19. Murda = sirah 
 20. Musna = ilang 
 21. Mustaka = sirah 
 22. Maya = remeng-remeng 
 23. Maha = banget 
 24. Marus = getih 
 25. Maharsi = pandhita 
 26. Martani = sabar 
 27. Mala = cacad 
 28. Marcapala = jagad 
 29. Manira = aku 
 30. Manik = inten 
 31. Mandhala = bumi, tlatah 
 32. Mandhira = wit wringin 
 33. Mandrawa = kadohan 
 34. Mandragini = papan sare 
 35. Mandraguna = wicaksana 
 36. Merjaya = mateni 
 37. Meru = gunung 
 38. Miguna = pinter 
 39. Miyat = ndeleng 
 40. Minantaka = nelayan 
 41. Mimba = metu 
 42. Mintuna = jodho 
 43. Mindha = padha 
 44. Minging = wangi 
 45. Mong = macan 
 46. Maksa = mati, ilang
 47. Mring = marang 
 48. Mrih = supaya
 49. Musthika = inten 
 50. Murud = lunga, mati 
 51. Murti = awak 
 52. Mundhing = kebo 
 53. Murba = mrintah 
 54. Munggwing = ana ing 
 55. Myat = ndeleng 

Tembung Kawi Awalan N

 1. Nala = ati
 2. Nalendra = prabu 
 3. Narmada = kali 
 4. Narya = ratu 
 5. Nata = ratu 
 6. Naga = ula 
 7. Nagagini = ula wadon 
 8. Nara = wong, punggawa 
 9. Nawala = layang 
 10. Narendra = raja
 11. Nendra = turu
 12. Netra = mripat 
 13. Nestapa = sedih 
 14. Ngalembana = ngelem 
 15. Ngarsa = ngarep 
 16. Ngesthi = mikir
 17. Nir = ilang 
 18. Nila = biru
 19. Nindya = utama, ora cacat 
 20. Nirbaya = kendel, seru 
 21. Nimpuna = pinter 
 22. Nuladha = niru 
 23. Nuswa = pulo 
 24. Nugraha = ganjaran, peparing

Tembung Kawi Awalan O

 1. Obar-abir = pilat 
 2. Orem = semambat

Tembung Kawi Awalan P

 1. Pabaratan = paperangan
 2. Pada = sikil
 3. Palagan = paperangan
 4. Palastra = mati
 5. Palupi = tuladha 
 6. Pambayun = pambarep 
 7. Pamulu = praen 
 8. Panca = lima 
 9. Pancakara = perang 
 10. Panti = omah 
 11. Pangaksama = pangapura 
 12. Pangastuti = sembah 
 13. Pangupajiwa = panguripan 
 14. Paramarta = luhur 
 15. Patra = gedhong 
 16. Pawiyatan = sekolah 
 17. Pidha = karya 
 18. Pita = kuning
 19. Pradangga =gamelan 
 20. Praja = negara 
 21. Pralaya = mati, rusak
 22. Pramuka = panggedhe
 23. Prapta = teka 
 24. Pratala = lemah 
 25. Pratiwi = lemah 
 26. Prawira = kendel 
 27. Priya = lanang 
 28. Priyangga = dhewe 
 29. Purna = ganap, bubar 
 30. Puspita = kembang 

Tembung Kawi Awalan R

 1. Radyan = raden
 2. Rahayu = slamet 
 3. Raga = awak
 4. Ratri = bengi 
 5. Rawi = srengenge
 6. Rekta = abang 
 7. Rena = ibu 
 8. Ripta = ngarang 
 9. Roga = lara 
 10. Rukmi = emas

Tembung Kawi Awalan S

 1. Saeka praya = rukun 
 2. Sah = pisah 
 3. Sakti = digdaya 
 4. Samirana = angin 
 5. Samodra = segara 
 6. Samya = padha 
 7. Sana = panggonan
 8. Sanggraha = cawisan 
 9. Sardula = pangan 
 10. Sarira = badan 
 11. Sarpa = ula 
 12. Sasana = papan 
 13. Sasangka = rembulan 
 14. Sasmita = tandha 
 15. Sastra = tulis 
 16. Sata = satus 
 17. Sato = kewan 
 18. Sawego = sediya 
 19. Seta = putih 
 20. Sigra = gelis 
 21. Sila = patrap
 22. Sinudarsana = ditiru 
 23. Sira = kowe 
 24. Sirna = ilang 
 25. Siswa = murid 
 26. Sitoresmi = rembulan
 27. Siwi = anak 
 28. Soca = mripat 
 29. Sopana = dalan
 30. Sona = asu 
 31. Song = payung
 32. Sotya = inten 
 33. Sudarma = bapak 
 34. Sudarsana = conto 
 35. Sudira = digdaya 
 36. Sumbaga = misuwur 
 37. Sungkawa = susah 
 38. Sunu = anak 
 39. Sura = wani 
 40. Surya = srengenge
 41. Suta = anak 
 42. Sweda = kringet

* Tembung kawi sukra kasih tegese Jumat Kliwon.

Tembung Kawi Awalan T

 1. Tan = ora
 2. Tanaya = anak
 3. Taru = wi
 4. Taruna = enom
 5. Tinon = katon
 6. Tirta = banyu
 7. Tliti = turun
 8. Trusta = seneng
 9. Turangga = jaran
 10. Tyas = ati 

*Tembung kawi samirana nduweni arti angin.

Tembung Kawi Awalan U

 1. Udrasa = tangis
 2. Udyana = taman
 3. Upaya = golek 
 4. Upiksa = weruh 
 5. Usada = tamba 
 6. Utama = becik 
 7. Utara = lor 

Tembung Kawi Awalan W

 1. Wacana = caturan
 2. Waluya = waras 
 3. Wana = alas
 4. Wanara = kethek 
 5. Wandawa = kadang 
 6. Wardaya = ati 
 7. Warih = banyu 
 8. Warsa = taun 
 9. Wasana = pungkasan 
 10. Waskita = awas 
 11. Waspa = luh 
 12. Wastra = sandhangan 
 13. We = banyu 
 14. Wibawa = luhur 
 15. Wibi = ibu 
 16. Wicara = guneman
 17. Widi = Knag Maha Agung 
 18. Widya = kawruh, pinter 
 19. Wil = guna 
 20. Wilis = ijo 
 21. Wimba = wetu 
 22. Wira = prajurit 
 23. Winursita = dicritakake 
 24. Wisma = omah 
 25. Wisuda = angkat 
 26. Wiyati = awang-awang 
 27. Wredha = tuwa 
 28. Wreksa = kayu 
 29. Wukir = gunung 
 30. Wuntat = buri 
 31. Wuyung = kasmaran 

*Tembung kawi winasis tegese pandai, terampil, cekatan, luwes.

Tembung Kawi Awalan Y

 1. Yana = kreta
 2.  Yasa = gawe
 3.  Yayah = bapak
 4.  Yekti = bener
 5.  Yitna = ngati-ati
 6.  Yoga = anak
 7.  Yogya = becik
 8.  Yuda = perang
 9.  Yuwana = slamet
 10.  Ywa = aja

Contoh Ukara Menggunakan Tembung Kawi

 1. Ora salah yen agni iku kawit asale pancen panas, kudune awak dhewe sing tansah ngati-ngati. (Agni artinya api)
 2. Saben bantala iku nduweni sifat kang werna-werna, ana sing cocok kanggo nandur pari, ana sing cocok kanggo nandur jati. (bantala artinya tanah)
 3. Bayu wayah rendheng kerasa semribit adem saben dina. (Bayu artinya angin)
 4. Dwipangga iku kalebu kewan kang terancam punah ing Indonesia. (Dwipangga artinya gajah)
 5. Tirunen sang ditya, pancet endah lan muncul saben dina, senajan wong iseh padha turu. (
 6. Kukila menika tansah kaok kaok saben wengi ing ndhuwur wuwung griya. (Kukila artinya burung)
 7. Bocah lebda tansah disenengi kanca-kancane. (Lebda artinya pintar, cerdas)
 8. Ibu kaliyan mbak Dewi menawi umbah-umbah rasukan ing sindu. (Sindu artinya sungai)
 9. Sekawan turangga menika napa badhe damel pacuan? (turangg artinya kuda)
 10. Sakwuse reboisasi, desa menika katon wilis tenan. (wilis artinya hijau)

Tembung Kawi dan Artinya, Demikian artikel tentang tembung Kawi, baca juga artikel lain seperti tembung camboran, tembung graba, tembung entar dst. Tembung Kawi dan Artinya

Terimakasih semoga bermanfaat.

Categories
Bahasa Jawa

√ Sejarah Aksara Jawa Dalam Cerita Aji Saka (Singkat & Lengkap)

Sejarah aksara Jawa – Selain menjadi unsur penting dan wajib dari khasanah budaya, aksara jawa merupakan peninggalan dan pertanda identitas yang melambangkan kita bagian dari Masyarakat Jawa.

Namun seiring berjalannya waktu, generasi milenial saat ini mulai lupa dan tidak mengenal aksara Jawa lagi.

Kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa disini. Sebaliknya, kita akan memperbaiki hal ini bersama-sama. Untuk itu, beberapa hari ke depan tim Padukata akan mencoba menghadirkan apa, siapa, dan seperti apa aksara Jawa.

Nah, spesial hari ini, kita hanya akan mempelajari sejarah aksara Jawa dalam cerita legenda Aji Saka dan Prabu Dewata Cengkar.

Seperti apa kisahnya? simak artikel berikut sampai selesai ^^

Perbedaan Konsepsi Sejarah Aksara Jawa

Secara umum, ada dua sudut pandang tentang kelahiran atau munculnya aksara Jawa Hanacaraka. Masing masing sudut pandang memiliki dasar yang berbeda.

Kedua sudut pandang tersebut adalah:

 1. Sudut pandang ilmiah: sudut pandang yang berdasar pemikiran ilmiah serta berdasar peninggalan terkait aksara Jawa yang ada.
 2. Sudut pandang tradisional: dasar sudut pandang ini adalah cerita dari mulut mulut yang kemudian berubah menjadi legenda masyarakat. Sudut pandang tradisional menempatkan legenda Aji Saka sebagai asal mula lahirnya aksara Jawa.

Pada artikel kali ini kita akan membahas tentang sudut pandang tradisional tentang cerita Aji Saka. Sejarah aksara Jawa secara ilmiah akan dibahas pada artikel selanjutnya.

Catatan Tentang Cerita Aji Saka

Legenda tentang Aji Saka yang berkaitan dengan sejarah aksara Jawa yang pada awalnya diceritakan dari mulut ke mulut kemudian didokumentasikan secara tertulis dalam bentuk cerita.

Cerita Aji Saka ini ada yang masih berbentuk manuskrip ada pula yang sudah dalam bentuk cetakan.

Cerita yang masih berbentuk manuskrip terdapat pada:

 1. Serat Momana,
 2. Serat Aji Saka,
 3. Babad Aji Saka dan
 4. Tahun Saka lan Aksara Jawa.

Sedangkan Cerita yang sudah dicetak terdapat pada Kutipan Serat Aji Saka dalam Punika Pepetikan saking Serat Djawi ingkang Tanpa Sekar (Kats 1939) Lajang Hanatjaraka (Dharmabrata 1949 dan Manikmaya (Panambangan 1981).

Kedua macam catatan ini sekaligus menjadi bukti tertulis adanya legenda Aji Saka.

Cerita Aji Saka dan Aksara Jawa

Ada berbagai versi cerita Aji Saka. Berikut ini adalah versi cerita campuran sehingga akan menambah pengetahuan kita.

Asal Cerita Aji Saka

Cerita Aji saka merupakan kisah yang berasal dari Jawa Tengah.

Cerita Aji Saka asale saka Jawa Tengah.

Sedangkan, dalam kisahnya, Aji Saka merupakan pemuda sakti yang berasal dari Bumi Majeti. Ada yang mengatakan Majeti adalah negeri Mitos, namun jika kita cari di mesin pencari, didapatkan bahwa Majeti adalah sebuah daerah di India.

Ada pula yang mengatakan bahwa Aji Saka adalah pemuda yang berasal dari Jambudwipa (India) dari suku Shaka (Scythia), karena itulah ia bernama Aji Saka (Raja Shaka). (Wikipedia)

Negeri Medang Kamulan

Dalam kisahnya, segera Setelah Pulau Jawa diciptakan pulau ini -pun dapat dihuni.

Namun, sayangnya bangsa yang pertama menghuni pulau ini adalah bangsa raksasa atau denawa. Para Raksasa ini memiliki tabiat buruk. Mereka biadab, suka menindas dan yang paling menakutkan, mereka bahkan memangsa manusia.

Prabu Dewata Cengkar

Para raksasa ini lalu mendirikan sebuah kerajaan yang disebut Medang Kamulan. Raja yang dipilih adalah seorang bernama Prabu Dewata Cengkar.

Raja Medang Kamulan bernama Prabu Dewata Cengkar.

Versi lain mengatakan bahwa sebenarnya Raja Dewata Cengkar adalah raja yang sangat adil dan bijaksana sehingga membuat negeri Medang Kamulan sangat makmur.

Namun, pada suatu hari seorang juru masak tanpa sengaja mengiris jarinya dan ternyata potongan jari tersebut jatuh kedalam masakan untuk Prabu Dewata Cengkar.

Bukannya marah, Prabu Dewata Cengkar, malah penasaran mengapa masakan hari itu sangat enak dan meminta juru masak untuk menambah sedikit daging manusia dalam masakan selanjutnya.

Karena telah ketagihan, maka lama kelamaan prabu Dewata Cengkar semakin suka memakan daging manusia. Dan karena itu pula, sifatnya berubah menjadi bengis dan kejam. Bukan hanya itu tubuhnya berubah membesar menjadi seorang raksasa yang mempunyai taring.

Rakyat Medang Kamulan Melarikan Diri

Karena hal ini, negeri yang sebelumnya aman makmur berubah menjadi mencekam dan menakutkan.

Rakyat harus menyerahkan upeti berupa tubuh manusia. Telah banyak korban berguguran karena Raja Bengis ini.

Para patih juga sangat ketakutan jika mereka tidak dapat memenuhi keinginan raja karena mereka akan menjadi korban berikutnya.

Salah satu patih tertinggi bernama Jugul Muda kerepotan memenuhi keinginan raja Dewata Cengkar karena Rakyat Medang Kamulan banyak yang melarikan diri dan bersembunyi di hutan hutan.

Itulah gambaran keadaan di negeri Medang Kamulan dengan Raja Dewata Cengkar.

Semakin hari berita tentang negeri ini semakin menyebar ke seluruh pelosok dunia. Salah satunya di tempat Aji Saka tinggal.

Aji Saka Meninggalkan Sembada

Mendengar hal ini. sebagai seorang pemuda pemberani yang baik, maka Aji Saka berencana untuk menghentikan perbuatan Prabu Dewata Cengkar.

Sebelum berangkat, Aji Saka memiliki dua abdi setia yang bernama Dora dan Sembada.

Dora akan diajak berangkat, sedangkan Sembada atau Sembodo ditinggal untuk menjaga Pusaka milik aji Saka.

Sejarah aksara Jawa

Aji Saka mengatakan bahwa pusaka tersebut sangatlah sakti, sehingga Sembodo harus menjaga pusaka itu baik-baik dan tidak ada seorangpun yang boleh mengambil kecuali Aji Saka sendiri.

Setelah berkata demikian Aji Saka dan Abid Dora berangkat.

Aji Saka Menemui Prabu Dewata Cengkar

Setelah menempuh perjalanan yang jauh, maka Aji Saka sampai di Pulau Jawa. Ia pun langsung menuju negeri Medang Kamulan.

Sampai disana bertemulah ia dengan Patih Jugul Muda. Patih tersebut menceritakan tentang keadaan negeri dengan rinci. Sang Patih juga menyarankan Aji Saka untuk segera meninggalkan negeri tersebut karena takut jika terlihat oleh Dewata Cengkar. Patih Jugul Muda merasa kasihan dengan Aji Saka karena ia masih muda, berpakaian bersih dan datang dari negeri jauh.

Sejarah aksara Jawa

Namun, hal itu ditolak oleh Aji Saka dan mengatakan bahwa dia memang datang untuk bertemu sang Prabu.

Karena terus didesak, akhirnya patih Jugul Muda mengantar Aji Saka ke istana Dewata Cengkar.

Aji Saka Menawarkan Diri untuk Dimangsa

Sampai disana, Aji Saka melihat hal yang mengerikan, ada banyak tulang belulang dan tercium bau yang sangat busuk.

Aji Saka lalu memperkenalkan diri kepada Aji Saka dan menawarkan diri untuk menjadi mangsa sang Prabu hari itu.

Sang Prabu tertawa terbahak-bahak namun sedikit merasa heran juga. bagaimana mungkin seorang pemuda dengan bodohnya malah menantang maut dan mau menjadi mangsanya.

Aji Saka Memberi Satu Syarat

Belum hilang rasa penasaran sang Prabu. Aji Saka lalu mengajukan sebuah syarat yang lagi lagi membuatnya tertawa.

Aji saka meminta sebuah tanah seluas ikat kepalanya.

Tanpa pikir panjang sang Prabu menyanggupinya.

Raja Dewata Cengkar Tewas di Laut Selatan

Pada hari itu juga, pengukuran tanah dimulai.

Ikat kepala Aji saka dilepas dan dihamparkan. Prabu Dewata Cengkar sendiri yang memegang ujungnya.

Namun, secara ajaib, ikatan kepala tersebut terus memanjang dan meluas sehingga membuat sang Prabu terus mundur ke arah selatan.

Ikat kepala terus memanjang sampai di pinggir laut selatan. Mengetahui hal tersebut, Aji saka yang memegang ujung satunya, mengeluarkan kekuatannya dan mengibaskan ikat kepala tersebut.

Sejarah aksara Jawa
Ebookanak.com

Secara ajaib, ikat kepala yang asalnya lemas, berubah sekuat besi dan kibasannya sampai di laut selatan mendorong sang Prabu jatuh tercebur dalam ganasnya ombak laut selatan.

Sebelum benar benar tenggelam, Aji saka datang dan mengatakan:

“Seorang manusia yang suka memakan daging manusia sama dengan buaya. Buaya hanya hidup di laut. Maka, jadilah kamu buaya putih.”

Aji Saka Menjadi Raja

Setelah kejadian ajaib tersebut, Aji Saka lalu diangkat menjadi Raja dan memerintah dengan sangat bijaksana.

Medang Kamulan menjadi negeri yang sangat makmur dan rakyatnya bahagia.

Aji Saka Memerintah Dora untuk Mengambil Pusaka

Di sela sela kesibukan menjadi Raja, Raja Aji saka teringat akan pusakanya yang dijaga oleh Sembada.

Ia lalu memerintahkan Dora untuk mengambil pusaka tersebut sekaligus menjemput Sembada untuk tinggal di Medang Kamulan.

Dora dan Sembada Berkelahi

Sejarah aksara Jawa

Berangkatlah Dora ke negeri Bumi Majeti.

Sampai disana ia menyampaikan perintah Aji Saka. Namun, Sembada menolak untuk ikut dan memberikan pusaka tersebut karena telah berjanji kepada tuannya.

Mereka berseteru dan pada akhirnya bertarung dengan hebat karena masing masing mati-matian menjaga amanat tuannya.

Dua abdi ini ternyata sama-sama kuatnya sehingga tidak ada seorang yang unggul. Keduanya lalu tewas dengan menggenggam pusaka masing masing.

Aji Saka Menciptakan Aksara Jawa

Aji Saka merasa Dora sudah terlalu lama pergi dan tidak kembali. Akhirnya ia menyusul nya.

Sampai di Bumi Majeti, maka terkejutlah Aji Saka melihat dua abdinya telah tewas dengan pusaka masing masing.

Mengertilah Aji Saka apa yang telah terjadi.

Aji Saka merasa sangat bersalah atas tewasnya dua abdi setianya itu.

Akhirnya ia memberikan kehormatan besarnya terhadap Sembada dan Dora yang begitu setia kepadanya. Keduanya rela mati demi menjaga amanat dan perintah yang mereka emban. Aji Saka lantas menuliskan huruf-huruf di atas batu yang menceritakan pertarungan tersebut. Bunyi tulisan itu adalah:

HA NA CA RA KA
DA TA SA WA LA
PA DHA JA YA NYA
MA GA BA THA NGA

Tulisan Aji Saka itu kemudian dikenal dengan nama Carakan dan menjadi asal mula Aksara Jawa.

Makna Aksara Jawa Hanacaraka

Susunan tersebut sebenarnya adalah puisi yang lama kelamaan menjadi aksara Jawa. Susunan ini juga sekaligus menjadi pangram yang sempurna dan jika diterjemahkan didapatkan arti sebagai berikut:

Hana caraka Ada dua utusan
data sawala Yang saling berselisih
padha jayanya (Mereka) sama jayanya (dalam perkelahian)
maga bathanga Inilah mayat (mereka).

Atau jika dirinci:

hana = ada
caraka = utusan (arti sesungguhnya, ‘orang kepercayaan’)
data = punya
sawala = perbedaan (perselisihan)
padha = sama
jayanya = ‘kekuatannya’ atau ‘kedigjayaannya’, ‘jaya’ dapat berarti ‘kejayaan’
maga = ‘inilah’
bathanga = mayatnya

Hikmah yang Dapat Diambil

Hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari sejarah aksara Jawa dalam cerita Aji saka di atas adalah bahwasanya kita harus menjaga amanat yang diberikan kepada kita.

Selain itu, jika punya kedudukan janganlah bersikap sewenang-wenang.

Cerita aji saka ini juga mengajarkan kita untuk berani berkorban.

Akhirnya itulah dia kisah populer Aji saka dan sekaligus sebagai sejarah lahirnya aksara Jawa. Semoga dapat membantu kita dalam memahami aksara jawa. Terimakasih.